Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

41 - 50 von 123 Ergebnissen

Seitennavigation

 • LUDAT, Herbert:

  Słowianie - Niemcy - Europa: wybór prac [Slawen - Deutsche - Europäer]. Übers. und Nachwort: Jan M. Piskorski. Marburg: Instytut Herdera, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2000. 378 S.
 • LUHMANN, Niklas

  Funkcja religii [Funktion der Religion]. Übers. von Dominika Motak. Wiss. Redaktion: Grażyna Skąpska. 2. Aufl. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2007. 305 S. (=Socjologia Religii).

  Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego [Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat]. Übers. und Vorwort: Grażyna Skąpska. Warszawa: PWN 1994.

  Realność mediów masowych [Die Realität der Massenmedien]. Übers. von. Joanna Barbarka. Nachwort von Michael Fleischer. Wrocław: Gajt Wydaw. 2009. 133 S. (=Studia Brandtiana. Translationes, 2)

 • LUKACS, Georg:

  Historia i świadomość klasowa : studia o marksistowskiej dialektyce [Geschichte und Klassenbewusstsein : Studien über marxistiche Dialektik]. Vorw. und Übers. von Marek J. Siemek. Red. der Übers. Kazimierz Ślęczka. 2. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013. XLII, 600 S. (=Biblioteka Współczesnych Filozofów)

  Młody Hegel : o powiązaniach dialektyki z ekonomią [Der junge Hegel : über die Bezichungen von Dialektik und Ökonomie]. Übers. und Vorwort von Marek J. Siemek. 2. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014. XLIX, [1], 1011 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Pisma krytyczne [Kritische Schriften]. [O.Ü.]. Ausw. und Vorwort: S. Morawski. Warszawa: Instytut Kultury 1994.

 • LURKER, Manfred:

  Bogowie i symbole starożytnych Egipcjan [Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter. Handbuch der mystischen und magischen Welt Ägyptens]. Übers. von Adam Łukaszewicz. Warszawa: Czytelnik 1996. 271 S., ill.

  Leksykon bóstw i demonów [Lexikon der Götter und Dämonen]. Übers. von Jerzy Prokopiuk, Robert Stiller. Warszawa: Bellona 1999. 407 S.

  Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach [Die Botschaft der Symbole. In Mythen, Kulturen und Religionen; Sachbuch]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Ill. von Lech Przybylski. Kraków: Znak 1994. 444 S. (=Mity, Obrazy, Symbole).

  Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach [Die Botschaft der Symbole : in Mythen, Kulturen und Religionen]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2011. 496, [1] S. Ill.

 • LANCZKOWSKI, Johanna:

  Życie monastyczne i zakonne: mały słownik [Kleines Lexikon des Mönchtums]. Übers. von Tadeusz Szafrański. Bearbeitet und ergänzt von Mirosław Daniluk, Tadeusz Szafrański. Mit einer Bibliographie versehen von Mirosław Daniluk. Warszawa: Verbinum 2003. 209 S. (=Mały Słownik).
 • LANGE, Kurt:

  Dwa kroki do masowego grobu [Zwei Schritte bis zum Massengrab]. Übers. von Janusz Rau, Małgorzata Markuć. Poznań: Pomost 2004. 88 S. (=Festung Posen 1945; 3).
 • LANGEN, Annette:

  Listy od Feliksa: mały zajączek podróżuje po świecie [Briefe von Felix]. Übers. von Eliza Modzelewska. Warszawa: Świat Książki 2003. 34 S. Kindererzählung
 • LOUF, André:

  Pokora i posłuszeństwo [Demut und Gehorsam]. Übers. von Benediktinern von Tyniec. Kraków: Tyniec 2003. 64 S.
 • LEBERT, Norbert; LEBERT, Stephan:

  Noszę jego nazwisko: rozmowy z dziećmi przywódców III Rzeszy [Denn Du trägst meinen Namen: das schwere Erbe der prominenten Nazi-Kinder]. Übers. von Maria Przybyłowska, Janina Szymańska-Kumaniecka. Warszawa: Świat Książki 2004. 159 S.
 • LEHMANN, Hans-Thies:

  Teatr postdramatyczny [Postdramatisches Theater]. Übers. von Dorota Sajewska und Małgorzata Sugiera. Kraków: Księgarnia Akademicka 2004. 353 S. (=Dramat Współczesny. Interpretacje, 13).

Seitennavigation