Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • BECKER, Jurek:

  Amanda bez serca [Amanda herzlos]. Übers. von Sławomir Błaut. 1. Aufl. Gdańsk: Polnord. Oskar 1996. 254 S.
 • BEIER, Hans Herbert:

  Ezechiel, koronny świadek: jego relacja, jego świątynia, jego statki kosmiczne [Kronzeuge Ezechiel]. Übers. von Grzegorz Prokop. Warszawa: Prokop 1996. 237 S. (=Biblioteka Ericha von Dänikena).
 • BEINERT, Wolfgang:

  Drogi i bezdroża mariologii [Heute von Maria reden?]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Warszawa: Wyd. Księży Marianów 1993.
 • BEKKER, Cajus:

  Atak na wysokości 4000: dziennik wojenny niemieckiej Luftwaffe 1939-1945 [Angriffshöhe 4000: ein Kriegstagebuch der deutschen Luftwaffe 1939-1945]. Übers. von Janusz Cwieluch. Warszawa: Bellona 1999. 434 S.

  Przeklęte morze: z dzienników wojennych Kriegsmarine [Verdammte See: ein Kriegstagebuch der deutschen Marine 1939-1945]. Übers. von Mariusz Pindel. Warszawa: Bellona 1999. 328 S.
 • BELLINGER, Gerhard J.:

  Leksykon mitologii: mity ludów i narodów świata [Knaurs Lexikon der Mythologie]. Übers. von Janina Szymańska-Kumaniecka. Warszawa: Muza 2003. 445 S.

  Leksykon religii świata [Knaurs großer Religionsführer]. Übers. von Tadeusz Kachlak, Tomasz Pszczółkowski. Warszawa: Wiedza Powszechna 1999. 424 S.
 • BELLMER, Hans:

  Mała anatomia nieświadomości fizycznej albo anatomia obrazu [auf d. Umschlag: Mała anatomia obrazu; La petite anatomie de l'image; kunsttheoretische Betrachtungen]. Übers. [aus d. Fr.] und Nachwort: Jan Maria Kłoczowski. Lublin: M-Druk 1994. 76 S.

 • BENJAMIN, Walter:

  Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty [Auszüge aus: Gesammelte Schriften]. Auswahl und Bearbeitung: Hubert Orłowski. Übers. von Krystyna Krzemieniowa, Hubert Orłowski, Janusz Sikorski. Poznań: Wydaw. Poznańskie 1996. 424 S. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka). Essays, Skizzen, Fragmente.


  Dziennik moskiewski [Moskauer Tagebuch]. Vorwort Gershom Scholem. Übers. von Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2012. 228, [16] S. Ill.

  O haszyszu. Teksty literackie, zapiski, materiały [Über Haschisch. Novellistisches, Berichte, Materialien]. Übers. von Ewa Drzazgowska. Warszawa: Wydaw. Aletheia 2010. 230 S. Ill.

  Pasaże [Das Passagen-Werk]. Redaktion und Einführung: Rolf Tiedemann. Übers. von Ireneusz Kania. Nachwort: Zygmunt Bauman. Kraków: Wydaw. Literackie 2005. 1164 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego)

  Sny [Träume]. Ausw. und Nachw. von Burkhardt Lindner. Übers. von Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2017. 193, [1] S.

  Ulica jednokierunkowa [Einbahnstraße]. Übers. von Andrzej Kopacki. Warszawa: Sic! 1997. 76 S. (=Stanowiska/Interpretacje). Aphorismen.

  Ulica jednokierunkowa [Einbahnstraße]. Übers. und Vorwort von Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2011. 203 S.

 • BENN, Gottfried:

  Mózgi i inne nowele [Gehirne]. Übers. von Sława Lisiecka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2011. 156, [3] S. (=Biblioteka Babel)

  Nigdy samotniej i inne wiersze (1912-1955) [Sämtliche Werke]. Ausw., Bearb. und Vorwort von Zdzisław Jaskuła. Übers. von Jacek St. Buras [et al.]. Wrocław: Biuro Literackie 2011. 196, [8] S. (=Poezje, 61)

  Po nihilizmie. Eseje, szkice, fragmenty [Auswahl von Schriften]. Übers. von Jerzy Kałążny, Jan Koźbiał, Ryszard Turczyn. Auswahl und Bearbeitung: Hubert Orłowski. Poznań: Wydaw. Poznańskie 1998. 377 S. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka)

  111 wierszy Gottfrieda Benna [Gedichte in der Fassung der Erstdrucke mit einer Einführung]. Übers. von Andrzej Lam. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR 2012. 232, [2] S. (=Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej)

 • BERGER, Herbert:

  Dziesięć sztuk scenicznych [Dramen]. Übers. von Krzysztof Grabczak, Marek Ostrowski. Kraków: Księgarnia Akademicka 2000. 230 S. (=Dramat Współczesny, 7).
 • BERGER, Peter:

  Etyka kapitalizmu [Die Ethik des Kapitalismus]. Übers. von Henryk Woźniakowski, Nachwort: R. Legutko. Kraków: Znak-Signum 1994.

Seitennavigation