Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • POESIE DER WELT - POLEN.

  Auswahl u. Prosa-Übersetzungen von Peter u. Renate Lachmann. Berlin (West): Propyläen Verlag. 1987. 450 S. Vertretene Autoren: M. Rej, J. Kochanowski, M. Sęp Szarzynski, D. Naborowski, J.A. Morsztyn, Z. Morsztyn, I. Krasicki, A.S. Naruszewicz, F. Karpiński, F. Kniaźnin, A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, C. Norwid, A. Asnyk, J. Kasprowicz, K. Tetmajer, W. Rolicz-Lieder, S. Wyspiański, T. Miciński, W. u. S. Korab Brzozowski, M. Komornicka, B. Leśmian, L. Staff, B. Ostrowska, T. Czyżewski, T. Peiper, K. Iłłakowiczówna, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, K. Wierzyński, J. Tuwim, J. Iwaszkiewicz, A. Słonimski, S. Młodożeniec, Józef Wittlin, W. Broniewski, A. Stern, A. Wat, B. Jasieński, J. Przyboś, J. Czechowicz, M. Jastrun, J. Brzękowski, K. I. Gałczyński, A. Ważyk, C. Miłosz, K. K. Baczyński, T. Różewicz, T. Gajcy, T. Borowski, M. Białoszewski, W. Szymborska, Z. Herbert. Nachdichtungen von Friedemann Berger, Annemarie Bostroem, Hermann Buddensieg, Peter Cornelius, Heinz Czechowski, Karl Dedecius, Roland Erb, Rolf Fieguth, Walburg Friedenberg, Stefan George, Jens Gerlach, Uwe Grüning, Heinz Kahlau, J. Kerner, S. Kirsch, G. Kunert, P. Lachmann, R. Lachmann, H. Lahr, J. Luczak-Wild, H. Nitschmann, S. Przybyszewski, M. Remané, W. Scherffer v. Scherffenstein, A. Wedecke, C. Wolter, S. Wukadinovic.
 • POLEN IM EXIL.

  Eine Anthologie. Hrsg. von Krzysztof Dybciak. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1988. 383 S. (= Polnische Bibliothek). Vertretene Autoren: S. Barańczak, A. Bobkowski, T. Borowski, F. Chopin, A.J. Czartoryski, J. Dąbrowski, K. Dybciak, F. Dzierzyński, Gallus Anonymus, W. Gombrowicz, H. Grynberg, G. Herling-Grudziński, B. Jasieński, Johannes Paul II., W. Kadłubek, J. Kitowicz, Z. Krasiński, S.J. Lec, J. Lechoń, S. Leszczyński, A. Mickiewicz, C. Miłosz, Z. Morsztyn, S. Mrożek, C.K. Norwid, J. Nowak, T. Nowakowski, W. Odojewski, I.J. Paderewski, J. Parandowski, B. Piłsudski, W. Potocki, S. Przybyszewski, H. Sienkiewicz, A. Słonimski, J. Slowacki, A. Słucki, T. Terlecki, J. Tuwim, M. Wańkowicz, A. Wat, K. Wierzyński, J. Wittlin, J. Wybicki, A. Zagajewski. Übersetzer: Josef Bujnoch, Karl Dedecius, Armin Droß, Rolf Fieguth, Friedrich Griese, Elvira Grözinger, Gerda Hagenau, Hans-Peter Hoelscher-Obermaier, Rudolf v. Jouanne, Veronika Körner, Andreas Lawaty, Winfried Lipscher, Brigitte Nenzel, Walter Panitz, Maryla Reifenberg, Christian Reitz, Martin Remané, Walter Schamschula, Renate Schmidgall, Ulla Sörman, Klaus Staemmler, Ewald Trojansky, Hansjürgen Wille, Ludwig Zimmerer.
 • Nowy

  Nowy leksykon biblijny [Herders neues Bibellexikon]. Red. Franz Kogler, Renate Egger-Wenzel, Michael Ernst. Red. der poln. Ausg. Henryk Witczyk. Übers. von Łukasz Siemieniec. Freiburg ; Kielce: Wydawnictwo „Jedność” cop. 2011. XII, 845, [15] S. Ill.

 • POLNISCHE LITERATUR IM GESPRÄCH II. 7.-10. XI. 1996.

  Eine Tagung für Verleger, Kritiker und Schriftsteller, durchgeführt von der Villa Decius. Materialien. Krakau: [Privatdruck Villa Decius] 1996. 116 S. Texte von Jacek Baczak, Stefan Chwin, Izabela Filipiak, Jarosław Gibas, Jacek Giszczak, Jarek Jastrzębiec-Mosakowski, Aleksander Jurewicz, Hanna Kowalewska, Zbiginiew Kruszyński, Jerzy Pilch, Zyta Rudzka, Magdalena Tulli, Bronisław Wildstein. Übers. von: Judith Büsser, Esther Kinsky, Ursula Kiermeier, Olaf Kühl, Marlis Lami, Albrecht Lempp, Martin Pollack, Renate Schmidgall, Karin Wolff. Die Tagung fand im November 1996 statt. Der Band ist auch auf polnisch erschienen.
 • DER FREMDE ALS NACHBAR.

  Polnische Positionen zur jüdischen Präsenz. Texte seit 1800. Hrsg. von François Guesnet. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009. 681 S. (=Denken und Wissen).
  Mit Texten von Zygmunt Balicki, Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, Jan Błoński, Antoni Chołoniewski, Tadeusz Czacki, Maria Czapska, Roman Dmowski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Witold Gombrowicz, Maria Janion, Jan Jeleński, Konstanty Aleksander Jeleński, Teodor Jeske-Choiński, Johannes Paul II. (Karol Wojtyła), Klemens Junosza-Szaniawski, Walerian Kalinka, Kazimierz Kelles-Krauz, Józef Kenig, Tadeusz Kiersnowski, Rudolf Korsch, Zofia Kossak-Szczucka, Zygmunt Krasiński, Józef Ignacy Kraszewski, Marta Kurkowska-Budzan, Józef Lange, Joachim Lelewel, Teofil Lenartowicz, Antoni Lesznowski, Jan Józef Lipski, Walerian Łukasiński, Adam Mickiewicz, Andreas Moraczewski, Stanisław Musiał, Adolf Nowaczyński, Józef Orlicki, Eliza Orzeszkowa, Ignacy Paderewski, Konstanty Pathie, Bolesław Prus, Ksawery Pruszyński, Andrzej Romanowski, Henryk Schmitt, Stefania Sempolowska, Irena Sendlerowa, Antoni Słonimski, Wawrzyniec Surowiecki, Ewa Świderska, Jerzy Tomaszewski, Stanisław Vincenz, Bohdan Wasiutyński, Aleksander Graf Wielopolski, Kazimierz Wierzyński, Stefan Wilkanowicz.
  Übers. von Jan Conrad, Michael G. Esch, Bernhard Hartmann, Jürgen Hensel, Jürgen Heyde, Helga Hirsch, Hans-Peter Hoelscher-Obermaier, François Guesnet, Olaf Kühl, Peter Oliver  Loew, Manfred Mack, Bettina-Dorothee Mecke, Andreas Mix, Małgorzata Piekarz, Crista  Kramer von Reisswitz, Sven Sellmer, Andreas Volk, Edda Werfel.
 • Das wilde Leben. East side stories.

  Hrsg. von Katharina Raabe. Berlin: Suhrkamp 2012. 193 S.
  Mit einem Text von Wojciech Kuczok (Wie wir den Kommunismus nicht abschafften). Übers. von Renate Schmidgall.

 • Panloptikum

  Panloptikum : antologia krótkiej prozy autorek niemieckojęzycznych. Übers. aus dem Dt. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego cop. 2011. 157, [2] S.

 • POLNISCHE LYRIK AUS 100 JAHREN.

  Hrsg. von Sergiusz Sterna-Wachowiak. Übers. von Joseph Retz. Gifkendorf: Merlin 1997. 234 S. Enthält Texte von Krzysztof Kamil Baczyński, Wojciech Bąk, Stanisław Barańczak, Urszula Benka, Miron Białoszewski, Roman Brandstaetter, Władysław Broniewski, Jan Brzękowski, Andrzej Bursa, Józef Czechowicz, Tytus Czyżewski, Tadeusz Gajcy, Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Grochowiak, Marian Grzesczak, Julia Hartwig, Zbigniew Herbert, Kazimiera Iłłakowiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz, Bruno Jasieński, Mieczysław Jastrun, Aleksander Jurewicz, Anna Kamieńska, Tymoteusz Karpowicz, Jan Kasprowicz, Urszula Kozioł, Ryszard Krynicki, Krystyna Lars, Bogusława Latawiec, Jan Lechoń, Bolesław Leśmian, Jerzy Liebert, Ewa Lipska, Jacek Łukasiewicz, Bronisław Maj, Tadeusz Miciński, Artur Międzyrzecki, Krystyna Miłobędzka, Czesław Miłosz, Tadeusz Nowak, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Tadeusz Peiper, Halina Poświatowska, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Julian Przyboś, Wincenty Różanski, Tadeusz Różewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Antoni Słonimski, Leopold Staff, Anna Świrszczyńska, Wisława Szymborska, Julian Tuwim, Jan Twardowski, Aleksander Wat, Adam Ważyk, Kazimierz Wierzyński, Witold Wirpsza, Józef Wittlin, Rafał Wojaczek, Wiktor Woroszylski, Adam Zagajewski, Tadeusz Żukowski.
 • STÄDTEBILDER. BREMEN - DANZIG - RIGA.

  Hrsg. von Inga Buck, Birgid Hane und Wolfgang Schlott. Bremen: edition lumiere 2008. 225 S.
  Mit Texten von: Stefan Chwin, Paweł Huelle, Antoni Pawlak, Michał Piotrowski, Bożena Ptak, Władysław Zawistowski. Übers. von: Wolfgang Schlott und Renate Schmidgall.


 • Polnische Volkssagen und Märchen

  Hrsg. von K. W. Wóycicki.  Übers. von Friedrich Heinrich Lewestam. Dearbooks 2012. 168 S.
  Nachdruck der Originalausgabe von 1839.

Seitennavigation