6659 zb polnische spuren polnisch titel klein

28.03.2023 , 18:00 Uhr – Literatur

Polskie ślady w Niemczech – Kalejdoskop Prezentacja książki, ECS, Gdańsk

Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1 80-863 Gdańsk, Polen

Veranstalter: Deutsches Polen-Institut

Powitanie:
Basil Kerski, ECS Gdańsk
Cornelia Pieper, Konsul Generalna RFN, Gdańsk
Benjamin Weiss, Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego, Bonn

Uczestnikami spotkania będą redaktorzy kalejdoskopu: Dieter Bingen, Andrzej Kaluza, Basil Kerski
i Peter Oliver Loew
Moderacja: Peter Oliver Loew, Niemiecki Instytut Spraw Polskich, Darmstadt

Prezentacja książki odbędzie się dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Polaków i Niemców łączy ponadtysiącletnie sąsiedztwo. Wielopłaszczyznowe kontakty, a przede wszystkim migracje z Polski do Niemiec miały większy wpływ na niemiecką codzienność, niżby się to mogło wydawać. Świadectwem tego są już nie tylko polsko brzmiące nazwiska i powiązania rodzinne, wyjazdy na saksy, życie polonijne, lecz także sukcesy Polaków czy migrantów z Polski w niemieckim życiu publicznym i naukowym, na arenach sportowych, w muzyce, sztuce czy literaturze.
Niniejszy kalejdoskop, wydany w języku niemieckim w 2018 roku, oferuje więcej niż tylko encyklopedyczne wzmianki o postaciach czy wydarzeniach. Stanowi raczej zaproszenie do zapoznania się z często nieznanymi lub wymagającymi ponownego odkrycia śladami polskości w Niemczech.
Po niemieckiej premierze książki i wielu spotkaniach z publicznością narodził się pomysł wydania kalejdoskopu w języku polskim. Wiele postaci i wydarzeń wymienionych w hasłach tej książki stanowić będzie naszym zdaniem novum także dla czytelnika polskiego.

Obecni w czasie gdańskiej prezentacji redaktorzy przedstawią kilka swoich „haseł”. Po prezentacji zapraszamy do dyskusji.

Książka będzie dostępna w czasie prezentacji w cenie ok. 40 PLN.

Polskie ślady w Niemczech. Kalejdoskop
Dieter Bingen, Andrzej Kaluza, Basil Kerski, Peter Oliver Loew (red.)
Bonn 2022 / Zamówienia: www.hausbooks.pl