IMG 9310Polendenkmal Bundestag Small

AktualnościEcho medialne w  języku niemieckim Echo medialne w języku polskim

Na temat planowanego "Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską"

Po tym jak jesienią 2017 r. tzw. „Inicjatywa pomnika polskiego“ wezwała do wzniesienia w centrum Berlina pomnika upamiętniającego polskie ofiary okupacji niemieckiej 1939-1945, a jej prace poparł Niemiecki Instytutu Spraw Polskich  (DPI) wiele osobistości ze świata niemieckiej polityki, nauki, kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego przyłączyło się do apelu.

Dyskusje, które toczyły się w niemieckim Bundestagu, jak również w  świecie nauki  oraz społeczeństwie obywatelskim doprowadziły do podjęcia  30 października 2020 r.  uchwały Bundestagu      o utworzeniu „miejsca pamięci i spotkań w celu oddania sprawiedliwości charakterowi niemiecko-polskiej historii oraz przyczynienia się do pogłębienia szczególnych stosunków dwustronnych”.  Uchwała została przyjęta nie tylko przez cztery frakcje parlamentarne składające projekt, ale także przez "DIE LINKE". Frakcja AfD wstrzymała się od głosu. Debatę Bundestagu można obejrzeć tutaj. Kilka dni wcześniej Bundestag podjął uchwałę o utworzeniu centrum dokumentacji ofiar niemieckiej okupacji w Europie.

W celu realizacji uchwały Bundestagu powołano polsko-niemiecką Komisję Ekspertów oraz Radę Polityczną. W wyniku trwających sześć i pół miesiąca  rozmów i konsultacji z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego powołane gremia, w ścisłej współpracy z Niemieckim Instytutem Spraw Polskich, opracowały koncepcję Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską. Koncepcja przyszłego Miejsca została przedstawiona przez federalnego ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa 15 września 2021 r. Tutaj można obejrzeć prezentację koncepcji.

W 2022 roku Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało projekt w gestię Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów. Minister stanu powierzyła opracowanie szczegółowego projektu koncepcji  Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską Fundacji  na rzecz Pomnika Pomordowanych Żydów Europy we współpracy z Niemieckim Instytutem Spraw Polskich.

Film Anne Preussel na temat Miejsca Pamięci i Spotkaniu z Polską

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dzięki życzliwemu wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

AA 2017 Office Farbe de