Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • HELLMANN, Roland:

  Guben-Gubin. Eurostadt im Herzen von Europa = Euromiasto w sercu Europy <zweisprachig>.  Übers.  ins  Pol.  Małgorzata  Hellmann.  Gubin: FTF  Wydawnictwo  Prywatne  cop.  2012.  116, [27] S. Ill.

  Nowa Zielona Góra : moje ulubione miasto = meine Lieblingsstadt <zweisprachig>. Übers. von Małgorzata Hellmann. Zielona Góra: Hellmann-Eurocolor cop. 2015. 192 S. Ill.

  Ziemia Lubuska : zielona, sympatyczna, warta zachodu = grün, lebenswert, liebenswert [zweisprachig].  Übers. von Małgorzata Hellmann. [Gubin]: FTF Wydawnictwo Prywatne cop. 2013. 288 S. Ill.

 • ILLIES, Florian:

  Jak być niewinnym: książka ćwiczeń nieczystego sumienia [Anleitung zum Unschuldigsein]. Übers. von Krzysztof Jachimczak 2003. Nachwort: Michał Ogórek. Kraków: Wyd. Literackie 2003. 215 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego).
 • Innowacja

  Innowacja i tradycja : Henryk Brunsberg i późnogotycka architektura ceglana Pomorza i Brandenburgii [Innovation und Tradition : Hinrich Brunsberg und die spätgotische Backsteinarchitektur in Pommern und der Mark Brandenburg] Red. Michał Gierke. Übers. von Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz. Chojna: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita ; Potsdam: Deutsches Kulturforum Östliches Europa 2015. 143, [1] S. Ill. (=Biblioteka Rocznika Chojeńskiego, t. 2)

 • Iść

  Iść własną drogą [Wir haltzen zu dir!]. Übers. von Paulina Wojnakowska. Warszawa: Wydawnictwo Pi cop. 2015. 154, [1] S. (=Doktor Stefan Frank ...lekarz znany i lubiany : saga, t. 12)

 • IGHISAN, Mircea:

  Metoda dwupunktowa dla każdego : kwantowa transformacja zdrowia i świadomości [WOW! : Wirksam Wirklichkeit erschaffen]. Übers. von Anna Chomik. Białystok: Studio Astropsychologii, 2014. 157 S. Ill.

 • IMMERMANN LEBERECHT, Karl:

  Münchhausen. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Verum 1996. 587 S.
 • ISAU, Ralf:

  Szkarłatna partytura : thriller [Die Dunklen : Thriller]. Übers. von Bartłomiej Szymkowski. Warszawa: Wydawnictwo Telbit cop. 2011. 573, [3] S. Ill.

 • IBSEN, Henrik:

  Dzika kaczka [Vildanden/Die Wildente]. Übers. (aus dem Deutschen) von Jacek Frühling. Vorwort: Józef Giebułtowicz. Wrocław: Siedmioróg 1993.
 • INGARDEN, Roman

  Książeczka o człowieku. Der Text „O odpowiedzialności i jej podstawach” übers. von Adam Węgrzecki. Vorw. von Danuta Gierulanka. Red. von Lucyna Kowalik. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2017. 188, [3] S.

  Übers. teilw. aus dem Dt.

 • IGGERS, Georg G.

  Historiografia XX wieku : przegląd kierunków badawczych [Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert : ein kritischer Überblick im internationalen Zusammenhang]. Übers. von Agnieszka Gadzała. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2010. 133, [1] S. (=Klio)

Seitennavigation