Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

91 - 100 von 113 Ergebnissen

Seitennavigation

 • Płoszewska, Małgorzata (1956)

  Przezroczystość. Wiersze. Die Durchsichtigkeit. Gedichte. Übers. von Barbara Zeizinger. Strachowice: Ars pro Memoria 2014. 75 S. 

 • Paryż, miasto miłości

  Paryż, miasto miłości [Fahr mit mir in die Stadt der Liebe] Übers. von Paulina Wojnakowska. Warszawa: Wydawnictwo Pi 2015. 159, [1] S. (=Doktor Stefan Frank ...lekarz znany i lubiany : saga, t. 24).

 • Pechowa Paula

  Pechowa Paula [Ein Tag am Meer veränderte ihr Leben] Übers. von Paulina Wojnakowska. Warszawa: Wydawnictwo Pi cop. 2015. 153, [1] S. (=Doktor Stefan Frank ...lekarz znany i lubiany: saga, t. 18).

 • Polskie drogi przez Szwajcarię

  Polskie drogi przez Szwajcarię. Losy żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych 1940-1945 na fotografiach ze zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu [Auf Polenwegen durch die Schweiz. Die Schicksalsjahre 1940-1945 im Leben der Soldaten der 2. Schützendivision, dargestellt in den Fotografien aus den Beständen des Polenmuseums in Rapperswil]. <zweisprachig>.
  Ausw. und Bearb. Tomasz Stempowski. Übers. ins Dt. von Marco Schmid, Übers. ins Poln. von Anna Buchmann. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Rapperswil: Muzeum Polskie Schloss Rapperwil cop. 2015. 478, [2] S. Ill.

 • Przyjęci przez Chrystusa

  Przyjęci przez Chrystusa: z Biblią na co dzień 2015 Bearb. und aus dem Dt. teilw. übers. von Adam Malina, Mirosław Czyż, Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana 2015. 217, [1] S.

 • PODOLEC, Marcin (1991)

  Fugazi Music Club.

  Fugazi Music Club. Übers. und mit Anmerkungen von Jakub Sawicki. Köln: graphic novel Egmont 2016. 239 S.

 • PRZYBYŁOWSKA, Małgorzata

  Banalne historie kilku rodzin.

  Banale Geschichten einiger Familien. Übers. von Katarzyna Kmieć-Krzewniak. Warszawa: Warszawska Grupa Wydawnicza 2016. 293 S.

 • Państwo

  Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce. Red. von Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum, 2017. 495 S. Ill.

  Übers. teilw. aus dem Dt.

 • PICKHAN, Gertrud

  Pod prąd : Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918-1939 [Gegen den Strom : der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund Bund in Polen 1918-1939]. Übers. von Adam Peszke. Wiss. Red. von Joanna Nalewajko-Kulikov. Warszawa: Wydawnictwo Neriton : Niemiecki Instytut Historyczny 2017. 480 S. (=Klio w Niemczech, 22)

 • Ponownie w Rzeszy

  Ponownie w Rzeszy : dzienniki wojenne tyskiej policji 1939-1940. Übers. aus dem Dt. und Bearb. von Grzegorz Bębnik. Tychy: Muzeum Miejskie 2017. 135, [1] S. Ill. (=Tyskie Zeszyty Historyczne, z. 12)

Seitennavigation