• Grupa Kopernika

    Przed trzynastu laty, w kwietniu 2000 r., w Szczecinie spotkali się polscy i niemieccy historycy, politolodzy, kulturoznawcy i dziennikarze na zebraniu założycielskim Grupy Kopernika i na pierwszej dyskusji o...

  • 1 IMG5866

    Polendenkmal

    Polendenkmal Aktuelles Der Aufruf Unterzeichnerliste Die Argumente Presse Informacje polskojęzyczne