polska okl

Jednym głosem. Polacy i Niemcy o rosyjskiej agresji na Ukrainę

Barometr Polska-Niemcy 2022 (Wydanie specjalne)

Inhalt

Deutsch-Polnisches Barometer

„Barometr Polska–Niemcy”

jest projektem, który cyklicznie gromadzi i  publikuje opinie Polaków i  Niemców o    wzajemnym wizerunku, stanie stosunków polsko-niemieckich i bieżących wyzwaniach. Instytut Spraw Publicznych prowadzi te badania od 2000 roku w ramach wspólnego projektu z   Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. W 2013 i  2016 roku badanie przeprowadzono także we współpracy z Fundacją Bertelsmanna, w 2018 z Fundacją Körbera, a  od 2019 z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, która wspierała także edycje projektu w latach 2006, 2008 i   2018. Od roku 2020 partnerem projektu jest także Deutsches Polen-Institut w Darmstadt

Barometr Polska - Niemcy  2022

„Doświadczamy cezury w historii” – tymi słowami kanclerz Olaf Scholz określił zmianę, jaką rosyjska napaść na Ukrainę wyznaczyła w porządku światowym. Jednocześnie sformułowanie to odnosi się do zwrotu w niemieckiej polityce bezpieczeństwa i wobec Rosji w reakcji na atak na Ukrainę. Przez lata to właśnie te dwa obszary – relacji z Rosją oraz bezpieczeństwa – były powodem sporów i wzajemnych zarzutów w stosunkach między Polską a Niemcami. Zmiana niemieckiego podejścia zbliżyła Warszawę i Berlin. Istniejące przez lata polsko-niemieckie nieporozumienia w tych dziedzinach wielokrotnie skłaniały nas do zadawania w serii „Barometr Polska – Niemcy”
pytań o postrzeganie polityki kraju sąsiada wobec Rosji czy o poczucie zagrożenia ze strony Rosji. Badaliśmy to między innymi po ataku Rosji na Gruzję oraz po aneksji Krymu. Zazwyczaj, nawet mimo tych tragicznych wydarzeń, opinie Polaków i Niemców były odmienne. Kiedy jak co roku w zimie przygotowywaliśmy badanie z serii „Barometr Polska – Niemcy”, postanowiliśmy powrócić do pytań dotyczących Rosji i działań, jakie Polacy i Niemcy chcieliby, aby ich rządy podejmowały w relacjach z tym krajem. Sytuacja już wówczas była napięta, wszyscy mieliśmy jednak jeszcze nadzieję, że nie dojdzie do wojny, a nasze pytania będą miały charakter hipotetyczny. Wyniki, które otrzymaliśmy, zawierały więc wiedzę o postrzeganiu Rosji oraz polskiej i niemieckiej polityki wobec tego kraju tuż przed atakiem. Zdecydowaliśmy się zatem na powtórzenie wybranych pytań w pierwszych dniach wojny i zestawienie uzyskanych odpowiedzi z wynikami z „dnia przed” oraz porównanie z wynikami wcześniejszych edycji „Barometru”. Dzięki temu możemy zaobserwować zmiany, jakie w polskiej i niemieckiej opinii publicznej spowodowała decyzja Kremla o inwazji na sąsiedni kraj.

Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada-Konefał,  Jednym głosem. Polacy i Niemcy o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Barometr Polska-Niemcy 2022 (Wydanie specjalne), Instytut Spraw Publicznych/Deutsches Polen-Institut, Warszawa/Darmstadt 2022

Publikacja w języku niemieckim:

 Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada-Konefał,  Mit einer Stimme. Deutsche und Polen über den russischen Angriff in der Ukraine. Deutsch-Polnisches-Barometer 2022 (Sonderausgabe), Deutsches Polen-Institut/ Institut für Öffentliche Angelegenheiten, Darmstadt/Warschau 2022