Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung

1 - 10 von 41 Ergebnissen

Seitennavigation

 • OBCOWANIE

  Obcowanie z wolnością. Dialogi literackie polsko-niemieckie [Polnisch-deutsche literarische Dialoge über Freiheit]. Redaktion: Bożena Chrząstowska und Hans Dieter Zimmermann. Übers. von Tadeusz Koflach und Marzena Szczypułkowska. Poznań: Nakom 1994. 213 S.
 • OBERMAN, Heiko Augustinus:

  Marcin Luter: człowiek między bogiem a diabłem [Luther]. Übers. von Elżbieta Adamiak. Gdańsk: Marabut 1996. 270 S.

  Marcin Luther. Człowiek między Bogiem a diabłem [Martin Luther. Ein Mensch zwischen Gott und Teufel]. Übers. von Elżbieta Adamiak. Gdańsk: Marabut 1996. 270 S.
 • OCKENFELS, Wolfgang:

  Zarys katolickiej nauki społecznej: wprowadzenie [Kleine katholische Soziallehre]. Übers. von Aniela Dylus. Warszawa: Wyd. Fundacji Akademii Teologii Katolickiej 1992 (=ordo socialis 16).
 • ODELGA, Ingeborg:

  Gedichte. Ins Polnische übers. von Erhard Bastek. Opole: Almar: Konserwatorium im. Josepha von Eichendorffa 2000. 59 S.

  Gedichte = Wiersze [zweisprachig]. Übers. von Erhard Bastek, Jan Goczoł. Opole: Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa 2009. 82 S. Ill.

 • OEXLE, Otto Gerhard:

  Społeczeństwo średniowiecza: mentalność - grupy społeczne - formy życia [Gesellschaft im Mittelalter]. Wiss. Redaktion: Roman Czaja, Zenon Hubert Nowak. Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2000. 179 S.
 • OGGER, Günter:

  Fuggerowie [Kauf Dir einen Kaiser. Die Geschichte der Fugger]. Übers. von Andrzej Marcinek. Warszawa: Oficyna Historii XIX i XX wieku 1998. 392 S

  Geniusze i spekulanci: jak rodził się kapitalizm [Die Gründerjahre]. Übers. von Jan Koźbiał. Warszawa: PIW 1993.
 • OHLER, Annemarie:

  Macierzyństwo w Biblii [Mutterschaft in der Bibel; Sachbuch]. Übers. von Magdalena Ruta. Kraków: WAM 1996. 235 S., ill.
 • OHLER, Norbert:

  Życie pielgrzymów w średniowieczu: między modlitwą a przygodą [Pilgerleben im Mittelalter: zwischen Andacht und Abenteuer]. Übers. von Magdalena Ruta. Kraków: Wyd. WAM 2000. 328 S.
 • OPITZ, Martin

  Antologia. Eine Anthologie [zweisprachig]. Auswahl und Bearb.: Bolesław Fac. Gdańsk: Wydaw. im. Joachima Lelewela; Tow. Polska - Niemcy w Gdańsku 1995. 172 S.

  Wiersze wybrane [Ausgewählte Gedichte]. Übers. von Stan Bogdan. Gdańsk; Warszawa: Wydawnictwo Hevra Marcin Mańkowski. 2007. 51 S.
 • OSTEN, Manfred:

  Drzewo podróżujących [Der Baum der Reisenden]. Übers. von Andrzej Lorenz. Nachwort: Stefan Hubert Kaszyński. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział Wojewódzki 1997. 108 S.

Seitennavigation