Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • HEINISCH, Peter:

  Brzemienna Madonna [Die schwangere Madonna]. Übers. von Sława Lisiecka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2008. 308 S. Ill. (=Biblioteka Babel).
 • HELLINGER, Bert

   

  Nowe rozważania. 2, Wiedzieć dokąd [Neue Geschichten. Zwei]. Übers. von Katarzyna Preiss-Jastrzębska. Warszawa: Wydawnictwo Virgo 2017. 174, [5] S.

  Wielki konflikt : od uwikłań rodzinnych do nierozwiązanych konfliktów między narodami [Der große Konflikt : die Antwort]. Übers. von Ewa Urbańska. Warszawa: Wydaw. Czarna Owca 2010. 207 S. (=BH Biblioteka Hellingerowska)

 • HEPP, Peter:

  Świat w moich dłoniach : życie bez słuchu i wzroku [Die Welt in meinen Händen : ein Leben ohne Hören und Sehen]. Übers. von Henryk Kompf. Katowice: Wydaw. Credo 2008. 328 S. (=Pięknie Żyć).
 • HILSCHER, Eberhard

  Miniatury ; List miłosny do ludzkości. Vorwort Grażyna Barbara Szewczyk. Bearb. der poln. Fassung Grażyna Barbara Szewczyk, Zbigniew Feliszewski. Świebodzin: Muzeum Regionalne 2010. 48, [1] S.

 • HERBSTRITH, Waltraud:

  Edyta Stein – Żydówka i chrześcijanka [Edith Stein : Jüdin und Christin]. Übers. von Laura Mohort-Kopaczyńska. 2. Aufl. Kraków: Wydaw. eSPe 2008. 148 S. Ill.
 • HIMMEL, Michaela

  Joga w każdym wieku [Best-Age-Yoga : gesund und entspannt älter werden]. Michaela Himmel, Renate Ockel. Übers. von Sławomir Wolski. Warszawa: Bellona 2010. 136 S. Ill.

 • HÄSELBARTH, Christoph:

  Jak możemy zostać uzdrowieni [Wie wir geheilt werden können]. Christoph Häselbarth, Peter Riechert. Übers. von Mariola Wołochowicz. Kraków

 • HEYEL, Dorothea:

  Dobrego humoru [Zur Genesung]. Übers. von Mariusz Krawiec. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2008. 16 S. Ill. (=Życzenia, 11).
 • HORN, Ute

  Kryzys szansą od Boga [Meine Krise - Gottes Chance]. Übers. von Łukasz Masny. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2010. 114, [2] S.

 • HÄUSERMANN POTSCHTAR, Olga:

  Rosyjska medycyna informacyjna : dziewięć podstawowych technik i ich praktyczne zastosowanie [Russische Informationsmedizin : die neun Basis-Techniken und ihre praktische Anwendung]. Olga Häusermann Potschtar, Klaus Jürgen Becker. Übers. von Kamila Petrikowska. Białystok: Studio Astropsychologii 2015. 208 S. Ill.

Seitennavigation