Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • HÖLDERLIN, Friedrich:

  Poezje zebrane : wiersze młodzieńcze, ody i elegie, hymny i śpiewy ojczyźniane, projekty, wiersze z wieży [Sämtliche Gedichte]. Übers. und Bearb. von Andrzej Lam. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, cop. 2014. 536 S. Ill. (=Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej w Przekładach Andrzeja Lama)

 • HEYDECKER, Joe J.; LEEB, Johannes:

  Proces w Norymberdze [Der Nürnberger Prozess]. Übers. von Marek Heller. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006. 559 S.
 • HILBIG, Wolfgang:

  »Ja« [»Ich«]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe 2006. 292 S. (=Kroki/Schritte).

  Prowizorium  [Das Provisorium]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Atut 2008. 272 S.
 • HOFFMANN, Thomas R.

  Barok [Barock]. Übers. von Piotr Taracha. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006. 128 S. (=To Warto Wiedzieć o Sztuce).

  Sztuka romańska [Die Kunst der Romanik]. Übers. von Janina Szymańska-Kumaniecka. Warszawa: Świat Książki  – Bertelsmann Media 2006. 128 S. (=To Warto Wiedzieć o Sztuce).

 • HENNING, Peter:

  Śmierć motyla [Tod eines Eisvogels]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Książnica 1998. 127 S.
 • HEYM, Stefan:

  Ahaswer [Ahasver]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Oficyna Literacka 1999. 205 S.
 • HERING, Ludwik

  Spuren. Drei Erzählungen. Übers. von Lothar Quinkenstein. Mit einem Nachwort von Ludmila Murawska-Pejú. Berlin: edition.fotoTAPETA 2016. 123 S.

 • HANKIEWICZ, Klemens:

  Zarys filozofii słowiańskiej [Grundzüge der slawischen Philosophie]. Übers. von Artur Mordka und Kamila Niemczuk. Vorwort von Wiaczesław Szalkiewicz. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011. 103 S.

 • HARNONCOURT, Nikolaus:

  Muzyka mową dźwięków ; Dialog muzyczny [Musik als Klangrede : Wege zu einem neuen Musikverständnis ; Der musikalische Dialog : Gedanken zu Monteverdi, Bach und Mozart]. Übers. von Magdalena Czajka. Warszawa: Me-Komp Michał Erhardt 2011. 438, [1] S. Ill.

 • HESEMANN, Michael:

  Chusta Chrystusa : naukowcy na tropie zmartwychwstania [Das Bluttuch Christi : Wissenschaftler auf den Spuren der Auferstehung]. Übers. von Emilia Skowrońska. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej cop. 2014. 310, [2] S. Ill.

  Kłamstwa Hitlera [Hitlers Lügen : wie der „Führer" die Deutschen täuschte]. Aus dem Dt. übers. von Barbara Ostrowska. Warszawa: Świat Książki 2014. 256 S.

  Miriam z Nazaretu : historia, archeologia, legendy [Maria von Nazareth : Geschichte, Archäologie, Legenden]. Übers. von Barbara Grunwald-Hajdasz. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2014. 429, [3] S. Ill.

  Paweł z Tarsu : archeolodzy tropem Apostoła Narodów [Paulus von Tarsus : Archäologen auf den Spuren des Völkerapostels]. Übers. von Barbara Grunwald-Hajdasz. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów ”W drodze” 2015. 389, [3] S. Ill.

  Religia Hitlera [Hitlers Religion]. Übers. von Agnieszka Walczy. Warszawa: Wydawnictwo „Prószyński” 2011. 543 S. Ill.

Seitennavigation