Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • HUENERMANN, Wilhelm:

  Boży piekarz : Klemens Maria Hofbauer [Der Apostel von Wien : Klemens Maria Hofbauer]. Übers. von Dorota Jankowska. Kraków: Wydaw. Homo Dei 2009. 296 S. Ill.

  Gdyby diabeł mógł się wyspowiadać : „Zapieczętowane usta" i inne opowiadania o sakramencie pokuty [Versiegelte Lippen : Erzählungen zum Sakrament der Sündenvergebung]. Aus dem Franz. übers. von Jan Efrem Kielecki. Der Titel der franz. Übers.: Les lèvres scellées, ou le sacrement de pénitence raconté aux jeunes. Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych 2009. 206, [2] S.

  Herold Boży święty Antoni z Padwy [Der Gottesrufer von Padua]. Übers. von Emilia Lucht. 3. Aufl. Niepokalanów: Wyd. Ojców Franciszkanów 2003. 164 S.

  Święty i diabeł : Życie świętego Jana Vianneya, proboszcza z Ars [Der Heilige und sein Dämon : das Leben des armen Pfarrers von Ars]. Übers. aus d. Franz. von Jan Efrem Kielecki [der franz. Titel: Le Vainqueur du grappin]. 5. Aufl. Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych 2008. 345 S.

  Święty i diabeł : życie świętego Jana Vianneya, proboszcza z Ars [Der Heilige und sein Dämon : das Leben des armen Pfarrers von Ars]. Aus der 5. franz. Ausg. übers. von Jan Efrem Kielecki. Der Titel der franz. Übers.: Le Vainqueur du grappin. 6. Aufl. Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych 2010. 345, [3] S.

  Szaniec Boży : heroizm w cieniu gilotyny [Die Herrgottschanze : Heldentum im Schatten der Guillotine]. 2. Aufl. Warszawa: Wydaw. Te Deum 2010. 193 S.

  Złoty świecznik : opowiadania dla młodzieży na temat „Wierzę w Boga" [Der goldene Leuchter : Erzählung]. Aus dem Franz. übers. von Jan Efrem Kielecki. Der Titel der franz. Übers.: Le chandelier d'or : le credo raconté aux jeunes. 2. Aufl. Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych 2009. 215, [1] S.

  Żebrak z Granady [Der Bettler von Granada]. 3. Aufl. Kraków: Konwent Bonifratrów: Castor 2000. 238 S.
 • HUERLIMANN, Thomas:

  Ostatni gość [Der letzte Gast]. Übers. von Krzysztof Grabczak. Kraków: Księgarnia Akademicka 2000. 182 S. (=Dramat Współczesny, 8).

  Panna Stark: powieść [Fräulein Stark]. Übers. von Krystyna Stefańska- Müller. Kraków: Solura – Longin Studio 2004. 183 S. (=Literatura Szwajcarska).
 • HUSSERL, Edmund:

  Badania logiczne [Logische Untersuchungen]. Bd. 1: Prolegomena do czystej logiki [Prolegomena zur reinen Logik]. Übers. u. Vorwort: Janusz Sidorek. Toruń: Comer 1996. XXX, 262 S. (=Bibl. Filozofów).

  Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania. Cz. 1. Badania logiczne. Tom 2 [Logische Untersuchungen. Bd. 2. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis]. Übers., Vorwort und Anmerkungen: Janusz Sidorek. Übersetzung durchgesehen von Andrzej Półtawski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2000. 686 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii).

  Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania. Cz. 2. Badania logiczne. Tom 2 [Logische Untersuchungen. Bd. 2. Elemente einer phänomenologischen Aufklärung der Erkenntnis. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis]. Übers., Vorwort und Anmerkungen: Janusz Sidorek. Übersetzung durchgesehen von Andrzej Półtawski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2000. 318 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii).

  Doświadczenie i sąd : badania nad genealogią logiki [Erfahrung und Urteil : Untersuchungen zur Genealogie der Logic]. Vorw. und Übers. von Bogdan Baran. Warszawa: Fundacja Aletheia 2013. 369 S.

  Idea fenomenologii [Die Idee der Phänomenologie : fünf Vorlesungen]. Übers. von Janusz Sidorek. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2008. 115 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii).

  Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna : wprowadzenie do filozofii fenomenologicznej [Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie]. Übers. von Sławomira Walczewska. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda 2017. 155, [4] S. (=Meandry Kultury)

  Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna [Die Krise der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie]. Übers. von Sławomira Walczewska. Toruń: Wyd. Rolewski 1999. 112 S. (=Klasyka Filozofii Niemieckiej).

  Logika formalna i logika transcendentalna : próba krytyki rozumu logicznego [Formale und transzendentale Logik : Versuch einer Kritik der logischen Vernunft]. Übers. von Grzegorz Sowinski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2011. 341, [3] S. (=Klasyka Filozofii)

  Medytacje kartezjańskie : wprowadzenie do fenomenologii [Cartesianische Meditationen]. Übers. und Vorwort von Andrzej Wajs. Warszawa: Wydaw. IFiS PAN 2009. XXXVI, 293, [1] S. (=Klasyka Filozofii)

 • HANSEN, Ule

  Kokony [Neuntöter : Thriller]. Übers. von Agnieszka Hofmann. Poznań: Wydawnictwo Filia 2017. 552, [3] S. (=Mroczna Strona)

  Die Namen der Aut.: Astrid Ule, Eric T. Hansen.

 • HANSLICK, Eduard:

  O pięknie muzycznym : przyczynek do rewizji estetyki sztuki dźwięków [Vom Musikalisch-Schönen : ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst]. Komment. und Übers. von Joanna Giel. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2017. 157 S. Ill. (=Acta Universitatis Wratislaviensis, no 3788)

 • HARTZ, Cornelius:

  My chcemy orgii!!! : jak świętowali starożytni Rzymianie [Orgien, wir wollen Orgien!]. Übers. von Ewa Ziegler-Brodnicka. Warszawa: Bellona, 2017. 219 S. Ill.

 • HASELHORST, Melanie:

  Mazury : przewodnik dla żeglarzy : Mamry, Tałty, Śniardwy, Bełdany, Nidzkie [Bootsurlaub in Masuren : Mauersee, Talter Gewässer, Spirdingsee, Beldahnsee, Niedersee]. Melanie Haselhorst, Kenneth Dittmann. Übers. von Barbara Floriańczyk. Red. und Aktualisierung von Jacek Zyśk. 3. veränd. Aufl. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press 2017. 190 S. Ill. (=Książki dla Żeglarzy, 231)

 • HAUBEIL, Helmut:

  Droga do duchowej odnowy : jak doświadczać codziennego napełnienia Duchem Świętym [Schritte zur persönlichen Erweckung : erfüllt sein mit dem Heiligen Geist]. Übers. von Tomasz Paczuski. Radom] Orion Plus 2017. 154 S.

 • HEBZDA-SOŁOGUB, Beata:

  Cmentarz żydowski w Dzierżoniowie <zweisprachig>. Übers. von Max Gurfinkel, Katarzyna Pawlak-Weiss, Henryk Siodlaczek. Dzierżoniów: Studio Edytor – Drukarnia Wydawnictwo 2017. 107 S. Ill.

   

 • HEERMANN, Johann:

  Szlachetna sztuka druku [Ehren-Ruhm Der Edlen Buchdrucker-Kunst]. Übers. von Marcin Błaszkowski. Nachw. von Kamila Szymańska, Marcin Błaszkowski. Leszno: Urząd Miasta Leszna : Parafia Ewangelicko-Augsburska 2017. 76, [1] S. Ill.

Seitennavigation