Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung

1 - 10 von 53 Ergebnissen

Seitennavigation

 • ABENDROTH, Walter:

  Arthur Schopenhauer [Schopenhauer]. Übers. von Ryszard Różanowski. Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie 1998. 194 S.

  Probe

 • ADORNO, Theodor Wiesengrund:

  Minima. Moralia. Refleksje z poharatanego życia [Minima. Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben]. Übers. und Anmerkungen von Małgorzata Łukasiewicz. Nachwort: Marek J. Siemek. Kraków: Wyd. Literackie 1999. 343 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego).

  Minima moralia : refleksje z poharatanego życia [Minima moralia : Reflexionen aus dem beschädigten Leben]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Nachwort: Marek J. Siemek. 2. Aufl. Kraków: Wydaw. Literackie 2009. 376, [3] S.

  O literaturze: wybór esejów [Noten zur Literatur; Auswahl aus »Prismen«].
  Auswahl: Lech Budrecki. Übers. und Nachwort: Anna Wołkowicz. Warszawa: Czytelnik 2005. 257 S. (=Nowy Sympozjon). Teoria estetyczna [Ästhetische Theorie]. Übers. von Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: PWN 1994 (=Biblioteka Współczesnych Filozofów).
 • AHLT, Michael:

  Prawo europejskie [Europarecht]. Wiss. Redaktion der poln. Ausgabe: Jerzy A. Wojciechowski. Bearbeitet und übers. von Anna Rubinowicz. 2. Aufl. Warszawa: C. H. Beck 1998. 209 S. (=Podręczniki Prawnicze).
 • AICHINGER, Ilse et al.:

  Mój zielony osioł : opowiadania, wiersze, słuchowiska. Red. und Bearb. von Jacek St. Buras. Übers. von Adam Białecki [et al.]. Wrocław: Biuro Literackie 2013. 495, [9] S. (=Poezje ; 96) (=Kroki = Schritte : literatura współczesna : Niemcy, Austria, Szwajcaria)

  Podarowana rada [Verschenkter Rat. 2-sprachige Gedichte]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Antykwa 2002. 199 S.

  Współczesna poezja austriacka [Moderne österreichische Lyrik]. Auswahl und Bearbeitung: Dorothea Müller-Ott und Joanna Ziemska. Kraków: Wydaw. Edukacyjne 1997. 218 S. Text dt. u. poln.

 • ALBRECHT, Dietmar:

  Albrecht, Dietmar: Ku Sarmacji dziesięć dni w Prusach: miejsca, teksty,
  znaki [Wege nach Sarmatien: zehn Tage Preußenland: Orte, Texte, Zeichen]. Übers. von Henryk Sekulski. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia 2003. 274 S. (=Odkrywanie światów).
 • ANHÄUSER, Uwe [et al.]:

  Skarby światowego dziedzictwa: zabytki kultury i przyrody z listy UNESCO [Schätze der Welt: Erbe der Menschheit]. Bd. 1. Warszawa: Świat Książki 2001. 215 S.
 • ARENDT, Hannah:

  Eichmann w Jerozolimie [Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil]. Übers. aus dem Engl. von Adam Szostkiewicz. 2. Aufl. Kraków: Znak 1998. 419 S. (=Okrutny XX Wiek).

  Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej [Between Past and Future. Eight Exercises in Political Thought]. Übers. [aus d. Engl.] von Mieczysław Godył und Wojciech Madej. Vorwort: Paweł Śpiewak. Warszawa: Fundacja Aletheia 1994. 326 S. (=Bibl. Polityczna »Aletheia«).

  Wola [The Life of Mind. 2: Willing; philos. Essay]. Übers. [aus d. Engl.] von Robert Piłat. Vorwort: Hanna Buczyńska-Garewicz. Warszawa: Czytelnik 1996. 301 S. (=Nowy Sympozjon).
 • ARESIN, Lykke; Kurt Starke:

  Leksykon erotyki [Lexikon der Erotik]. Übers. von Krzysztof Jachimczak, Ryszard Wojnakowski. Katowice: Ksiaznica 1998. 422 S.
 • AUSLÄNDER, Rose:

  25 wierszy [25 Gedichte; zweisprachig]. Auswahl und Übers.: Leszek Szaruga. Szczecin: Albatros 1994. 57 S.

  Głośne milczenie [Gedichte, zweisprachig]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Atut 2008. 237 S.
 • ANONIMA:

  Anonima: Kobieta w Berlinie: zapiski z 1945 roku [Eine Frau in Berlin].
  Übers. von Barbara Tarnas. Warszawa: Świat Książki 2004. 199 S.

Seitennavigation