Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung

91 - 100 von 239 Ergebnissen

Seitennavigation

 • KUBIN, Alfred:

  Po tamtej stronie [Die andere Seite]. Übers. von Anna M. Linke. Nachwort: Paweł Huelle. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2008. 273 S.
 • KUEHNELT-LEDDIHN, Erik von:

  Jezuici, burżuje, bolszewicy [Jesuiten, Spiesser, Bolschewiken]. Übers. von Janina Bross. Sadków: Wydaw. „Wektory" 2008. 329 S.

  Przeciwko duchowi czasu [Kirche kontra Zeitgeist : Aufklärung für „Aufgeklärte“]. Übers. von Tomasz Gabiś. Sadków: Wydaw. „Wektory" 2008. 131 S. (=Biblioteka „Opcji na Prawo").
 • KUNZE, Reiner:

  Remont poranka. Auswahl, Übers. und Nachwort: Jakub Ekier. Wrocław: Biuro Literackie 2008. 285 S. (=Poezje, 15).
 • KOBIETY:

  Kobiety wypędzone : opowieść o zemście zwycięzców [Frauen auf der Flucht]. Hrsg. Marianne Weber. Übers. von Grzegorz Kowalski. Zakrzewo: Wydaw. Replika 2008. 437 S. Ill.
 • Konstytucja:

  Konstytucja Niemiec. Übers. von Bogusław Banaszak und Agnieszka Malicka. Vorwort: Bogusław Banaszak. Kancelaria Sejmu. Biblioteka Sejmowa. Warszawa: Wydaw. Sejmowe 2008. 136 S.
 • KISHON, Ephraim:

  Z zapisków podatnika  [Kishon für Steuerzahl - Eine satirische Bilanz]. Übers von. Ryszard Wojnakowski. Wydawnictwo "m" 1994. 212 S.


 • KINKEL, Tanja:

  Cienie La Rochelle [Die Schatten von La Rochelle]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Świat Książki. 298 S.

  Liscie w księżycowym blasku [Mondlaub]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Świat Książki 1997. 298 S.

  Synowie wilczycy [Die Söhne der Wölfin]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Poznań ; Katowice: Wydaw. „Książnica" Oddział Publicat 2010. 461, [3] S.


 • KRAEMER, Walter; TRENKLER Goetz:

  Leksykon pomyłek [Lexikon der populären Irrtümer]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Świat Książki 1999. 332 S.
 • KALKAN, Huelya:

  Chciałam być tylko wolna [Ich wollte nur frei sein : meine Flucht vor der Zwangsehe]. Übers. von Wojciech Szreniawski. Tczew: Sprzedaż Dobrej Ksiąźki Alicja Bartosińska 2009. 224 S.

 • KELSEN, Hans:

  Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego [Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit]. Übers. von Bolesław Banaszkiewicz. Nachwort: Sławomira Wronkowska. Warszawa: Trybunał Konstytucyjny. Wydaw. : Biuro Trybunału Konstytucyjnego 2009. 88 S. Ill. (=Studia i Materiay Trybuna?u Konstytucyjnego)

Seitennavigation