Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • HOFFMANN, Ruth:

  Dzieci Stasi : dorastanie w państwie policyjnym [Stasi-Kinder : Aufwachsen im Überwachungsstaat]. Aus dem Dt. übers. von Wiktor Grotowicz. Warszawa: Muza 2014. 300, [4] S.

 • HETTCHE, Thomas:

  Sprawa Arbogasta [Der Fall Arbogast]. Übers. von Marian Leon Kalinowski. Warszawa: Warszawskie Wydaw. Literackie Muza 2006. 425 S. (=Galeria).
 • HÖLDERLIN, Friedrich:

  Poezje. Übers. von Mieczysław Jastrun. Toruń: C&T 2019. 87, [1] S.
  Übers. aus dem Dt.

  Poezje zebrane : wiersze młodzieńcze, ody i elegie, hymny i śpiewy ojczyźniane, projekty, wiersze z wieży [Sämtliche Gedichte]. Übers. und Bearb. von Andrzej Lam. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, cop. 2014. 536 S. Ill. (=Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej w Przekładach Andrzeja Lama)

 • HEYDECKER, Joe J.; LEEB, Johannes:

  Proces w Norymberdze [Der Nürnberger Prozess]. Übers. von Marek Heller. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006. 559 S.
 • HILBIG, Wolfgang:

  »Ja« [»Ich«]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe 2006. 292 S. (=Kroki/Schritte).

  Prowizorium  [Das Provisorium]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Atut 2008. 272 S.
 • HOFFMANN, Thomas R.

  Barok [Barock]. Übers. von Piotr Taracha. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006. 128 S. (=To Warto Wiedzieć o Sztuce).

  Sztuka romańska [Die Kunst der Romanik]. Übers. von Janina Szymańska-Kumaniecka. Warszawa: Świat Książki  – Bertelsmann Media 2006. 128 S. (=To Warto Wiedzieć o Sztuce).

 • HARTL, Johannes

  Bóg nieokiełznany : jak opuścić strefę duchowego komfortu [Gott ungezähmt : raus aus der spirituellen Komfortzone]. Übers. von Maciej Małaj. Kraków: Wydawnictwo Esprit 2019. 226, [5] S.

 • HAUSER, Irene:

  Dziennik z getta łódzkiego = Das Tagebuch aus dem Lodzer Getto. Wiss. Red. von Ewa Wiatr und Krystyna Radziszewska. Übers. von Krystyna Radziszewska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. 142 S. (=Judaica Łódzkie)
  Zweisprachig Poln. und Dt.

 • HELD, Zoe

  Tango namiętności [Tango der Leidenschaft]. Übers. von Anna Just. Warszawa: Wydawnictwo Edipresse-Kolekcje cop. 2019. 152, [8] S. (=Oblicza Namiętności, 8)

 • HERUD, Zuzanna

  Antonia : auf der Suche nach ihrer Insel = w poszukiwaniu swojej wyspy. Ubers. aus dem Dt. von Dominika Skatula, Sabina Gawlik, Julia Łopuch, Joanna Hassa. Ill. von Katarzyna Brabańska-Blania. Oppeln : Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien 2019. 27 S. Ill.
  Zweisprachig Poln. und Dt.

Seitennavigation