Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • HILDEBRAND, Dietrich von:

  Czym jest filozofia? [Was ist Philosophie?]. Übers. von Paweł Mazanka, Janusz Sidorek. Kraków: Wydawnictwo WAM 2012. 228, [1] S. (=Myśl Filozoficzna. Rozprawy)

  Liturgia a osobowość [Liturgie und Persönlichkeit]. Übers. von Maria Grabowska. Kraków: Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny : Wydawnictwo M 2014. 165, [1] S. (=Źródło i Szczyt, 2)

  Małżeństwo [Die Ebe]. Übers. von Joanna Kubaszczyk. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” 2017. 73, [3] S.

  Metafizyka wspólnoty. Rozważania nad istotą i wartością wspólnoty [Metaphysik der Gemeinschaft. Untersuchungen über Wesen und Wert der Gemeinschaft]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Wydawnictwo WAM 2012. 352, [1] S. (=Myśl Filozoficzna)

  Spustoszona winnica [Der verwüstete Weinberg]. Übers. von Tomasz G. Pszczółkowski. Warszawa: S. K. Fronda 2000. 158 S. (=Biblioteka Frondy)

 • HILSENRATH, Edgar:

  Baśń o myśli ostatniej [Das Märchen vom letzten Gedanken]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Katowice: Książnica 2005. 461 S.

  Nazista i fryzjer [Der Nazi und der Friseur; Roman]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Kraków: WL 1994. 307 S.

  Nazista i fryzjer [Der Nazi & der Friseur]. Übers. von. Ryszard Wojnakowski. 2. Aufl. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2011. 429, [2] S.

 • HOEFFE, Ottfried:

  Immanuel Kant [Immanuel Kant; Monographie]. Übers. von Andrzej Maciej Kaniowski. Warszawa: PWN 1995. 335 S. ill.

  Immanuel Kant [Immanuel Kant]. Übers. von Andrzej M. Kaniowski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2003. 315 S.

  Mała historia filozofii [Kleine Geschichte der Philosophie]. Übers. von Janusz Sidorek.
  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2004. 289 S.
 • HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus:

  Dziadek do Orzechów [Nussknacker und Mäusekönig]. Übers. von Józef Kramszyk [!]. Holzschnitte von Bertall (Charles Albert d’Arnoux). Warszawa: MG 2017. 186, [6] S. Ill.

  Dziadek do orzechów [Nußknacker und Mäusekönig]. Auf der Grundlage der Übersetzung von Józef Kramsztyk bearbeitet von Krystyna Kuliczkowska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1998. 81 S. (=Klasyka Młodych).

  Dziadek do Orzechów i Król Myszy [Nußknacker und Mausekönig]. Übers. von Eliza Pieciul-Karmińska. Ill. von Aleksandra Kucharska-Cybuch. Poznań: Harbor Point Media Rodzina cop. 2011. 118, [1] S. Ill.

  Historia o Dziadku do Orzechów i o Królu Myszy = Nußknacker und Mausekönig : książka w dwóch wersjach językowych : w polskim przekładzie i niemieckim oryginale <zweisprachig>. Übers. von Józef Kramsztyk. Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka 2017. 116 S.

  Historia o Dziadku do Orzechów i o Królu Myszy = Nußknacker und Mausekönig <zweisprachig>. Übers. von Józef Kramsztyk. Sandomierz: Wydawnictwo ”Armoryka” 2015. 154 S. (=Biblioteka Tradycji Europejskiej, nr 64)

  Kota Mruczysława poglądy na życie oraz Fragmenty biografii kapelmistrza Jana Kreislera przypadkiem na strzępach makulatury zachowane [Lebensansichten des Katers Murr nebst Fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler; Roman]. Übers. von Edyta Sicińska. Warszawa: Prószyński i S-ka 1996. (=Klasyka Powieści).

  Opowiadania fantastyczne [Erzählungen]. Übers. von Felicjan Falenski [et al.]. Warszawa: Prószynski i S-ka 1999. 229 S. (=Klasyka Krótkiej Prozy).

  Opowieść o Dziadku do Orzechów i Królu Myszy [Nussknacker und Mäusekönig]. Übers. von Jerzy Ficowski. Poznań: G&P 1999. 70 S.

  Opowieści fantastyczne. Übers. aus dem Dt. Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka 2017. 260, 285, [3] S.

   

  Enth.: Powieści fantastyczne. T. 1. Vorw. von A. Lange. Powieści fantastyczne. T. 2. Vorw. von A. Lange.

  Złoty garnek = Der goldne Topf <zweisprachig>. Übers. von Jan Kleczyński. Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka 2017. 160, [2] S.

 • HOFFMANN, Klaus:

  J. Robert Oppenheimer: twórca pierwszej bomby atomowej [J. Robert Oppenheimer]. Übers. von Krzysztof Zak. Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne 1999. 320 S.
 • HOEFFNER, Joseph:

  Chrześcijanska nauka społeczna [Christliche Gesellschaftslehre]. Redaktion und Ergänzung: Lothar Ross. Übers. von Ignacy Bokwa. Warszawa: Wyd. Fundacji ATK; Stowarzyszenie dla Wspierania Chrześcijanskich Nauk Społecznych 1999. 307 S. (=Ordo Socialis).
 • HOFMANNSTHAL, Hugo von:

  Księga przyjaciół i szkice wybrane [Buch der Freunde]. Auswahl, Übersetzung und Anmerkungen: Paweł Hertz. 1. Aufl. Kraków: Wydaw. Literackie 1997. 295 S.

  Kobieta bez cienia [Die Frau ohne Schatten]. Übers. von Lech Czyżewski. Bearbeitet von Elżbieta Zarych. Kraków: Zielona Sowa 2003. 82 S. (=Arcydzieła Literatury Światowej).
 • Himilsbach, Jan (1931-1988)

  Die Welt des Jan Himilsbach. Erzählungen. Hrsg., übers. und mit einem Nachw. vers. von Martin Sander. München: DTV 2006. 196 S.
 • HOLZWARTH, Jörg; LOTZ, Jürgen; VESER, Thomas:

  Skarby kultury i przyrody świata: Europa Zachodnia [Naturwunder und Kulturschätze unserer Welt: Westeuropa]. Übers. von Wacław Petryński. Warszawa: Penta 1998. 303 S.
 • HOELDERLIN, Friedrich:

  Poezje [Gedichte]. Übersetzung und Vorwort: Andrzej Lam. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 1998. 234 S., ill.

  Nocny wędrowiec. Poezje [Der nächtliche Wanderer. Dichtungen]. Übers. und bearbeitet von Andrzej Lam. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2002. 240 S

Seitennavigation