Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

11 - 20 von 54 Ergebnissen

Seitennavigation

 • NEUMAYR, Anton:

  Dyktatorzy i medycyna [Diktatoren im Spiegel der Medizin]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Znak 1998. 384 S.

  Dyktatorzy i medycyna [Diktatoren im Spiegel der Medizin]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Warszawa: Politeja: Świat Książki 1999. 383 S.
 • NIEKRAWIETZ, Hans:

  Der Goldene Schlüssel. Oppelner Geschichten und Gedichte. - Złoty klucz. Opowiadania i poezje opolskie [Zweispr.]. Übers.: Andrzej Lam. Mit Aquarellen von Alojzy Wierzgoń. Oppeln-Opole: Instytut Śląski 1999. 196 S.

  Wiatr od Odry [Der Wind weht von der Oder]. Übers.: Andrzej Lam. Nachwort: Joanna Rostropowicz. Warszawa: Verum u. Opole: Konwersatorium im. J. v. Eichendorffa 2001. 330 S., ill.
 • NIEMCY I POLACY

  Niemcy i Polacy 1945-1995: Zbliżenia - Annäherungen [Deutsche und Polen 1945-1995: Annäherungen - zbliżenia]. Redaktion und Bearbeitung der polnischen Version: Krystyna Kanecka. Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Muzeum Niepodległości. Warszawa: Rytm; Düsseldorf: Droste 1996. 199 S. Ill.
 • NIEMCY o zbrodniach Wehrmachtu

  Niemcy o zbrodniach Wehrmachtu [Gehorsam bis zum Mord? Der verschwiegene Krieg der deutschen Wehrmacht - Fakten, Analysen, Debatten]. Übersetzung und Anmerkungen: Barbara Lulińska und Daniel Luliński. Warszawa: Bellona 1997. 192 S.
 • NIETZSCHE, Friedrich:

  Antychrześcijanin. Przekleństwo chrześcijaństwa [Der Antichrist. Fluch auf das Christentum]. Übers. von Grzegorz Sowiński. Vorwort: Zbigniew Kuderowicz. Kraków: NOMOS 1996. 114 S.

  Antychryst [Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum]. Wrocław: Wydaw. Racjonalista 2010. 156 S.

  Antychryst. Próba krytyki chrześcijaństwa [Der Antichrist]. Übers. von Leopold Staff. Nachwort: Tomasz Sieczkowski. Kraków: Zielona Sowa 2003. 76 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne)

  Antychryst [Der Antichrist : Versuch einer Kritik des Christentums]. Übers. von Jarosław Dudek, Edyta Kiresztura-Wojciechowska. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda 2015. 105, [6] S. (=Meandry Kultury)

  Co mnie nie zabija, to mnie wzmacnia [Aphorismen]. Auswahl, Bearbeitung, Vorwort: Stefan Lichański. Warszawa: Studio X 1997. 126 S.

  Dytyramby dionizyjskie [Dionysos-Dithyramben]. Übers. von Stanisław Wyrzykowski. Kraków: Vis-á-vis/Etiuda 2011. 45, [3] S. (=Meandry Kultury)

  Ecce homo. Jak się staje – kim się jest [Ecce homo. Wie man wird, was man ist]. Übers. von Leopold Staff. Nachwort: Stanisław Łojek. Kraków: Zielona Sowa 2003. 95 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne)

  Ecce homo. Jak się staje, czym się jest [Ecce homo. Was man wird, was man ist]. Übers. u. Vorwort: Bogdan Baran. Kraków: Baran i Suszczyński 1996. 135 S.

  Jutrzenka : myśli o przesądach moralnych [Morgenröte : Gedanken über die moralischen Vorurteile]. Übers. von Stanisław Wyrzynkowski. 2. Aufl. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda 2017. 327, [1] S. (=Meandry Kultury)

  Jutrzenka [Morgenröte]. Übers. von Stanisław Wyrzykowski. Warszawa: bis 1993 (=Reprint der Aufl. von Jakub Mortkowicz 1910/11)

  Listy (Ausw. aus: Sämtliche Briefe). Ausw., Übers. und Vorwort: Bogdan Baran. Kraków: inter esse 1994.

  Nachlass : pisma z lat 1884-1885 [Nachgelassene Fragmente 1884-1885]. Übers. von Grzegorz Kowal. Nachwort Giorgio Colli. Übers. der franz. Fragmente Ewa Kaniowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011. 607, [1] S. Ill.

  Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm [Die Geburt der Tragödie oder Griechentum und Pessimismus]. Übers. und Vorwort: Bogdan Baran. Kraków: inter esse 1994.

  Narodziny tragedii czyli Hellenizm i pesymizm [Die Geburt der Tragödie oder Griechentum und Pessimismus]. Übers. von Leopold Staff. Nachwort: Tomasz Macios. Kraków: Zielona Sowa 2003. 117 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne)

  Narodziny tragedii [Die Geburt der Tragödie oder Griechenthum und Pessimismus]. Bearb., Übers. und Vorwort von Grzegorz Sowinski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011. 279, [2] S.

  Narodziny tragedii, albo Hellenizm i pesymizm [Die Geburt der Tragödie, oder Griechenthum und Pessimismus]. Übers.von Jarosław Dudek. Kraków: Vis-à-vis Etiuda 2019. 167, [1] S. (=Meandry Kultury)

  Niewczesne rozważania [Unzeitgemäße Betrachtungen]. Übers. von Leopold Staff. Nachwort: Dawid Misztal. Kraków: Zielona Sowa 2003. 195 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne)

  Niewczesne rozważania [Unzeitgemäße Betrachtungen]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Nachwort: Krzysztof Michałski. Kraków: Znak 1996. 345 S. (=Esej)

  Notatki z lat 1882-1884 [Nachgelassene Fragmente 1882-1884]. Übers. von Grzegorz Sowinski. Łódź: Wydawnictwo Officyna 2019. 587, [2] S. (=Dzieła wszystkie / Friedrich Nietzsche, 10)   is-à-vis/Etiuda 2015. 109, [3] S. (=Meandry Kultury)

  Pisma pozostałe 1876-1889 (Ausw. aus: Sämtliche Werke, dtv 1988). Ausw., Übers. und Vorwort: Bogdan Baran. Kraków: inter esse 1994.

  Poza dobrem i złem [Jenseits von Gut und Böse]. Übers. von Stanisław Wyrzykowski. Kraków: Wydaw. Vis-à-vis/Etiuda 2010. 205, [3] S. (=Meandry Kultury)

  Poza dobrem i złem. Preludium do filozofii przyszłości [Jenseits von Gut und Böse]. Übers. und Vorwort von Grzegorz Sowinski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012. 272 S.

  Poza dobrem i złem [Jenseits von Gut und Böse] Übers. von Stanisław Wyrzykowski. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda 2015. 205, [3] S. (=Meandry Kultury)

  Przypadek Wagnera [Der Fall Wagner]. Übers. von Maria Cumft-Pieńkowska, Kinga Kaśkiewicz, Rafał Michalski. Einführung: Kinga Kaśkiewicz. Wiss. Redaktion: Kinga Kaśkiewicz und Rafał Michalski. Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2004. 142 S.

  Tak mówił Zaratustra: książka dla wszystkich i dla nikogo. 1–4. [Also sprach Zarathustra]. Übers. von Grzegorz Sowiński. Nachwort: Czary Wodziński. Kraków: Wydaw. Zielona Sowa 2005. 339 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne)

  Tako rzecze Zaratustra : książka dla wszystkich i dla nikogo [Also sprach Zarathustra : ein Buch für Alle und Keinen]. Übers. von Wacław Berent. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo cop. 2014. 379, [1] S.

  Tako rzecze Zaratustra [Also sprach Zarathustra : ein Buch für Alle und Keinen]. Übers. von Wacław Berent. 2. Aufl. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda 2014. 324, [2] S. (=Meandry Kultury)

  Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo [Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen]. Übers. von Wacław Berent. Kęty: Antyk 2004. 232 S.

  Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo [Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen]. Übers. von Wacław Berent. Poznań: Wydaw. Zysk i S-ka 1995. 301 S.

  Tako rzecze Zaratustra [Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen]. Übers. von Wacław Berent. Kraków: Wydaw. Vis-à-vis/Etiuda 2010. 324, [2] S. (=Meandry Kultury)

  Tako rzecze Zaratustra [Also sprach Zarathustra : ein Buch für Alle und Keinen]. Übers. von Wacław Berent. 3. Aufl. Kraków: Vis-à-vis Etiuda 2019. 324, [1] S. (=Seria z Kalliope : od Platona do Nietzschego)

  To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo [Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen]. Übers. von Sława Lisiecka und Zdzisław Jaskula. Nachwort: Michał Paweł Markowski. 1. Aufl. Warszawa: PIW 2000. 438 S. (=Ostroga)

  To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla każdego [Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen] Übers. von Sława Lisiecka, Zdzisław Jaskula. Warszawa: PIW 1999. 439 S. (=Ostroga. Książki najlepsze)

  Wędrowiec i jego cień [Der Wanderer und sein Schatten]. Übers. von Konrad Drzewiecki. Bearbeitung und Nachwort: Robert Mitoraj. Kraków: Wydaw. Zielona Sowa 2005. 260 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne)

  Wędrowiec i jego cień [Der Wanderer und sein Schatten]. Übers. von Konrad Drzewiecki. Warszawa: bis 1994 (=Reprint der Aufl. von Jakub Mortkowicz 1910/11).

  Wiedza radosna [Die fröhliche Wissenschaft]. Übers. von Leopold Staff. Nachwort: Krzysztof Matuszewski. Kraków: Zielona Sowa 2003. 261 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne)

  Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości [Der Wille zur Macht]. Übers. von Stefan Frycz und Konrad Drzewiecki. Nachwort: Bogdan Banasiak. Kraków: Zielona Sowa 2003. 372 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne)

  Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości [Der Wille zur Macht]. Übers. von Stefan Frycz und Konrad Drzewiecki. Warszawa: bis 1993 (=Reprint der Aufl. von Jakub Mortkowicz 1910/11).

  Wola mocy [Der Wille zur Macht]. Übers. von Konrad Drzewiecki, Stefan Frycz. Kraków: Wydaw. Vis-à-vis/Etiuda 2009. 381, [3] S. (=Meandry Kultury)

  Wola mocy [Wille zur Macht]. Übers. von Konrad Drzewiecki, Stefan Frycz. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda 2015. 381, [3] S. (=Meandry Kultury)

  Z genealogii moralności [Zur Genealogie der Moral]. Übers. von Jarosław Dudek, Edyta Kiresztura-Wojciechowska. Kraków: Vis-à-vis Etiuda 2017. 143, [1] S. (=Meandry Kultury)

  Z genealogii moralności. Pismo polemiczne [Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift]. Übers. von Leopold Staff. Nachwort: Jan Hartman. Kraków: Zielona Sowa 2003. 140 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne)

  Z genealogii moralności. Pismo polemiczne [Zur Genealogie der Moral]. Übers. von Grzegorz Sowiński. Vorwort: Krzysztof Michałski. Kraków: Znak 1997. 168 S. (=Esej)

  Z genealogii moralności [Zur Genealogie der Moral : eine Streitschrift]. Übers. und Vorwort von Grzegorz Sowinski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011. XXXI, [1], 182, [2] S.

  Zmierzch bożyszcz czyli Jak filozofuje się młotem [Die Götzen-Dämmerung oder wie man mit dem Hammer philosophiert]. Übers., bearbeitet und mit einem Nachwort versehen von Paweł Pieniążek. Kraków: Zielona Sowa 2004. 109 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne)

  Zmierzch bożyszcz czyli Jak filozofuje się młotem [Die Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert]. Übers. von Stanisław Wyrzykowski. Kraków: Wydawnictwo Vis-á-vis/Etiuda 2011. 109, [3] S. (=Meandry Kultury)

  Zmierzch bożyszcz czyli Jak filozofuje się młotem [Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert]. Vorw. und Übers. von Grzegorz Sowiński. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013. XXIV, 158, [1] S.

  Zmierzch bożyszcz czyli Jak filozofuje się młotem [Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt] Übers. von Stanisław Wyrzykowski. 2. Aufl. Kraków: Wydawnictwo V

 • NIGG, Walter:

  Księga pokutników [Buch der Büßer: neun Lebensbilder]. Bd. 1. Übers. von Violetta Hoffmann-Zdrojewska. 2. Aufl. Warszawa: Pax 2001. 182 S.

  Księga pokutników [Buch der Büßer: neun Lebensbilder]. Bd. 2. Übers. von Violetta Hoffmann-Zdrojewska. 2. Aufl. Warszawa: Pax 2001. 187 S.

  Księga pokutników. T. 1,  Maria Magdalena, Makary Wielki, Małgorzata z Kortony, Savonarola [Buch der Büsser : neun Lebensbilder]. Übers. von Violetta Hoffmann-Zdrojewska. Warszawa: Promic - Wydawnictwo Księży Marianów MIC 2013. 230, [2] S. (=Światła na Górze)

  Księga pokutników. T. 2,  Ksiądz de Rancé, Fiodor Dostojewski, Brat Albert, Karol de Foucauld, Simone Weil [Buch der Büsser : neun Lebensbilder]. Übers. von Violetta Hoffmann-Zdrojewska. Warszawa : Promic - Wydawnictwo Księży Marianów MIC 2013. 230, [2] S. (=Światła na Górze)

  Nadzieja świętych. Jak umierali i uczą umierać [Die Hoffnung der Heiligen; relig. Betrachtungen]. Übers. von Leszek Biczyk. Warszawa: Wydaw. Księży Marianów 1995. 138 S.

 • NIPPERDEY, Thomas:

  Rozważania o niemieckiej historii: eseje [Nachdenken über die deutsche Geschichte]. Übers. von Andrzej Kopacki. Warszawa: Volumen 1999. (=Klio w Niemczech; 4).
 • NOLL, Ingrid:

  Aptekarka [Die Apothekerin]. Übers. von Karolina Kuszyk. Toruń: Wydawnictwo „C&T“ 2006. 192 S.

  W starym piecu diabeł pali... [Der Hahn ist tot; Psychothriller]. Übers. von Maria Przybyłowska. Kraków: WL 1996. 178 S.

 • NOSSACK, Bernd:

  Świat magii liczb [Numerologie]. Übers. von Maria Gromala-Rucka. Wrocław: Astrum 1998. 200 S.

 • NOESTLINGER, Christine:

  Konrad chłopiec z puszki [Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse]. Übers. von Emilia Bielicka. Warszawa: Philip Wilson 2005. 166 S.

  Nowy mąż dla mamy [Ein Mann für Mama]. Übers. von Izabella Korsak. Warszawa: Nasza Księgarnia 1994.

Seitennavigation