Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • BAHLCKE, Joachim [et al.]:

  Kalwinizm i Jednota braci czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej : studia na temat społecznego i kulturowego znaczenia wyznania reformowanego w okresie wczesnonowożytnym. Red. von Roman Mnich. Pracownia Comeniologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Deutsche Comenius-Gesellschaft. Berlin: Deutsche Comenius-Gesellschaft ; Siedlce: Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego Stowarzyszenie 2017. 270 S.  (=Labyrinthi, t. 4)

  Übers. aus dem Dt.

  Śląsk i Ślązacy [Schlesien und die Schlesier]. Übers. von Michał Misiorny, Zofia Rybicka, Łukasz Żebrowski. Warszawa: Scholar 2001. 447 S.

 • BAMBERG, Corona:

  W twojej wielkości jestem wielki [In deiner Größe bin ich groß]. Übers. von Krystyna Michałkiewicz. Wrocław: Tum 1996. 165 S.
 • BAENSCH, Dieter:

  Bobrujsk: relacja [Bobruisk: Bericht; Roman; zweisprachig]. Übers. von Janusz Borysiak. Wrocław: Janusz Borysiak 1996. 107 S.
 • BARING, Arnulf:

  Czy Niemcom sie uda?: pożegnanie złudzeń [Scheitert Deutschland? Abschied von unseren Wunschwelten]. Mitarbeit: Dominik Geppert. Übers. von Barbara Kocowska, Magdalena Baryluk. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 2000. 306 S. (=Poza Horyzont).
 • BARTHOLOMÄUS, Lore:

  Kamil de Lellis -- sługa chorych [Kamillus von Lellis -- Diener der Kranken; Biographie]. Übers. von Krystyna Szymońska. Nachwort: Johannes Dammig, Franciszek Bień. Tarnowskie Góry: Polska Prowincja Ojców Kamilianów; Racibórz: Scriba 1996. 125 S.
 • BASCHWITZ, Kurt:

  Czarownice: dzieje procesów o czary [Hexen und Hexenprozesse: die Geschichte eines Massenwahns und seiner Bekämpfung]. Übers. von Tadeusz Zabludowski. 2. Aufl. Warszawa: Cyklady 1999. 418 S.
 • BAUDLER, Georg:

  Bóg i kobieta. Historia przemocy, seksualizmu i religii [Gott und Frau. Die Geschichte von Gewalt, Sexualität und Religion; Sachbuch]. Übers. von Antoni Baniukiewicz. Gdynia: Uraeus 1995. 403 S.
 • BAUER, Josef Martin:

  Tak daleko jak nogi poniosą [Soweit die Füße tragen; Roman]. Übers. von Wiesław Sołtys. Gdańsk: Marpress 1994. 228 S., 1 Landkarte.
  Tak daleko jak nogi poniosą [So weit die Füsse tragen]. Übers. von Wojciech Szreniawski. Tczew: Sprzedaż Dobrej Książki Alicja Bartosińska 2010. 344 S.

  Templariusze: mity i rzeczywistość [Die Tempelritter: Mythos und Wahrheit]. Übers. von Małgorzata Słabicka. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 2003. 184 S.
 • BAUMGARTNER, Hans-Michael:

  Rozum skończony. Ku rozumieniu filozofii przez siebie samą [Endliche Vernunft. Zur Verständigung der Philosophie über sich selbst]. Übers. von Andrzej Maciej Kaniowski. Warszawa: Oficyna Naukowa 1996. 321 S. (=Terminus 7).
 • BAYER, Christian; EDBAUER, Matthias; RÜDIGER, Jan:

  2000 wydarzeń z 2000 lat: najwazniejsze fakty z historii świata [2000 Ereignisse aus 2000 Jahren]. Bielsko-Biała: Kleks 2000. 512 S.

Seitennavigation