Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

21 - 30 von 113 Ergebnissen

Seitennavigation

 • PAULS, Wolfgang:

  Komisarz Spaghetti i choroba szalonych kangurów [Kommissar Spaghetti und der Känguruh-Wahnsinn]. Übers. von Joanna Gilewicz. Warszawa: Adamantan 2000. 111 S.

  Komisarz Spaghetti i telemorderca [Kommissar Spaghetti und der Fernsehkiller]. Übers. von Jakub Kloc-Konkolowicz. Warszawa: Adamantan 2000. 123 S.

  Komisarz Spaghetti i złoczyncy na drodze do szkoły [Kommissar Spaghetti und die Schulweglümmel]. Übers. von Joanna Gilewicz. Warszawa: Adamantan 2000. 99 S.
 • PAWLOWSKY, Peter:

  Chrześcijaństwo [Christentum]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Kraków: Znak 1997. 109 S. (=Krótko i Węzłowato).
 • PERUTZ, Leo:

  Od dziewiątej do dziewiątej. Romans namiętności. [Zwischen neun und neun. Roman]. Übers. von J. Konarski. Warszawa: Alfa-Wero 1994 (=Biblioteka powieści i romansów 3).
 • PESCHKE, Karl-Heinz:

  Gospodarka z chrześcijańskiego punktu widzenia [Wirtschaft aus christlicher Sicht; Sachbuch]. Übers. von Alojzy Marcol. Warszawa: Wydaw. Fundacji ATK 1995. 71 S. (=Ordo Socialis 24).
 • PIEPER, Josef:

  O milości, nadziei i wierze [Über die Liebe; Über die Hoffnung; Über den Glauben]. Übers. von Irena Gano und Krzysztof Michałski. Poznań: W Drodze 2000. 259 S.

  O miłości [Über die Liebe]. Übers. von Irena Gano. 4. Aufl. Warszawa: Pax 2004. 150 S. (=Powrót do źródeł).

  O trudnościach wiary - dzisiaj. Rozprawy i mowy [Über die Schwierigkeiten heute zu glauben. Aufsätze und Reden]. Übers. von Tadeusz Kononowicz und Piotr Waszczenko. Warszawa: Pax 1994. 242 S. 1. Aufl.

  Scholastyka: postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej [Scholastik]. Übers. von Tadeusz Brzostowski. 2 Aufl. Warszawa: Pax 2000. 172 S. (=Powrót do Zródeł).

 • PILGRIM, Volker Elis:

  Mów do mnie "pani Hitler": kobiety jako ozdoba i maska narodowego socjalizmu [Du kannst mich ruhig "Frau Hitler" nennen: Frauen als Schmuck und Tarnung der NS-Herrschaft]. Übers. von Barbara Tarnas. Gdynia: Uraeus 1999. 287 S.
 • PLESSNER, Helmuth:

  Śmiech i płacz: badania nad granicami ludzkiego zachowania [Lachen und Weinen: eine Untersuchung nach den Grenzen menschlichen Verhaltens]. Übers. und bearbeitet von Agata Zwolińska, Zbigniew Nerczuk. Nachwort: Agata Zwolińska. Kęty: Antyk 2004. 177 S. (=Daimonion).

  Władza a natura ludzka. Esej z antropologii światopoglądu historycznego [Macht und menschliche Natur; Essay]. Übers., Vorwort und Anmerkungen: Elżbieta Paczkowska-Łagowska. Durchges. von Marek J. Siemek. Warszawa: PWN 1994. XXVIII, 128 S. (=Bibl. Współczesnych Filozofów).
 • PODSKALSKY, Gerhard:

  Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988-1237) [Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus (988-1237)]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Wyd. WAM 2000. 500 S.
 • POETHEN, Johannes:

  Ryba na białym papierze. Wybór poezji [ausgewählte Gedichte]. Auswahl und Übers.: Eugeniusz Wachowiak. Vorwort: Sergiusz Sterna-Wachowiak. Poznań: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział w Poznańiu 1994. 88 S. 1. Aufl.
 • POLLACK, Martin:

  Po Galicji: o chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach: imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma [Nach Galizien: von Chassiden, Huzulen, Polen und Ruthenen: eine imaginäre Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina]. Übers. von Andrzej Kopacki. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia 2000. 181 S. (=Odkrywanie Swiatów).

  Topografia pamięci [Topographie der Erinnerung]. Übers. von Karolina Niedenthal. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2017. 238, [2] S. Ill. (=Sulina)

  Śmierć w bunkrze: opowieść o moim ojcu [Der Tote im Bunker: Bericht über meinen Vater]. Übers. von Andrzej Kopacki. Wołowiec: Wydaw. Czarne 2006. 269 S.

Seitennavigation