Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • HEIDENREICH, Gisela:

  Ukochany nazista. Dyplomata w służbie „ostatecznego rozwiązania" [Geliebter Täter]. Übers. von Monika Kilis. Warszawa: Wydawnictwo Zwierciadło cop. 2012. 363, [5] S. Ill.

 • HINZE, Rolf:

  19 Dywizja Pancerna Wehrmachtu 1939-1945 [Die 19. Panzerdivision 1939-1945]. Übers. von Ewa Ziegler-Brodnicka. Warszawa: Bellona 2009. 187, [5] S. Ill.

  Aż do gorzkiego końca : walki Grup Armii Północna Ukraina, A, Środek, na froncie wschodnim 1944-1945 [Letztes Aufgebot zur Verteidigung des Reichsgebiets : Kämpfe der Heeresgruppe Nordukraine/A/Mitte]. Aus dem Engl. übers. von Jarosław Kotarski. Der Titel der engl. Übers.: To the bitter end : the final battles of Army groups, North Ukraine, A, Centre, Eastern Front, 1944-45. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2010. 303 S. Ill. (=Historia)


 • HEINICHEN, Veit:

  Śmierć na liście oczekujących [Tod auf der Warteliste]. Übers. von Maria Skalska. Warszawa: Oficyna Literacka Noir sur Blanc cop. 2012. 433, [7] S.

  We własnym cieniu [Im eigenen Schatten]. Übers. von Maria Skalska. Warszawa: Oficyna Literacka Noir sur Blanc cop. 2014. 439, [9] S.

  Zbrodnia i kawa [Keine Frage des Geschmacks : Roman]. Übers. von Maria Skalska. Warszawa: Oficyna Literacka Noir sur Blanc cop. 2013. 477, [7] S.

 • HOFFBAUER, Jochen:

  Stacje : wiersze [Stationen : Gedichte]. Red. und Nachwort von Jan Pacholski, Justyna Radłowska. Wrocław: Oficyna Wydaw. Atut – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe 2009. 111, [1] S. (=Poetae Silesiae)
 • HELLMANN, Roland:

  Gedanken = Myśli. Übers. von Małgorzata Hellmann. Zielona Góra: Hellmann Eurocolor cop. 2019. 199, [1] S. Ill.
  Zweisprachig Poln. und Dt.

  Guben-Gubin. Eurostadt im Herzen von Europa = Euromiasto w sercu Europy <zweisprachig>.  Übers.  ins  Pol.  Małgorzata  Hellmann.  Gubin: FTF  Wydawnictwo  Prywatne  cop.  2012.  116, [27] S. Ill.

  Nowa Zielona Góra : moje ulubione miasto = meine Lieblingsstadt <zweisprachig>. Übers. von Małgorzata Hellmann. Zielona Góra: Hellmann-Eurocolor cop. 2015. 192 S. Ill.

  Ziemia Lubuska : zielona, sympatyczna, warta zachodu = grün, lebenswert, liebenswert [zweisprachig].  Übers. von Małgorzata Hellmann. [Gubin]: FTF Wydawnictwo Prywatne cop. 2013. 288 S. Ill.

 • ILLIES, Florian:

  Jak być niewinnym: książka ćwiczeń nieczystego sumienia [Anleitung zum Unschuldigsein]. Übers. von Krzysztof Jachimczak 2003. Nachwort: Michał Ogórek. Kraków: Wyd. Literackie 2003. 215 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego).
 • Innowacja

  Innowacja i tradycja : Henryk Brunsberg i późnogotycka architektura ceglana Pomorza i Brandenburgii [Innovation und Tradition : Hinrich Brunsberg und die spätgotische Backsteinarchitektur in Pommern und der Mark Brandenburg] Red. Michał Gierke. Übers. von Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz. Chojna: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita ; Potsdam: Deutsches Kulturforum Östliches Europa 2015. 143, [1] S. Ill. (=Biblioteka Rocznika Chojeńskiego, t. 2)

 • Iść

  Iść własną drogą [Wir haltzen zu dir!]. Übers. von Paulina Wojnakowska. Warszawa: Wydawnictwo Pi cop. 2015. 154, [1] S. (=Doktor Stefan Frank ...lekarz znany i lubiany : saga, t. 12)

 • IGHISAN, Mircea:

  Metoda dwupunktowa dla każdego : kwantowa transformacja zdrowia i świadomości [WOW! : Wirksam Wirklichkeit erschaffen]. Übers. von Anna Chomik. Białystok: Studio Astropsychologii, 2014. 157 S. Ill.

 • IMMERMANN LEBERECHT, Karl:

  Münchhausen. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Verum 1996. 587 S.

Seitennavigation