Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • HÖSS, Rudolf:

  Auschwitz w oczach SS. Rudolf Höss, Pery Broad, Johann Paul Kremer. Ausw. und Bearb. Jadwiga Bezwińska und Danuta Czech. Übers. von Eugenia Kocwa, Jerzy Rawicz. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 2011. 256, [4] s., [40] S. Ill.

 • HAACK, Friedrich-Wilhelm:

  Neopoganizm w Niemczech: powrót Wotana: religia krwi, ziemi i rasy [Wotans Wiederkehr: Blut-, Boden-, und Rasse-Religion]. Übers. von Zaneta Bugajska-Moskal. Kraków: Nomos 1999. 188 S.
 • HÜNERMANN, Wilhelm:

  Niebo jest silniejsze od nas : opowieść fatimska [Fatima : der Himmel ist starker als wir : eine Fatima-Erzählung]. Übers. von Mariusz Sawiński. Ill. von Iwona Pilch. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2017. 245, [3] S. Ill.

  Pasuję Cię na rycerza : opowiadania o sakramencie bierzmowania dla młodzieży [Der Ritterschlag] Aus der franz. Übersetzung: Je te fais chevalier übertr. von Jan Efrem Bielecki. 2. Aufl. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych cop. 2011. 167, [3] S.

   

 • HAAK, Rainer:

  Dziękuję, że jesteś [Danke, daß du da bist]. Übers. von Katarzyna Gap. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 1998. 47 S. (=Mój -- Twój Świat, 3).

  Radość każdego dnia [Jeden Tag Freude]. Übers. von Lucyna Kowolik. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 1998. 47 S. (=Mój -- Twój Świat, 4).
 • HABERMAS, Jürgen:

  Faktyczność i obowiązywanie: teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego [Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats]. Übers. von Adam Romaniuk, Robert Marszałek. Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar 2005. 618 S. (=Humanistyka Europejska).

  Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy [Staatsbürgerschaft und nationale Identität]. Übers. von B. Markiewicz. Warszawa: Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 1993.

  Rzecz o kondycji i ustroju Europy [Zur Verfassung Europas : ein Essay]. Übers. von Andrzej Maciej Kaniowski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014. 182 S.

  Teksty filozoficzno-polityczne. Ausw. und Übers. von Adam Romaniuk. Warszawa: Wydawnictwo Agora 2019. 245, [3]

  Teoria działania komunikacyjnego. T. 1. Racjonalność działania a racjonalność społeczna [Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung]. Übers. von Andrzej Maciej Kaniowski. Durchgesehen von Marek J. Siemek. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1999. 669 S. (=Biblioteka Wspólczesnych Filozofów).

 • HAFFNER, Sebastian:

  Churchill [Churchill; Sachbuch]. Übers. von Andrzej Marcinek. Lublin: Median 1994. 148 S., ill. (=Oficyna Historii XIX i XX Wieku).

  Diabelski pakt. Z dziejów stosunków niemiecko-rosyjskich 1917-1941 [Der Teufelspakt; Sachbuch]. Übers. von Andrzej Marcinek. Lublin: Median 1994. 122 S., ill. (=Oficyna Historii XIX i XX Wieku).

  Niemiecka rewolucja 1918/1919 [Die deutsche Revolution 1918/1919; Sachbuch]. Übers. von Andrzej Marcinek. Lublin: Median 1996. 192 S., fot. (=Oficyna Historii XIX i XX Wieku).

  Od Bismarcka do Hitlera [Von Bismarck zu Hitler]. Übers. von Andrzej Marcinek. Warszawa: Oficyna Historii XIX i XX wieku 1998. 205 S.

  Prusy bez legendy. Zarys dziejów [Preußen ohne Legende; Sachbuch]. Übers. von Andrzej Marcinek. Lublin: Median [o. J.]. 196 S. (=Oficyna Historii XIX i XX Wieku).

  Rozważania o Hitlerze [Anmerkungen zu Hitler; Sachbuch]. Übers. von Władysław Jeżewski. Warszawa: Wydaw. Michał Urbański 1994. 119 S. (=Dyktatorzy).
 • HAHNE, Peter

  365 przyczynków [Mut für den Tag; Aphorismen]. Übers. von Alicja Karszniewicz-Mazur. Wrocław: Wydaw. Św. Antoniego 1996. 192 S.

  Dość tej zabawy!: koniec społeczeństwa przyjemności [Schluss mit lustig!. Das Ende der Spaßgesellschaft]. Übers. von Adam Pradela. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007. 119 S.

  Dzieci, dzieci... wielkie owoce małych spotkań [Kinder, Kinder... kleine Begegnungen mit großer Wirkung]. Übers. von Zygmunt Wiszowaty. Warszawa: Vocatio 1996. 94 S.

  No future -- my mamy przyszłość [No future -- wir haben Zukunft; philos.-anthropol. Skizzen]. Übers. von Zygmunt Wiszowaty. Warszawa: Vocatio 1996. 94 S.

  Siła manipulacji: dziś toczy się walka o naszą wolność jutro [Die Macht der Manipulation]. Übers. von Anna Niemyska. Warszawa: Vocatio 1997. 83 S.

  Źrenica jego oka [Israel -- erlebt]. Übers. von Anna Niemyska. Warszawa: Vocatio 1997. 120 S.
 • HAIN, Walter:

  Jego królestwo było nie z tego świata: dowody na nieziemskie pochodzenie Chrystusa [Sein Reich war nicht von dieser Welt: Beweise für die außerirdische Herkunft Christi]. Übers. von Grzegorz Prokop. Warszawa: Prokop 1999. 136 S.
 • HAINHOFER, Philippe:

  Filipa Hainhofera dziennik podrózy, zawierajšcy obrazki Frankonii, Saksonii, Marchii Brandenburskiej i Pomorza roku 1617 [Reisetagebuch]. Übers. und Bearbeitung: Krzysztof Gołda. Szczecin: Wyd. Naukowe US 2000. 172 S. (=Zródła do Dziejów Pomorza Zachodniego, 9).
 • HAMANN, Brigitte:

  Cesarzowa Elzbieta [Elisabeth. Kaiserin wider Willen]. Übers. von Jan Kozbial. Warszawa: PIW 1999. 574 S. (=Biografie Slawnych Ludzi).

  Szlachetny Żyd Hitlera : życie lekarza biedoty Edwarda Blocha [Hitlers Edeljude : das Leben des Armenarztes Eduard Bloch]. Übers. von Ewa Kowynia. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas cop. 2013. 488, [3] S. Ill.

  Wiedeń Hitlera : lata nauki pewnego dyktatora [Hitlers Wien : Lehrjahre eines Diktators]. Übers. von Jolanta Dworczak. 2. verb. und erg. Aufl. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2013. 583, [1] S. Ill. (=Historia)

Seitennavigation