Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • HAUPTMANN, Gerhart:

  Dramaty [Dramen]. Bd. 1. Auswahl und Bearbeitung: Piotr Knapik. Wrocław: Europa 1998. 703 S. (=Dzieła; 1).

  Dramaty [Dramen]. Bd. 2. Auswahl und Bearbeitung: Piotr Knapik. Wrocław: Europa 1998. 532 S. (=Dzieła; 2).

  Karnawał i inne opowiadania [Fasching, Bahnwärter Thiel, Der Apostel, Die Spitzhacke, Der Schuß im Park]. Übers. und Vorwort: Piotr Knapik. Wrocław: Europa 1994.

  Księga namiętności. W wirze powożania [Buch der Leidenschaft. Im Wirbel der Berufung]. 1. Teil übers. von Irena T. Sławińska. 2. Teil übers. von Mirosława Czarnecka. Nachwort: Krzysztof A. Kuczyński. Wrocław: Europa 1997. 487 S. (=G. Hauptmann: Dzieła, T. 6).

  Opowiadania [Erzählungen]. Auswahl und Bearbeitung: Piotr Knapik. Wrocław: Europa 1997. 396 S. (=Dziela; 7).

  Przygoda mojej mlodosci [Das Abenteuer meiner Jugend]. Übers. von Małgorzata Slabicka. Wrocław: Europa 1998. 542 S. (=Dziela; 5).

  Szaleniec boży Emmanuel Quint. Atlantyda [Der Narr in Christo Emanuel Quint. Atlantis]. Auswahl, Bearbeitung und Nachwort: Piotr Knapik. 1. Teil übers. von Betold Merwin. 2. Teil übers. von Małgorzata Słabicka. Wrocław: Europa 1997. 551 S. (=G. Hauptmann: Dzieła, T. 3).

   Wyspa Wielkiej Matki. Wanda [Die Insel der Großen Mutter; Wanda]. Auswahl und Bearbeitung: Piotr Knapik. Wrocław: Europa 1997. 339 S. (=Dziela; 4).
 • HAUSDORF, Hartwig:

  Historia bez cenzury [»Geheime Geschichte«: was unsere Historiker verschweigen]. Übers. von Ewa Spirydowicz. Warszawa: Amber 2005. 127 S. (=Księgi Tajemnic).
  Historia bez cenzury [»Geheime Geschichte«: was unsere Historiker verschweigen]. Übers. von Robert Kędzierski. Warszawa: Wydawnictwo Amber 2006. 134 S. (=Księgi Tajemnic).

  XX wiek - stulecie zagadek i fenomenów [Das Jahrhundert der Rätsel und Phänomene]. Übers. von Cezary Murawski. Warszawa: Amber 2001. 245 S. (=Księgi Tajemnic).

  Kiedy bogowie bawia sie w Boga: nasza ewolucja przyszla z Kosmosu [Wenn Götter Gott spielen]. Übers. von Aleksander Grejner. Warszawa: Prokop 1999. 165 S. (=Sekrety Nauki i Techniki).

  Podróże w Krainę X: wizje lokalne w najbardziej tajemniczych regionach świata [X-Reisen].
  Übers. von Paweł Pollak. Warszawa: Prokop 2004. 187 S.

  Pozaziemska technologia starożytności [Nicht von dieser Welt : Dinge, die es nicht geben dürfte]. Übers. von Cezary Murawski. 2. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Amber 2017. 221, [2] S. Ill.

 • HAYEK, Friedrich August von:

  Droga do zniewolenia [The Road to Serfdom]. Übers. von Krzysztof Gurba, Lucjan Klyszcz, Jerzy Margański, Dobrosław Bodziewicz. Die Übers. wurde durchgesehen von Miłowit Kuniński. Kraków: Arcana 1996. 255 S.
 • HEEB, Christian:

  Paryz: metropolie świata [Paris: Metropolen der Welt]. Fotos von Christian Heeb. Text von Michael Neumann-Adrian. Übers. von Barbara und Daniel Lulinski. Warszawa: Bellona 1999. 72 S.
 • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich:

  Encyklopedia nauk filozoficznych [Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse]. Übers., Vorwort und Bearb. von Światosław Florian Nowicki. Nachdruck. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014. LXXXIV, 612 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Fenomenologia ducha [Die Phänomenologie des Geistes]. T. 1. Übers. von Adam Landman. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN : we współpr. z Agorą 2010. 366, [1] S. (=Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy Filozofowie, 17)

  Fenomenologia ducha [Die Phänomenologie des Geistes]. T. 2. Übers. von Adam Landman. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN : we współpr. z Agorą 2010. 385, [1] S. (=Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy Filozofowie, 18)

  Fenomenologia ducha [Die Phänomenologie des Geistes]. Übers. von Światosław Florian Nowicki. Warszawa: Fundacja Aletheia 2010. 659 S.

  Pisma wczesne z filozofii religii [Frühe Schriften]. Übers. von Grzegorz Sowinski. Nachwort: Tomasz Weclawski. Kraków: Znak 1999. 430 S. (=Filozofia i Religia).

  Ustrój Niemiec. Übers. von Aleksander Ochocki und Marcin Poręba. Warszawa: Spacja 1994.

  Wykłady z historii filozofii. T. 1 [Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie]. Vorw. und Übers. von Światosław Florian Nowicki. Red. der Übers. Adam Węgrzecki. 2. Aufl., 1. Nachdr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013. LIV, 793 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Wykłady z historii filozofii. T. 2 [Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie]. Übers. von Światosław Florian Nowicki. Red. der Übers. Adam Węgrzecki. 2. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013. VI, 631 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Wykłady z historii filozofii. T. 3 [Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie]. Übers. von Światosław Florian Nowicki. Red. der Übers. Adam Węgrzecki. 2. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013. VII, [1], 697 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Wykłady z historii filozofii [Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie]. Band 1. Übers., Vorwort und Kommentar: Światosław Florian Nowicki. Übers. durchges. von Adam Węgrzecki. Warszawa: PWN 1994. LIV, 793 S. (=Bibl. Klasyków Filozofii).

  Wykłady z historii filozofii [Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie]. Bd. 2. Übers. von Światosław Florian Nowicki. Anmerkungen: Światosław Florian Nowicki u. Mikołaj Szymański. Die Übers. wurde durchgesehen von Adam Węgrzecki. Warszawa: PWN 1996. VI, 631 S. (=Bibl. Klasyków Filozofii).

  Wykłady z filozofii religii. T. 1. [Vorlesungen zur Philosophie der Religion]. Übers., Vorwort und Anmerkungen: Florian Nowicki. Übers. durchgesehen von Adam Węgrzecki. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2006. 472 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii).

  Życie Jezusa [Das Leben Jesu; Essay]. Übers. und Nachwort: Marek J. Siemek; FREUD, Sigmund: Mojżesz i monoteizm [Der Mann Moses und die monotheistische Religion; Essay]. Übers. von Jan Doktór. Vorwort [zu beiden Essays] Zofia Rosięska. Warszawa: Czytelnik 1995. 239 S. 1.Aufl. (=Nowy Sympozjon).

 • HEIDEGGER, Martin:

  Bycie i czas [Sein und Zeit]. Übers. und Vorwort: Bogdan Baran. Warszawa: PWN 1994 (=Biblioteka Współczesnych Filozofów).

  Bycie i czas [Sein und Zeit]. Übers., Nachwort und Anmerkungen von Bogdan Baran. 2. Aufl. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2004. 568 S. (=Biblioteka Współczesnych Filozofów).

   

  Bycie i czas [Sein und Zeit]. Übers. von Bogdan Baran. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN : we współpr. z Agorą 2010. 589, [1] S. (=Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy Filozofowie, 23)

  Co zwie się myśleniem? [Was heisst Denken?]. Übers. von Janusz Mizera. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2017. 239 S.

  Co zwie sie myśleniem [Was heißt Denken?]. Übers. von Janusz Mizera. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2000. 190 S.

  Drogi lasu [Holzwege]. Übers. von Jerzy Gierasimiuk et al. Warszawa: Fundacja Aletheia 1997. 307 S. (=Biblioteka Aletheia).

   

  Identyczność i różnica [Identität und Differenz] <zweisprachig>. Übers. von Janusz Mizera. Wiss. Red. Bogdan Baran. Warszawa: Wydaw. Aletheia 2010. 187, [2] S.

  Kant a problem metafizyki [Kant und das Problem der Metaphysik]. Übers. von Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2012. 291 S.

  Ku rzeczy myślenia [Zur Sache des Denkens]. Übers. von Krzysztof Michalski, Janusz Mizera, Cezary Wodzinski. Warszawa: Fundacja Aletheia 1999. 114 S.

  Nietzsche. T. 2 [Nietzsche]. Übers. von Andrzej Gniazdowski. Wiss. Bearbeitung: Cezary Wodzinski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1999. 529 S. (=Biblioteka Wspólczesnych Filozofów)

  Przyczynki do filozofii [Beiträge zur Philosophie]. Übers. von Bogdan Baran u. Janusz Mizera. Vorwort: Janusz Mizera. Kraków: Baran i Suszczyński 1996. 485 S.

  Przyczynki do filozofii (z wydarzenia) [Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis)]. Übers. von Bogdan Baran undd Janusz Mizera. Vorwort: Janusz Mizera. Kraków: Wydaw. Baran i Suszczyński 1996. 485 S.

  Znaki drogi [Wegmarken]. Übers. von Seweryn Blandzi u. a. Warszawa: Fundacja Aletheia; Spacja 1995. 343 S. (=Bibl. Aletheia)

 • HEIMANN, Heinz:

  Wprowadzenie do historii średniowiecznej [Einführung in die Geschichte des Mittelalters]. Übers. von Stefan Kwiatkowski. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" 1999. 368 S.
 • HEINE, Heinrich

  Atta Troll : sen nocy letniej = Atta Troll : ein Sommernachtstraum <zweisprachig>. Übers. von Aureli Urbański. Sandomierz: Wydawnictwo ”Armoryka” 2015. 190 S. (=Biblioteka Tradycji Europejskiej, nr 60)

  Niemcy, czyli Baśń zimowa: napisana w styczniu 1844 roku [Deutschland, ein Wintermärchen]. Übers. und Red.: Fabian Frankiewicz. Konin: Fabian Frankiewicz 2007. 103 S.

  Z dziejów religii i filozofii w Niemczech [Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland]. Übers. von Tadeusz Zatorski. Kraków: Nomos 1997. 233 S.

 • HEJNY, Matthias [et al.]:

  Wielkie skandale XX wieku [Die großen Skandale und Kriminalfälle]. Übers. von Jerzy Zaremba. Warszawa: Muza 1999. 335 S. (=Stulecie w Obiektywie).
 • HERDER, Johann Gottfried von:

  Myśli o filozofii dziejów (wybór) [Auswahl von Schriften]. Auswahl und Einleitung: Zenon Skuza. Warszawa: Elipsa 2000 (=Symbole Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa).

Seitennavigation