Barometr Polska Niemcy 2022. Edycja Mlodzi okl

Młodzi dorośli z Polski i z Niemiec o źródłach wiedzy i obrazie kraju sąsiada. Barometr Polska – Niemcy 2022 Edycja: młodzi

Inhalt

Badania z serii „Barometr Polska – Niemcy” od lat pozwalają dokonywać pomiaru stanu stosunków polsko-niemieckich i opisywać wzajemne postrzeganie się Polaków i Niemców. Są to badania sondażowe, prowadzone w tym samym czasie na reprezentatywnej grupie mieszkańców obu krajów. Cel analiz zaprezentowanych w niniejszym raporcie był rozszerzony. Przede wszystkim badania objęły jedną specyficzną grupę – najmłodszych dorosłych Polaków i Niemców (w wieku od osiemnastu do dwudziestu dziewięciu lat), a więc pokolenia, które wchodzą na rynek zawodowy i polityczny i w najbliższych latach będą kształtować życie społeczno-polityczne w Polsce i Niemczech. Są to jednocześnie osoby, do których kierowana jest bardzo szeroka oferta działań umożliwiających lepsze wzajemne poznanie się i które właśnie ukończyły edukację lub są jeszcze w jej trakcie. Aspekty te należy uznać za kluczowe, gdyż tym razem badanie Barometru połączyliśmy z innym wspólnym
projektem, który Instytut Spraw Publicznych i Deutsches Polen-Institut (Niemiecki Instytut Spraw Polskich) realizują dzięki środkom Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki: „Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie”. „Akteure Felder, Wege – deutsch-polnische Kommunikation: Miteinander und übereinander“,

Publikacja do pobrania:

Informacje o niemieckiej wersji publikacji  :