Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

31 - 40 von 123 Ergebnissen

Seitennavigation

 • LERMER, Stephan:

  Miłość i strach [Liebe und Angst; psychol. Ratgeber]. Übers. von Karolina Miller. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 1995. 169 S. (=Psychologia Praktyczna. Poradnik).
 • LESSING, Gotthold Ephraim:

  Dramaturgia hamburska. Wybór [Hamburgische Dramaturgie]. Übers. und Bearbeitung: Olga Dobijanka-Witczakowa. Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Germańskiej. Kraków: nakł. UJ 1994. 152 S. (=Skrypty Uczelniane/Uniwersytet Jagielloński)

  Laokoon czyli O granicach malarstwa i poezji [Laokoon]. Wiss. Bearb. Michał Mencfel. Übers. von Henryk Zymon-Dębicki. 2. Aufl. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas cop. 2012. XXXVI, 192, [2] S. Ill. (=Klasycy Historii i Teorii Sztuki)
 • LICHTENBERG, Georg Christoph:

  Bruliony i inne pisma [Verschiedene Schriften]. Auswahl, Übers., Einführung und Anmerkungen: Tadeusz Zatorski. Kraków: Aureus 2001. 327 S.
 • LIND, Hera:

  Czarodziejka [Die Zauberfrau]. Übers. von Janina Zapaśnik-Ogrzewalska. Warszawa: Cibet PNT 1998. 530 S.

  Mężczyzna na każdą tonację [Ein Mann für jede Tonart; Roman]. Übers. von Jerzy Michniewicz. Warszawa: Księka i Wiedza 1994. 255 S. 1. Aufl.

  Pełnia życia : historie, które dodają odwagi [Voll im Leben]. Übers. von Katarzyna Kończal. Poznań: Wydaw. Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2008. 195 S.

  Superbaba [Das Superweib]. Übers. von Janina Zapaśnik-Ogrzewalska. Warszawa: Cibet PNT 1998. 474 S.
 • LOBKOWICZ, Nikolaus:

  Czas kryzysu, czas przełomu [Das Erbe Europas]. Übers. von Grzegorz Sowiński. Kraków: Znak 1996. 185 S. (=Biblioteka Myśli Politycznej).
 • LOEFFLER, Martin:

  Taka jest moja wiara [Im Vertrauen auf Gott; relig. Betrachtungen]. Übers. von Zbigniew Marek, Jan Ożóg, Janusz Śliwa. Kraków: WAM 1995. 64 S.
 • LORENZ, Konrad:

  I tak człowiek trafił na psa [So kam der Mensch auf den Hund; Hundegeschichten]. Übers. von Anna Maria Linke. Warszawa: PIW 1996. (=Seria Kieszonkowa).

  ... rozmawiał z bydlątami, ptakami, rybami... [Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen]. Übers. von Bożena Kowalik. Warszawa: Muza 1997. 173 S. (=Spectrum).

  Rozmawiał z bydlątkami, ptakami i rybami [Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen]. Übers. von Barbara Tarnas. Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy 2005. 126 S.

  Rozmowy ze zwierzętami [Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen]. Übers. von Barbara Tarnas. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal cop. 2014. 194, [6] S.

  Tak zwane zło [Das sogenannte Böse: zur Naturgeschichte der Aggression]. Übers. von Anna Danuta Tauszyńska. Vorwort: Zuzanna Stromenger. 4. Aufl. Warszawa: Państw. Instytut Wydawniczy 2003. 325 S. (=Biblioteka Myśli Współczesnej).

  Tak zwane zło [Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression; Sachbuch]. Übers. von Anna Danuta Tauszyńska. Warszawa: PIW 1996. 321 S. (=Bibl. Myśli Współczesnej)

 • LOTZ, Jürgen; SCHMIDT, Mathias; VESER, Thomas:

  Skarby kultury i przyrody świata: Rosja i Azja Wschodnia [Naturwunder und Kulturschätze unserer Welt: Russland und Ostasien]. Übers. von Wacław Petryński. Warszawa: Penta 2000. 302 S.
  Skarby kultury i przyrody świata: Europa Południowa [Naturwunder und Kulturschätze unserer Welt: Südeuropa]. Übers. von Wacław Petryński. Warszawa: Penta 1998. 333 S.
  Skarby kultury i przyrody świata: Europa Północna i Środkowa. [Naturwunder und Kulturschätze unserer Welt: Nord- und Mitteleuropa] Übers. von Bogdan Bacik. Warszawa: Penta 1997. 318 S.
 • LUBLINER Lift:

  LUBLINER Lift: Anthologie. Hrsg. von Dieter Kalka. Dresden: Verl. Die Scheune; Lublin: Test 1999. 105 S. (= Lubelska Winda).
 • LUCAS [Pseud.]:

  Ucieczka z piekła: pamiętnik satanisty [Vier Jahre Hölle und zurück]. Übers. von Maria de Laurans. Warszawa: Interart 1996. 178 S. (=Książka dla Ciebie).

Seitennavigation