Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • GALLERT, Peter:

  Wiara, miłość, śmierć [Glaube liebe tod]. Peter Gallert, Jorg Reiter. Übers. von Anna Bittner. Kraków: Wydawnictwo Initium, 2019. 414, [2] S. (=Kroniki Martina Bauera / Peter Gallert, Jorg Reiter)

 • GRYPHIUS, Andreas:

  Piast [Piastus]. Vorw. und Bearb. von Dariusz Chemperek. Übers. von Marcin Błaszkowski. Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2019. 131, [2] S. Ill.

 • GAWLIKOWSKA-ŚWIERCZYŃSKA, Alicja

  Czesałam ciepłe króliki.

  Ich habe nie eine Heldin aus mir gemacht. Die Ravensbrück-Überlebende. Im Gespräch mit Dariusz Zaborek. Hrsg. von Insa Eschebach und Andrea Genest. Übers. von Ulrike Bischof. Berlin: Metropol 2017. 234 S., Illustrationen.

 • GWIZDALANKA, Danuta (1955)

  „Uwodziciel“: pierwsza niemiecka bigrafia Karola Szymanowskiego

  Der Verführer. Karol Szymanowski und seine Musik. Übers. von Peter Oliver Loew. Hrsg. von Dieter Bingen. Harrassowitz Verlag 2017. 292 S., Illustrationen.

 • GADAMER, Hans Georg:

  Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto [Die Aktualität des Schönen; Kunst als Spiel, Symbol und Fest]. Übers. von Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa 1993 (=Terminus 1).

  [et al.]: Człowiek w nauce współczesnej: rozmowy w Castel Gandolfo [Der Mensch in der modernen Wissenschaft: Gespräche in Castel Gandolfo]. Vorbereitung und Vorwort: Krzysztof Michalski. 2. Aufl. Kraków: Znak 2006. 210 S.

  Czy poeci umilkną? [Verstummen die Dichter?]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Durchgesehen von Kazimierz Bartoszyński. Nach dem Konzept von Artur Szlosarek ausgewählt und bearbeitet von Janusz Margański. Nachwort: Kazimierz Bartoszyński. Bydgoszcz: Wydaw. Homini i Studio F 1998. 180 S.

  Moja droga do filozofii: wspomnienia [Philosophische Lehrjahre: eine Rückschau]. Übers. von Jadwiga Wilk. Wrocław: Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2000. 184 S.

  Poetica: wybrane eseje [Poetica: ausgewählte Essays]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: IBL 2001. 146 S. (=Archiwum Humanistyki XX wieku).

  Prawda i metoda: zarys hermeneutyki filozoficznej [Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik]. Übers. und Vorwort von Bogdan Baran. 1. Aufl. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2004. 775 S.

  Rozum, słowo, dzieje: szkice wybrane. [Auswahl aus: Kleine Schriften]. Auswahl, Bearbeitung und Vorwort: Krzysztof Michałski. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz, Krzysztof Michałski. 2. Aufl. Warszawa: PIW 2000. 319 S. (=Biblioteka Myśli Współczesnej).
 • GEHLEN, Arnold:

  Człowiek : jego natura i stanowisko w świecie [Der Mensch : seine Natur und seine Stellung in der Welt]. Übers. und wiss. Bearb. von Rafał Michalski, Jarosław Rolewski. Wiss. Red. der Übers. von Stanisław Czerniak. Übers. des 44 Kap. von Elżbieta Paczkowska-Łagowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017. 523 S.

   Moralność i hipertrofia moralności : etyka pluralistyczna [Moral und Hypermoral : eine pluralistische Ethik]. Übers. und wiss. Bearb. von Rafał Michalski, Jarosław Rolewski. Wiss. Red. der Übers. von Stanisław Czerniak. Übers. der 7, 8 und 10 Kap. von Elżbieta Paczkowska-Łagowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017. 242 S.

  W kręgu antropologii i psychologii społecznej: studia [Anthropologische und sozialpsychologische Untersuchungen]. Übers. von Krystyna Krzemieniowa. Vorwort: Zbigniew Kuderowicz. Warszawa: Czytelnik 2001. 413 S. (=Nowy Sympozjon).

 • GEHLEN, Reinhard:

  Sensacyjne wspomnienia szefa wywiadu [Verschlußsache]. Übers. von S. Zielicz. Warszawa: Atena 1993.
 • GEISLER, Ursel; VIEHOFF, Hanne:

  Ania się nudzi i inne opowiadania dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat [Lilli Langeweile und andere Impulsgeschichten für Kinder von 4 bis 10]. Übers. von Magdalena Jalowiec. Kielce: Jedność 1999. 115 S.
 • GALL, Alfred:

  Humanizm performatywny : polemika z filozofią w praktyce literackiej Witolda Gombrowicza [Performativer Humanismus : die Auseinandersetzung mit Philosophie in der literarischen Praxis von Witold Gombrowicz]. Übers. von Grzegorz Sowinski. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas cop. 2011. 499, [1] S. (=Polonica Leguntur : literatura polska w krajach języka niemieckiego, 12)

 • GEISSLER, Sina-Aline:

  Czekając na miłość. Rzecz o masochizmie kobiet [Lust an der Unterwerfung; Sachbuch]. Übers. von Jarosław Ziółkowski. Gdańsk: Sapiens 1995. 207 S.

Seitennavigation