Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • HARTUNG, Hugo:

  Gdy niebo zstąpiło pod ziemię [Der Himmel war unten]. Übers. von Danuta Lesisz. Wrocław: Wydaw. Via Nova 2008. 326 S.

  Śląsk 1944/1945 : zapiski i pamiętniki ; Dezerter : nowela [Schlesien 1944/45 : Aufzeichnungen und Tagebücher ; Der Deserteur oder Die grosse belmontische Musik]. Übers. von Małgorzata Słabicka. Wrocław: Wydaw. Via Nova 2009. 224 S.

 • HEFNER_Ulrich

  Trzeci poziom [Die dritte Ebene]. Übers. von Paweł Wieczorek. Warszawa: Wydaw. Albatros Andrzej Kuryłowicz 2010. 582, [2] S.

 • HEIMANN, Bodo:

  Nadodrze : liryczne szkice z dzieciństwa na Śląsku [Oderland : lyrische Skizzen einer Kindheit in Schlesien]. Hrsg. und Nachwort: Jan Pacholski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe 2008. 113 S. Ill. (=Poetae Silesiae).
 • HELBIG, Brigitta

  Strącona bogini : rzecz o Marii Komornickiej. Bearb. der poln. Fassung Katarzyna Długosz, Brigitta Helbig-Mischewski, Krzyszof Pukański. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2010. 565, [7] S. (=Polonica Leguntur, 11)

 • HEINISCH, Peter:

  Brzemienna Madonna [Die schwangere Madonna]. Übers. von Sława Lisiecka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2008. 308 S. Ill. (=Biblioteka Babel).
 • HELLINGER, Bert

   Moje życie moja praca [Mein Leben, mein Werk]. Bert Hellinger mit Hanne-Lore Heilmann. Übers. aus dem Dt. Alicja Lehrke. Warszawa: Virgo 2019. 315, [5] S. Ill.

  Nowe rozważania. 2, Wiedzieć dokąd [Neue Geschichten. Zwei]. Übers. von Katarzyna Preiss-Jastrzębska. Warszawa: Wydawnictwo Virgo 2017. 174, [5] S.

  Wielki konflikt : od uwikłań rodzinnych do nierozwiązanych konfliktów między narodami [Der große Konflikt : die Antwort]. Übers. von Ewa Urbańska. Warszawa: Wydaw. Czarna Owca 2010. 207 S. (=BH Biblioteka Hellingerowska)

 • HEPP, Peter:

  Świat w moich dłoniach : życie bez słuchu i wzroku [Die Welt in meinen Händen : ein Leben ohne Hören und Sehen]. Übers. von Henryk Kompf. Katowice: Wydaw. Credo 2008. 328 S. (=Pięknie Żyć).
 • HILSCHER, Eberhard

  Miniatury ; List miłosny do ludzkości. Vorwort Grażyna Barbara Szewczyk. Bearb. der poln. Fassung Grażyna Barbara Szewczyk, Zbigniew Feliszewski. Świebodzin: Muzeum Regionalne 2010. 48, [1] S.

 • HERBSTRITH, Waltraud:

  Edyta Stein – Żydówka i chrześcijanka [Edith Stein : Jüdin und Christin]. Übers. von Laura Mohort-Kopaczyńska. 2. Aufl. Kraków: Wydaw. eSPe 2008. 148 S. Ill.
 • HIMMEL, Michaela

  Joga w każdym wieku [Best-Age-Yoga : gesund und entspannt älter werden]. Michaela Himmel, Renate Ockel. Übers. von Sławomir Wolski. Warszawa: Bellona 2010. 136 S. Ill.

Seitennavigation