Arendarska Lada Konefal Sendhardt okladka

Band Nr. 1

Justyna Arendarska, Agnieszka Łada-Konefał und Bastian Sendhardt: Nachbarschaft im Rahmen

Wie Deutsche und Polen einander medial betrachten

Inhalt

Justyna Arendarska, Agnieszka Łada-Konefał und Bastian Sendhardt:

Nachbarschaft im Rahmen: Wie Deutsche und Polen einander medial betrachten

Das Bild, das Deutsche und Polen voneinander haben, wird maßgeblich davon bestimmt, welches Bild deutsche und polnische Medien vom jeweiligen Nachbarland zeichnen. Ausgehend von dieser These gehen die Autoren der Frage nach, wie Deutschland bzw. Polen in den Printmedien des jeweiligen Nachbarlandes dargestellt werden. Sie untersuchen hierfür deutsche und polnische Presseartikel aus den Jahren 2000 bis 2019. Dabei nutzen die Verfasser den Ansatz der Frame-Analyse, um aufzuzeigen, welche Deutungsrahmen (Frames) aufgerufen werden, wenn es in der Presse um Deutschland, Polen und die deutsch-polnischen Beziehungen geht. Vor allem drei Erkenntnisse sind hier zentral. Erstens greifen mediale Darstellungen notwendigerweise immer auf Frames zurück. Zweitens werden sowohl Deutschland als auch Polen in höchst unterschiedlichen Frames dargestellt, abhängig vom thematischen Kontext und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. Drittens wird deutlich, dass jeder Frame einer inneren Struktur folgt, die kommunikative Anschlussmöglichkeiten vorzeichnet. Unterschiedliche Deutungsrahmen sind somit nicht beliebig kombinierbar oder austauschbar. Für die politische Kommunikation ergibt sich hieraus die Notwendigkeit, sich der (selbst) genutzten Frames bewusst zu werden und den Rahmen, der sich hieraus für mögliche Anschlusskommunikationen ergibt, stets mitzudenken.

Zum Download:  Inhaltsverzeichnis

Kostenloser Open Access-Download 

 

 

Justyna Arendarska, Agnieszka Łada-Konefał und Bastian Sendhardt:

Sąsiedztwo w ramach. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem w przekazie prasowym

 

okladka komunikacja2

Podstawą niniejszej publikacji jest teza, że na wzajemny wizerunek Polaków I Niemców w dużej mierze wpływa obraz drugiego kraju, jaki przedstawiają polskie i niemieckie media. Na tej podstawie autorzy analizują, jak media drukowane w obu krajach przedstawiają kraj sąsiada. Stosują podejście analizy ramowej, aby pokazać, jakie ramy interpretacyjne przywołują gazety i czasopisma opisując Niemcy, Polskę i relacje polsko-niemieckie. Podstawowe wnioski, jakie płyną z badań to po pierwsze, że materiały medialne ze swojej natury zawsze uciekają się do stosowania ram. Po drugie, oba kraje przedstawiane są w bardzo różnych ramach, w zależności od kontekstu, tematu i czasu publikacji. Po trzecie, widać, że każda rama ma własną specyficzną dynamikę i strukturę. Dlatego tez różne ramy interpretacyjne nie mogą być dowolnie łączone czy traktowane wymiennie. Dla wszystkich zajmujących się relacjami polsko-niemieckimi oznacza to, że powinni być świadomi używanych ram i konsekwencji wynikających z ich stosowania.

 

Autoren:  Justyna Arendarska, Agnieszka Łada-Konefał und Bastian Sendhardt

ISBN :978-83-7689-415-7

Copyright by: Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2022

Rok wydania:  2022

Liczba stron:  329

 plik do pobrania - Spis treści

Darmowy Open Access-Download