Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • Jakość

  Jakość życia w obszarze przygranicznym : wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego. Red. von Tadeusz Borys, Robert Knippschild. Aut. Bartosz Bartniczak, Zygmunt Bobowski, Tadeusz Borys, Tomasz Brzozowski, Marta Kusterka-Jefmańska, Robert Knippschild, Agnieszka Panasiewicz, Zbigniew Piepiora, Adam Płachciak, Michał Ptak, Piotr Rogala, Anja Schmotz, Paweł Skowron, Sabina Zaremba-Wernke, Daniel Wätzig, Anetta Zielińska. Übers. von Monika Bilik-Jaśków, Sabina Zaremba-Warnke, Bartosz Bartniczak. Jelenia Góra: Wydawnictwo Ad Rem 2014. 270 S. Ill.

 • JENS, Inge und Walter:

  Pani Tomaszowa Mann [Frau Thomas Mann. Das Leben der Katharina Pringsheim]. Übers. von Ewa Kowynia. Warszawa: Wydaw. Książkowe Twój Styl 2006. 287 S. (=Biografie).
 • JOERN, Otto:

  Walczyłem w oblężonym Poznaniu [Ich habe in der Festung Posen gekämpft]. Übers. und bearbeitet von Małgorzata Krzysztoń, Marcin Krzysztoń. Poznań: Wydaw. Pomost 2005. 68 S. (=Festung Posen 1945; 9).
 • JAROCKA, Mariola

  Legendy wrocławskich kościołów.

  Die Legenden der Breslauer Sakralgebäude. Übers. von Ewa Drapała und Daniel Romić. Breslau: Wydawnictwo Tum 2017. 109 S.

 • JURANDOT, Jerzy (1911-1979)

  Miasto skazanych.

  Die Liebe sucht eine Wohnung: eine Komödie aus dem Warschauer Getto. Übers. von Danuta Strobel unter der Mitarbeit von Markus Roth. Hrsg. von Markus Roth und David Safier. Berlin: Metropol 2017. 159 S., Illustrationen.

 • JÓZEF FREINADEMETZ (der heilige):

  Być misjonarzem to najpiękniejsze powołanie na ziemi : myśli św. Józefa Freinademetza SVD na każdy dzień roku [Das schönste Los auf Erden ist: Missionar zu sein]. Red. der poln. Ausg. Wiesław Dudar. Übers. und Einführung Antoni Koszorz. Pieniężno: Referat Misyjny Księży Werbistów 2011. 127, [1] S. Ill.

 • Jagielski, Wojciech

  Nocny wędrowcy.
  Wanderer der Nacht. Eine Reportage. Übers. von Lisa Palmes. Berlin: Transit-Verlag 2010. 260 Seiten.
 • Jaszczuk, Paweł

  Foresta umbra
  Der Teufel von Lemberg. Kriminalroman. Übers. von Barbara Samborska. München: Dtv 2009. 253 S. (=dtv; 21157).

 • Januszewski, Zygmunt (1956)

  Wierszografia.
  Versgraphik. Warszawa: pro libris 2006.
 • JAECKEL, Karin:

  Księga 1000 zagadek prehistorii [1000 Rätsel der Urzeit; populärwiss. Sachbuch]. Übers. von Jerzy Raszkowski. Warszawa: Interart 1995. 335 S., ill.

Seitennavigation