Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • HÄSELBARTH, Christoph:

  Jak możemy zostać uzdrowieni [Wie wir geheilt werden können]. Christoph Häselbarth, Peter Riechert. Übers. von Mariola Wołochowicz. Kraków

 • HEYEL, Dorothea:

  Dobrego humoru [Zur Genesung]. Übers. von Mariusz Krawiec. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2008. 16 S. Ill. (=Życzenia, 11).
 • HORN, Ute

  Kryzys szansą od Boga [Meine Krise - Gottes Chance]. Übers. von Łukasz Masny. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2010. 114, [2] S.

 • HÄUSERMANN POTSCHTAR, Olga:

  Rosyjska medycyna informacyjna : dziewięć podstawowych technik i ich praktyczne zastosowanie [Russische Informationsmedizin : die neun Basis-Techniken und ihre praktische Anwendung]. Olga Häusermann Potschtar, Klaus Jürgen Becker. Übers. von Kamila Petrikowska. Białystok: Studio Astropsychologii 2015. 208 S. Ill.

 • HINSBERGER, Gisela:

  Światło i cień : migawki z życia Sofie [Weil es dich gibt : Aufzeichnungen über das Leben mit meinem behinderten Kind]. Übers. von Barbara Grunwald-Hajdasz. Poznań: Wydaw. Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2008. 205 S.
 • HEINLEIN, Sylvia:

  Różowe środy albo Podróż z ciotką Huldą [Mittwochtage oder ”Nichts wie weg!”, sagt Tante Hulda]. Ill. von Anke Kuhl. Übers. von Tomasz Ososiński. Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry 2015. 144, [8] S. Ill.

 • HOFFMANN, Joachim:

  Rosyjscy sojusznicy Hitlera : Własow i jego armia [Die Tragödie der Russischen Befreiungsarmee]. Übers. von Daniel Luliński. Warszawa: Bellona 2008. 391 S. Ill.
 • HEINRICH, Sabine:

  W pogoni za miłością [Sehnsucht ist ein Notfall : Roman]. Übers. von Małgorzata Mirońska. Warszawa: Dom Wydawniczy PWN – Grupa Wydawnicza PWN cop. 2015. 340, [1] S.

 • Hen, Józef (1923)

  Nowolipie
  Nowolipie. Eine jüdische Straße
  . Übers. von Roswitha Matwin-Buschmann. Leipzig: Reclam 1996. 319 S. (=Reclam-Bibliothek 1549).
 • HOFFSUEMMER, Willi:

  3 x 11 pomysłów na Msze Święte dla rodzin na cały rok kościelny [3 x 11 Ideen für Familiengottesdienste durch das Kirchenjahr]. Übers. von Edyta Panek. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 206 S. Ill.

  7 x 12 propozycji kazań na Msze Święte dla rodzin na cały rok kościelny [7 x 12 Symbolpredigten für Familiengottesdienste durch das Kirchenjahr]. Übers. von Micha? Szczepaniak. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 238 S. Ill.

  40 spotkań grupowych dla ministrantów : do wykorzystania również w szkole, w pracy z dziećmi i młodzieżą [40 Gruppenstunden für Ministranten : geeignet auch für Schule, Kinder- und Jugendarbeit]. Übers. von Magdalena Jałowiec-Sawicka. Kielce: Wydaw. Jedność 2009. 223, [1] S. Ill.

Seitennavigation