Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

41 - 50 von 211 Ergebnissen

Seitennavigation

 • HERRE, Franz:

  Metternich -- orędownik pokoju [Metternich -- Staatsmann des Friedens; Biographie]. Übers. von Barbara Floriańczyk. Warszawa: PIW 1996. 408 S., [24] S. Ill. (=Biografie Sławnych Ludzi).
 • HERRMANN, Horst:

  Jan Paweł II złapany za słowo. Krytyczna odpowiedź na książkę papieża [Johannes Paul II. beim Wort genommen; Sachbuch]. Übers. von Robert Stiller. Gdynia: Uraeus 1995. 222 S.
 • HERWARTH, Hans von:

  Od Adenauera do Brandta. Wspomnienia [Erinnerungen: von Adenauer bis Brandt]. Übers., Vorwort und Anmerkungen: Eugeniusz Cezary Król. Warszawa: Wydaw. Bellona, Ofic. Wyd. Rytm 1995. 539 S. ill.
 • HERWIG, Wolfram:

  Germanie [Die Germanen; Sachbuch]. Übers. von Renata Darda. Wiss. Konsultation: Maciej Salamon. Kraków: Universitas 1996. 149 S.
 • HESSE, Hermann:

  Demian [Demian: die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend]. Übers. von Maria Kurecka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2001. 184 S.
  Gertruda [Gertrud : Roman]. Übers. von Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. Nachw. von Volker Michels. Poznań: Media Rodzina cop. 2019. 285, [3] S.
  Gra szklanych paciorków [Das Glasperlenspiel]. Übers. von Maria Kurecka und Witold Wirpsza. Nachwort: Jerzy Prokopiuk. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 1994.

  Gra szklanych paciorków. Próba opisu życia magistra ludi Józefa Knechta wraz z jego spuścizną pisarską [Das Glasperlenspiel. Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht samt Knechts hinterlassenen Schriften; Roman]. Übers. von Maria Kurecka. Nachwort: Jerzy Prokopiuk. Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie 1994. 755 S. (=Bibl. Klasyki).

  Gra szklanych paciorków: próba opisania zycia magistra ludi Józefa Knechta wraz z jego spuscizna pisarska [Das Glasperlenspiel]. Übers. von Maria Kurecka. Warszawa: PIW 1999. 669 S.

  Kartki ze wspomnień [Gedenkenblätter]. Übers. von Lech Czyżewski. Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy 2003. 244 S.

  Księga obrazów [Bilderbuch]. Übers. von Sława Lisiecka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2005. 189 S.

  Moja wiara [Mein Glaube. Eine Dokumentation]. Übers. von Robert Reszke. Auswahl und Nachwort: Siegfried Unseld. Warszawa: Wydaw. KR 1998. 188 S.

  Narcyz i Złotousty. Opowieść [Narziß und Goldmund]. Übers. von Marceli Tarnowski. 2. Aufl. Warszawa: PIW 1997. 332 S. (=Kieszonkowa).

  Odnowiciel świata: wybór opowiadań [Diesseits; Kleine Welt]. Übers. von Barbara Tarnas. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2006. 286 S.

  Peter Camenzind [Peter Camenzind]. Übers. von Edyta Sicinska. Warszawa: PIW 2001. 157 S.
  Peter Camenzind. Übers. von Edyta Sicińska. 2. Aufl. Warszawa: PIW 1994.

  Podróż na Wschód : opowieść [Morgenlandfahrt : eine Erzählung]. Übers. von Jerzy Prokopiuk. Nachw. von Volker Michels. Poznań: Media Rodzina cop. 2019. 121, [3] S.

  Podróże senne [Traumfährte]. Übers. von Lech Czyżewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2005. 150 S.

  Rosshalde [Roßhalde]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 1994.

  Siddhartha : poemat indyjski [Siddhartha : eine indische Dichtung]. Übers. von Małgorzata Łukaszewicz. Nachw. von Volker Michels. Poznań: Media Rodzina 2017. 186, [2] S.

  Siddharta: poemat indyjski [Siddharta]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Nachdruck zur 1. Auflage. Warszawa: PIW 2000. 133 S.

  Siddharta: poemat indyjski (Siddharta). Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: PIW 1998. 133 S.

  Siddhartha. Poemat indyjski [Siddhartha. Eine indische Dichtung]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Kwiaty Na Tor; Klon 1994.

  Trzy opowieści z życia Knulpa [Knulp: drei Geschichten aus dem Leben Knulps]. Übers. von Małgorzata Lukasiewicz. Warszawa: PIW 1999. 93 S.

  Wiersze [Gedichte]. Übers. von Krzysztof Lipiński. Kraków: Wyd. Miniatura 1994.

  Wilk stepowy [Der Steppenwolf]. Übers. von Gabriela Mycielska. Nachw. von Volker Michels. Poznań: Media Rodzina 2017. 358, [2] S

  Wilk stepowy [Der Steppenwolf: Erzählung]. Übers. von Gabriela Mycielska. Kraków: Mediasat Poland 2005. 159 S. (=Kolekcja Gazety Wyborczej: XX wiek; 40).

  Wilk stepowy [Der Steppenwolf: Erzählung]. Übers. von Gabriela Mycielska. Warszawa: PIW 2000. 243 S.

  Wilk stepowy [Der Steppenwolf]. Übers. von Gabriela Mycielska. Warszawa: PIW 1999. 243 S.

  Wyzszy świat [Unterm Rad: Erzählung]. Übers. von Edyta Sicinska. 3. Aufl. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2001. 189 S.
  Wyższy świat [Unterm Rad: Erzählung]. Übers. von Edyta Sicińska. 2. Aufl. Warszawa: PIW 1998. 189 S.

  HESSE, Hermann; MANN, Thomas: Korespondencja [Briefwechsel]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Bearbeitung: Anni Carlsson, Volker Michelis. Vorwort: Volker Michelis. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2006. 301 S.

 • HEY, Oskar:

  Podania o pólbogach i bohaterach Greków i Rzymian wedlug Oskara Heya [Sagen über Götter und Helden der Griechen und Römer nach Oskar Hey]. Übers. von Jan Ludwik Poplawski. Warszawa, Rzeszów: Ad Oculos 2000. 182 S. (=Muza Grecka i Rzymska).
 • HEYM, Georg:

  Armada nocy [Gedichte]. Übers. und Vorwort: Andrzej Lam. Warszawa: Nowy Świat 2001. 239 S.

  Wieczny dzieł i inne wiersze (Ausw. von Gedichten). Übers. und Vorwort: Andrzej Lam. Warszawa: Werum 1994.
 • HILDEBRAND, Dietrich von:

  Czym jest filozofia? [Was ist Philosophie?]. Übers. von Paweł Mazanka, Janusz Sidorek. Kraków: Wydawnictwo WAM 2012. 228, [1] S. (=Myśl Filozoficzna. Rozprawy)

  Liturgia a osobowość [Liturgie und Persönlichkeit]. Übers. von Maria Grabowska. Kraków: Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny : Wydawnictwo M 2014. 165, [1] S. (=Źródło i Szczyt, 2)

  Małżeństwo [Die Ebe]. Übers. von Joanna Kubaszczyk. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” 2017. 73, [3] S.

  Metafizyka wspólnoty. Rozważania nad istotą i wartością wspólnoty [Metaphysik der Gemeinschaft. Untersuchungen über Wesen und Wert der Gemeinschaft]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Wydawnictwo WAM 2012. 352, [1] S. (=Myśl Filozoficzna)

  Spustoszona winnica [Der verwüstete Weinberg]. Übers. von Tomasz G. Pszczółkowski. Warszawa: S. K. Fronda 2000. 158 S. (=Biblioteka Frondy)

 • HILSENRATH, Edgar:

  Baśń o myśli ostatniej [Das Märchen vom letzten Gedanken]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Katowice: Książnica 2005. 461 S.

  Nazista i fryzjer [Der Nazi und der Friseur; Roman]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Kraków: WL 1994. 307 S.

  Nazista i fryzjer [Der Nazi & der Friseur]. Übers. von. Ryszard Wojnakowski. 2. Aufl. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2011. 429, [2] S.

 • HOEFFE, Ottfried:

  Immanuel Kant [Immanuel Kant; Monographie]. Übers. von Andrzej Maciej Kaniowski. Warszawa: PWN 1995. 335 S. ill.

  Immanuel Kant [Immanuel Kant]. Übers. von Andrzej M. Kaniowski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2003. 315 S.

  Mała historia filozofii [Kleine Geschichte der Philosophie]. Übers. von Janusz Sidorek.
  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2004. 289 S.

Seitennavigation