Niemiecki Instytut Spraw Polskich

Celem pracy Instytutu jest jest szerzenie zainteresowania Polską w niemieckim społeczeństwie oraz budowanie w ten sposób stabilnych stosunków polsko-niemieckich. Instytut prowadzi badania i wspiera działania naukowe, organizuje konferencje oraz debaty publiczne, jak również interdyscyplinarną Szkołę Letnią. Przyznaje także stypendia naukowe. Od momentu powstania w 1980 roku Instytut wydał ponad 200 tytułów książkowych. Początkowo były to znaczące utwory literackie, później zaś publikacje naukowe i popularnonaukowe o polskiej historii, kulturze, polityce i społeczeństwie. Instytut zajmuje sie również popularyzacją wiedzy o Polsce w niemieckich szkołach, publikując podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne oraz prowadząc zajęcia dla uczniów w ramach projektu PolenMobil. Instytut organizuje imprezy kulturalno-edukacyjne:dyskusje panelowe, wykłady, koncerty, promocje książek, spotkania autorskie oraz wystawy. Co dwa lata przyznaje nagrodę im. Karla Dedeciusa dla tłumaczy polskich i niemieckich. Placówka posiada największy księgozbiór na temat Polski w Niemczech, stanowiąc jedną z największych bibliotek tego typu na świecie, oraz liczne archiwa. Instytut postrzega się jako partner i łącznik pomiedzy środowiskiem nauki i praktyki. Swoją ofertę adresuje także do świata polityki i mediów. Posiadając główną siedzibę w Darmstadt, podejmuje działania w różnych regionach Niemiec, szczególnie w Berlinie.

www.deutsches-polen-institut.de