Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • HOLZ, Arno:

  Dziewięć wierszy miłosnych : kompletne wydanie w oryginalnej wersji niemieckiej z 1924 roku i przekładzie na język polski [Neun Liebesgedichte : Komplettausgabe in deutscher Urfassung von 1924 und polnischer Übersetzung] <zweisprachig>. Bearb. von Hans W. Fisher und Krzysztof D. Szatrawski. Übers. aus dem Dt. von Krzysztof D. Szatrawski. Ill. von Max Hertwig, Krzysztof D. Szatrawski. Kętrzyn: Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego : Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego 2017. 113, [3] S. Ill.

  Fantazus : kompletne wydanie w oryginalnej wersji niemieckiej z lat 1898-1899 i w przekładzie na język polski [Phantasus] [zweisprachig]. Nachw. und Übers. von Krzysztof D. Szatrawski. Kętrzyn: Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego 2013. 229 S. Ill.

  Narodziny i chrzest. Vorw. Szymon Jan Parda. Übers. von Jan Sabelwon. Kętrzyn: Szymon Jan Parda 2013. 49, [2], [2] S. Ill.

  Śmierć [Der erste Schultag ; Ein Tod]. Arno Holz, Johannes Schlaf. Bearb. von Szymon Jan Parda. Kętrzyn: Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego 2013. 95, [1] S. Ill.

 • HAUPTSTOCK, Guenter:

  Z dziejów Głodówka. Übers. von Edwin Jeszka. Opole: Bogusław Szybkowski Wydaw. MS 2009. 239, [1] S. Ill.
 • HYTREK, Adolf:

  Zofia von Rohatsch i konwent oraz Dom Boży w Studenicach [Sophie von Rohitsch und das Stift und Gotteshaus Studenitz]. Übers. von Adolf Kühnemann, Józef Pixa. Red. und Bearb. Józef Pixa. Opole: Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa 2013. 53 S. Ill.

 • HERRMANN, Paulus:

  Relacja o czasach polskich i rosyjskich w Elblągu od stycznia 1945 do maja 1946 roku = Bericht über die Polen- und Russenzeit in Elbing von Januar 1945 bis Mai 1946 [zweisprachig]. Aus dem Dt. übers. und Vorwort von Mieczysław Józefczyk. Aus dem Poln. übers. von Róża Jamróz. Wiss. Red.: Józef Borzyszkowski und Marion Brandt. Gdańsk: Instytut Kaszubski ; Elblag: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 2009. 127, [1] S. Ill.
 • HEUER, Wolfgang:

  Hannah Arendt [Hannah Arendt]. Übers. von Agata Sobiepanek. Warszawa: Wydaw. Nisza 2009. 205, [3] S. Ill.
 • HEYDECKER, Joe Julius:

  Moja wojna : zapiski i zdjęcia z sześciu lat w hitlerowskim Wehrmachcie [Mein Krieg : 6 Jahre in Hitler's Wehrmacht : Bericht eines Zeitzeugen]. Übers. von Barbara Ostrowska. Vorwort von Władysław Bartoszewski. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2009. 238, [1] S. Ill.

  Proces w Norymberdze [Der Nürnberger Prozeß]. Text: Joe J. Heydecker, Johannes Leeb. Übers. von Marek Zeller. Warszawa: Świat Książki 2009. 559 S. Ill.

 • HEIDENREICH, Gisela:

  Ukochany nazista. Dyplomata w służbie „ostatecznego rozwiązania" [Geliebter Täter]. Übers. von Monika Kilis. Warszawa: Wydawnictwo Zwierciadło cop. 2012. 363, [5] S. Ill.

 • HINZE, Rolf:

  19 Dywizja Pancerna Wehrmachtu 1939-1945 [Die 19. Panzerdivision 1939-1945]. Übers. von Ewa Ziegler-Brodnicka. Warszawa: Bellona 2009. 187, [5] S. Ill.

  Aż do gorzkiego końca : walki Grup Armii Północna Ukraina, A, Środek, na froncie wschodnim 1944-1945 [Letztes Aufgebot zur Verteidigung des Reichsgebiets : Kämpfe der Heeresgruppe Nordukraine/A/Mitte]. Aus dem Engl. übers. von Jarosław Kotarski. Der Titel der engl. Übers.: To the bitter end : the final battles of Army groups, North Ukraine, A, Centre, Eastern Front, 1944-45. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2010. 303 S. Ill. (=Historia)


 • HEINICHEN, Veit:

  Śmierć na liście oczekujących [Tod auf der Warteliste]. Übers. von Maria Skalska. Warszawa: Oficyna Literacka Noir sur Blanc cop. 2012. 433, [7] S.

  We własnym cieniu [Im eigenen Schatten]. Übers. von Maria Skalska. Warszawa: Oficyna Literacka Noir sur Blanc cop. 2014. 439, [9] S.

  Zbrodnia i kawa [Keine Frage des Geschmacks : Roman]. Übers. von Maria Skalska. Warszawa: Oficyna Literacka Noir sur Blanc cop. 2013. 477, [7] S.

 • HOFFBAUER, Jochen:

  Stacje : wiersze [Stationen : Gedichte]. Red. und Nachwort von Jan Pacholski, Justyna Radłowska. Wrocław: Oficyna Wydaw. Atut – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe 2009. 111, [1] S. (=Poetae Silesiae)

Seitennavigation