Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • HAMEL, Peter Michael:

  Przez muzykę do samego siebie. O nowym przeżywaniu muzyki [Durch die Musik zu sich selbst. Über das neue Erleben von Musik]. Übers. von Piotr Maculewicz. Wrocław: Sartorius 1995. 278 S.
 • HANDKE, Peter:

  Don Juan: (sam o sobie opowiada) [Don Juan: (erzählt von ihm selbst)]. Übers. von Emilia Bielicka. Warszawa: Czytelnik 2006. 121 S.

  Pewnej ciemnej nocy wyszedłem z mojego cichego domu [In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus]. Übers. von Elżbieta Ptaszynska-Sadowska. Warszawa: Czytelnik 1999. 211 S. (=Nike).

  Konno przez Jezioro Bodeńskie [Ritt über den Bodensee]. Übers. von Dorota und Krzysztof Sajewscy. Kraków: Księgarnia Akademicka 2004. 196 S. (=Dramat Współczesny; 24).
 • HARTAU, Friedrich:

  Wilhelm II. [Wilhelm II.; Biographie.] Übers. von Andrzej Marcinek. Lublin: Median 1995. 139 S., Fot. (=Oficyna Historii XIX i XX Wieku).
 • HAERTLING, Peter:

  Schubert: dwanaście Moments musicaux [Schubert: Roman]. Übers. von Jan Garewicz. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne 1999. 190 S.
 • HARTMANN, Franz:

  Dzieje miasta Ziębice na śląsku [Geschichte der Stadt Münsterberg in Schlesien; Sachbuch]. Übers. von Marek Czapliński. Ziębice: Tow. Miłośników Ziemi Ziębickiej; Zarząd Miejski 1994. VII, 325 S., ill.
 • HARTMANN, Herbert:

  Radość życia [Freude für Dein Leben]. Übers. von Katarzyna Gap. Częstochowa: Edycja świętego Pawła 1998. 48 S.
 • HARTMANN, Nicolai:

  Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja [Der philosophische Gedanke und seine Geschichte. Systematische Selbstdarstellung]. Übers. und Vorwort: Jan Garewicz. Toruń: Comer 1994. 135 S. (=Bibl. Filozofów).

  Nowe drogi ontologii [Neue Wege der Ontologie]. Übers. von Leszek Kopciuch, Artur Mordka. Toruń: Wyd. Rolewski 1999. 122 S. (=Klasyka Filozofii Niemieckiej).

  O podstawach ontologii [Zur Grundlegung der Ontologie]. Cele i drogi analizy kategorialnej [Ziele und Wege der Kategorialanalyse; zwei philos. Abhandlungen]. Übers. von Jan Garewicz. Toruń: Comer 1994. 85 S. (=Bibl. Filozofów).
 • HASLINGER, Josef:

  Bal w operze [Opernball; Roman]. Übers. von Michał Misiorny. Warszawa: Muza 1996. 468 S. (=Vademecum Interesującej Prozy).
 • HAUMANN, Heiko:

  Historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej [Geschichte der Ostjuden]. Übers. von Cezary Jenne. Warszawa: Adamantan 2000. 286 S.
 • HAUPTMANN, Carl:

  Księga Ducha Gór. Übers. von Emil Mendyk, Przemysław Wiater. Ill. von Beata Kornicka-Konecka. 2. Aufl. Jelenia Góra: Wydaw. Ad Rem 2008. 95 S. Ill.
  Księga Ducha Gór [Rübezahl]. Übers. von Emil Mendyk. Jelenia Góra, Szklarska Poręba: Muzeum Okręgowe 2000. 119 S.

Seitennavigation