Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 Grafika PL

17 czerwca 2021 r. minie 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i  Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji organizowane są wydarzenia, podsumowujące mijające 30 lat oraz wskazujące kierunki działań w przyszłości:

  • Konferencja naukowa w Warszawie, 17-19 czerwca 2021, Uczelnia Łazarskiego i Pałac Staszica
  • Konferencja w Opolu 24-25 czerwca 2021, Sala Konferencyjna Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  • Debata w Berlinie, październik 2021 (więcej informacji we wrześniu)

Podczas konferencji w Warszawie, dokładnie w rocznicę podpisania Traktatu, Rozmowa ze Świadkami historii przybliżyła nam wydarzenia lat 1990/91. W kolejnych dniach referenci i komentatorzy podczas sesji tematycznych podjęli tak kluczowe kwestie dla rozwoju relacji polsko-niemieckich jak: gospodarka, bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, społeczeństwo obywatelskie oraz polityka historyczna i kultura pamięci. Debatowaliśmy także, jak wspierać komunikację polsko-niemiecką.

W Opolu uwagę poświęciliśmy regionalnej współpracy gospodarczej. O jej korzyściach i wyzwaniach dyskutowali przedstawiciele kształtujących ją firm. Ponad to eksperci oraz praktycy wymieniali się uwagami na temat sytuacji Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce.

Organizatorzy główni: Instytut Studiów Politycznych PAN, Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

Współorganizatorzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Współorganizatorzy wydarzenia w Opolu: Urząd Marszałkowski województwa opolskiego, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Partnerzy  wydarzenia w Opolu: Mercedes-Benz Manufacturing Poland, Viessmann Sp. z o.o.

Język konferencji: polski i niemiecki. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Konferencja w Warszawie

Nagranie całej konferencji można obejrzeć na kanale YouTube Uczelni Łazarskiego.

Konferencja w Opolu

Nagranie całej konferencji można obejrzeć na kanale YouTube ISP PAN.

Programy konferencji

Konferencja w Warszawie, 17-19 czerwca 2021 r.   [pl] [de]

Konferencja w Opolu 24-25 czerwca 2021 r. [pl] [de]

Komitet Naukowy

dr Martin Dahl (Uczelnia Łazarskiego)

dr Magdalena Lemańczyk (ISP PAN)

prof. dr  Peter Oliver Loew (DPI)

dr Agnieszka Łada (DPI)

prof. dr  Piotr Madajczyk (ISP PAN)

Komitet Organizacyjny

dr Piotr Andrzejewski (ISP PAN)

dr Adrian Chojan (Uczelnia Łazarskiego)

dr Ewelina Florczak (Uczelnia Łazarskiego)

dr  Paweł Popieliński (ISP PAN)