okl barometr pl

Polacy i Niemcy - jak dalecy, jak bliscy. Barometr Polska – Niemcy 2022

Inhalt

„Barometr Polska – Niemcy” od ponad dwudziestu lat mierzy „atmosferę” relacji polsko-niemieckich, odpowiadając na pytania o to, jak Polacy i Niemcy postrzegają siebie nawzajem i jak oceniają stan dwustronnych stosunków oraz działania drugiego kraju w różnych sferach polityki. Obserwując obecny stan współpracy polsko-niemieckiej, wyraźnie można zauważyć, że staje ona między innymi przed dwoma wyzwaniami. Z jednej strony jest to negatywne wykorzystywanie historycznego balastu, wpływającego na obraz Niemiec wśród Polaków, z drugiej zaś – niewystarczająca wiedza Niemców o Polsce, która z kolei przekłada się na ambiwalentny lub negatywny wizerunek tego kraju. Postanowiliśmy więc w tegorocznej edycji „Barometru Polska – Niemcy” ponownie skupić się na podstawowych pytaniach, pomagających określić, jak bliscy jesteśmy – Polacy i Niemcy – sobie nawzajem i co sądzimy o kraju sąsiada. Zadaliśmy pytania o wzajemną sympatię, akceptację w różnych rolach społecznych czy o ocenę, jak funkcjonuje drugie państwo w podstawowych sferach polityki. Aby lepiej zrozumieć, co konkretnie ma wpływ na te opinie, dodaliśmy pytania o źródła wiedzy – tej szeroko pojętej społeczno-politycznej, jak i tej konkretnie dotyczącej Niemiec i Polski – oraz o stopień zainteresowania polityką europejską i międzynarodową.

Publikacja do pobrania:

Informacje o niemieckiej wersji publikacji: