Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung

1 - 10 von 52 Ergebnissen

Seitennavigation

 • CAMPENHAUSEN, Hans von:

  Ojcowie Kościoła [Griechische Kirchenväter. Lateinische Kirchenväter]. Übers. von Kazimierz Wierszyłowski. Warszawa: Cyklady 1998. 375 S.
 • CANETTI, Elias:

  Auto da fé [Die Blendung; Roman]. Übers. von Edyta Sicińska. Nachwort: Hubert Orłowski. Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie 1995. 748 S. (=Bibl. Klasyki).

  Auto da fe [Die Blendung]. Übers. von Edyta Sicinska. Warszawa: Czytelnik 1999. 619 S. (=Biblioteka Czytelnika). CANETTI, Elias: Masa i władza [Masse und Macht; soziol. Traktat]. Übers. von Eliza Borg u. Maria Przybyłowska. Vorwort: Lech Budrecki. Warszawa: Czytelnik 1996. 576 S. (=Nowy Sympozjon).

  Auto da fe [Die Blendung]. Übers. von Edyta Sicińska. Warszawa: Czytelnik 2004. 619 S.

  Party pod wojennym niebem [Party im Blitz]. Aus dem Nachlass zum Druck vorbereitet von Kristian Wachinger. Übers. von Maria Przybyłowska. Nachwort, Übers.: Bogdan Baran. Warszawa: Czytelnik 2005. 217 S.

  Prowincja ludzka. Zapiski 1942-1972 [Die Provinz des Menschen -- Aphorismen]. Übers. von Maria Przybyłowska. Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie 1996. 305 S.

  Sumienie slów [Das Gewissen der Worte. Essays]. Übers. von Maria Przybyłowska, Irena Kronska. Nachwort: Marek Bienczyk. Kraków: Wyd. Literackie 1999. 335 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego).

  Sumienie słów: eseje [Das Gewissen der Worte: Essays]. Übers. von Maria Przybyłowska, Irena Krońska. Nachwort von Marek Bieńczyk. 2. Aufl. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2011. 397, [2] S.

 • CARELL, Paul [Paul Karl Schmitt]:

  Lisy pustyni [Die Wüstenfüchse]. Übers. von Kazimierz Szarski. Warszawa. Bellona 2004. 479 S. (=Biblioteka Bestsellerów Bellony)

  Operacja "Barbarossa" [Unternehmen "Barbarossa"]. Übers. von Kazimierz Szarski. Warszawa: Bellona 2000. 591 S. (=Wielkie Bitwy - Wielcy Dowódcy)

  Operacja „Barbarossa" [Unternehmen Barbarossa : der Marsch nach Rußland]. Übers. von Kazimierz Szarski. Warszawa: Bellona : De Agostini Polska cop. 2013. 591, [1], [16] S. Ill. (=Biblioteka II Wojny Światowej, 7)

  Spalona ziemia. Odwrót Wehrmachtu na Wschodzie [Verbrannte Erde. Schlacht zwischen Wolga und Weichsel]. Übers. von Kazimierz Szarski. Warszawa: Bellona 2003. 501 S. (=Wielkie Bitwy - Wielcy Dowódcy)

  Spalona ziemia. Odwrót Wehrmachtu na Wschodzie [Verbrannte Erde. Schlacht zwischen Wolga und Weichsel]. Übers. von Kazimierz Szarski. Warszawa: Bellona cop. 2012. 501, [48] S. Ill.

 • CARSTENS, Carola:

  Panienka zamkowa z Grudzišdza [Das Schlossfräulein aus Graudenz]. Übers. von Janusz Hinz. Grudzišdz: Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego 2000. 50 S.
 • CELAN, Paul:

  Psalm i inne wiersze = Psalm und andere Gedichte [zweisprachig]. Ausw. und Übers. von Ryszard Krynicki. Fuga śmierci Übers. von Stanisław Jerzy Lec. Kraków: Wydawnictwo a5 2013. 446, [2] S. (=Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5, t. 72)

  Utwory wybrane [Ausgewählte Gedichte und Prosa]. Auswahl und Bearbeitung: Ryszard Krynicki. Übers. von Stanisław Barańczak, Jacek St. Buras, Jakub Ekier, Tymoteusz Karpowicz, Alfred Kowalkowski, Ryszard Krynicki, Piotr Lachmann, Stanisław Jerzy Lec, Julian Przybos, Feliks Przybylak, M. Dariusz Rogalski, Arnold Slucki, Artur Szlosarek, Leon Szwed, Witold Wirpsza, Stanisław Wygodzki. Kraków: Wyd. Literackie 1998. 370 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego).

 • CERAM, C.W. [d.i. Kurt W. Marek]:

  Bogowie, groby i uczeni [Götter, Gräber und Gelehrte]. Übers. von Jerzy Nowacki. 7. Aufl. Warszawa: PIW 1994.

  Bogowie, groby, uczeni : tajemnice archeologii [Götter, Gräber und Gelehrte : Roman der Archäologie]. Übers. von Piotr Taracha. Neue, erw. Aufl. Warszawa: Świat Książki – Grupa Wydawnicza Weltbild 2011. 487 s., [42] S. Ill.

 • CHU, Victor:

  Psychoterapia Gestalt: wykład podstawowy [Gestalttherapie]. Übers. von Sława Lisiecka und Alicja Wilkołazka. Łódź: Kanon 1993.
 • CLAUSEWITZ, Carl von:

  O wojnie. Księgi I/VIII [Vom Kriege; Buch I/VIII]. Übers. von Augustyn Cichowicz, Leon Wacław Koc und Franciszek Schoener. Lublin: Test 1995. 813 S. 1. Aufl.
 • COLLETT, Dorothy:

  Kocha, lubi, szanuje [Siebter Himmel und zurück]. Übers. von Mirosława Chmielewska-Dryszel. Warszawa: Marba Crown 1993 (=Janine: Księżeczki o miłości 13/14).
 • COUDRIS, René:

  Przesłanie z Roswell: pierwsze kontakty z hipercywilizacją -- prolog C. G. Jung [Die Botschaft von Roswell]. Übers. von Anna Frankiewicz-Kluk und Ewa Jaroszewicz. Warszawa: Prokop 1997. 254 S. (=Sekrety Nauki i Techniki).

Seitennavigation