6659 zb polnische spuren polnisch titel klein

29.03.2023 , 18:00 Uhr – Literatur

Polskie ślady w Niemczech – Kalejdoskop Prezentacja książki,Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń

Centrum Sztuki Współczesnej, Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń

Veranstalter: Deutsches Polen-Institut

Prezentacja książki Polskie ślady w Niemczech:
Dr. Andrzej Kaluza, Niemiecki Instytut Spraw Polskich, Darmstadt

Powitanie:
Aleksandra Burdziej, Przewodnicząca Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Toruniu
Radosław Osiński, Kurator Kina Centrum w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu

Pokaz filmu: Pierwszy dzień / Der erste Tag (Christine Jezior, Sabina Kaluza, D/PL 2013)

Prezentacja książki odbędzie się dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Polaków i Niemców łączy ponadtysiącletnie sąsiedztwo. Wielopłaszczyznowe kontakty, a przede wszystkim migracje z Polski do Niemiec miały większy wpływ na niemiecką codzienność, niżby się to mogło wydawać. Świadectwem tego są już nie tylko polsko brzmiące nazwiska i powiązania rodzinne, wyjazdy na saksy, życie polonijne, lecz także sukcesy Polaków czy migrantów z Polski w niemieckim życiu publicznym i naukowym, na arenach sportowych, w muzyce, sztuce czy literaturze.
Niniejszy kalejdoskop, wydany w języku niemieckim w 2018 roku, oferuje więcej niż tylko encyklopedyczne wzmianki o postaciach czy wydarzeniach. Stanowi raczej zaproszenie do zapoznania się z często nieznanymi lub wymagającymi ponownego odkrycia śladami polskości w Niemczech.
Po niemieckiej premierze książki i wielu spotkaniach z publicznością narodził się pomysł wydania kalejdoskopu w języku polskim. Wiele postaci i wydarzeń wymienionych w hasłach tej książki stanowić będzie naszym zdaniem novum także dla czytelnika polskiego.

Książka będzie dostępna w czasie prezentacji w cenie ok. 40 PLN.

Polskie ślady w Niemczech. Kalejdoskop
Dieter Bingen, Andrzej Kaluza, Basil Kerski, Peter Oliver Loew (red.)
Bonn 2022 / Zamówienia: www.hausbooks.pl

Pierwszy dzień / Der erste Tag (Christine Jezior, Sabina Kaluza, D/PL 2013)
Film opowiada o pierwszych dniach i tygodniach konfrontacji wyobrażeń Polaków o innym życiu z rzeczywistością zachodnich Niemiec. Czy potwierdził się ich idealny obraz o nowej ojczyźnie? Reżyserki spotkały się nie tylko z uchodźcami politycznymi, ale także osobami, które przekroczyły granicę z powodów gospodarczych lub ideowych i wybrały życie w zachodnich Niemczech.