Komunikat w sprawie zamiaru wycofania się Nadrenii-Palatynatu z udziału w finansowaniu Deutsches Polen-Institut w Darmstadt

W dniu 29.08.2013 kierownictwo Deutsches Polen-Institut e.V. wydało oświadczenie w sprawie zamiaru wycofania się Nadrenii-Palatynatu z udziału w finansowaniu Instytutu. Oświadczenie zostało podpisane przez prezes profesor Ritę Süssmuth, dyrektora profesora Dietera Bingena oraz nadburmistrza miasta Darmstadt Jochena Partscha, pełniącego funkcję przewodniczącego kuratorium. W oświadczeniu czytamy m. in.:


W dniu 28.08.2013 na kilka godzin przed ogłoszeniem rządowego projektu budżetu Nadrenii-Palatynatu na lata 2014-2015 Niemiecki Instytut Spraw Polskich
(Deutsches Polen-Institut) w Darmstadt został poinformowany o zamiarze całkowitego wycofania się tego landu ze współfinansowania Instytutu od 2015 r. Niespodziewana i niezrozumiała decyzja anulowania przyznawanej od roku 1980 dotacji kraju Nadrenia-Palatynat, jednego ze współzałożycieli Instytutu, zagraża dalszemu istnieniu tej renomowanej placówki.

Dzieje się to w czasie, gdy w obliczu europejskiego kryzysu finansowego stosunki polsko-niemieckie stają się ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd.
Poza tym Instytut obarczony jest obecnie dodatkowymi kosztami związanymi z przeprowadzką, którą to władze miasta Darmstadt przygotowują w porozumieniu z instytucjami współfinansującymi Instytut, m. in. z władzami Nadrenii-Palatynatu. Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której działalność Instytutu mogłaby zostać zagrożona czy wręcz musiałaby zostać zakończona.

Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt jest jednym z filarów porozumienia z Polską. Prezydenci Polski i Niemiec wielokrotnie podkreślali wyjątkowe znaczenie Instytutu dla pojednania polsko-niemieckiego. Zarówno minister finansów Nadrenii-Palatynatu Carsten Kühl, jak i minister ds. nauki Doris Ahnen publicznie oświadczali, że land ten będzie również w przyszłości współfinansował Instytut.
Znaczenie Instytutu dla polityki Niemiec na szczeblu landów, federacji i w dziedzinie spraw zagranicznych wymaga od Nadrenii-Palatynatu dalszego wsparcia finansowego w istniejącej formie (…). Wraz z partnerami Instytutu w kraju i zagranicą będziemy starać się osiągnąć ten cel.