Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • FRIED, Johannes:

  Święty Wojciech i Polska. Übers. von Maciej Dorna. Poznań: IH UAM 2001. 41 S. (=Wykłady. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5).
 • FRISCH, Max:

  Dramaty zebrane. T. 1 [Santa Cruz, Nun singen sie wieder, Die Chinesische Mauer, Als der Krieg zu Ende war, Graf Öderland, Rip van Winkle]. Red. und Vorw. von Maciej Ganczar. Übers. von Maciej Ganczar, Ryszard Turczyn, Sława Lisiecka, Irena Dębek, Wiesława Czyżyńska, Andżelika Metelska, Karolina Piasecka, Anna Wojnarowska-Olek, Jacek Kaduczak. Warszawa: Agencja Dramatu i Teatru ADiT 2017. 427, [2] S.

  Enth.: Santa Cruz ; A oni znowu śpiewają ; Mur Chiński ; Kiedy wojna się skończyła ; Hrabia Öderland ; Rip van Winkle.

   Dramaty zebrane. T. 2 [Don Juan oder Liebe zur Geometrie, Biedermann und die Brandstifter, Die große Wut des Philipp Hotz, Andorra, Biografie : ein Spiel, Triptychon]. Red. von Maciej Ganczar. Nachw. von Monika Wąsik. Übers. von Maciej Ganczar, Ryszard Turczyn, Sława Lisiecka, Karolina Bikont, Jacek Kaduczak. Warszawa: Agencja Dramatu i Teatru ADiT 2017. 443, [2] S.

  Enth.: Don Juan albo Miłość do geometrii ; Biedermann i podpalacze ; Epilog do Biedermanna i podpalaczy ; Strategie małżeńskie ; Andora ; Gra w życie ; Tryptyk.

  Dziennik 1946-1949, 1966-1971 [Tagebuch 1946-1949 ; Tagebuch 1966-1971]. Übers. von Jakub Ekier, Krzysztof Jachimczak. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal 2015. 687, [1] S. (=Fortuna i Fatum) (=Kroki = Schritte : literatura współczesna : Niemcy Austria, Szwajcaria)

  Homo Faber: relacja [Homo Faber: ein Bericht]. Übers. von Irena Krzywicka. Warszawa: Muza 2000. 225 S. (=BB Biblioteka Bestsellerów).

  Homo faber : relacja [Homo faber – ein Bericht]. Übers. von Irena Krzywicka. Warszawa: Muza 2005. 226 S. (= Klasyka) Montauk. Übers. von Stanisław Kołodziejczyk. Warszawa: Interart 1994 (=M.F. Dzieła zebrane).

  Powiedzmy, Gantenbein... [Mein name sei Gantenbein]. Übers. von Jacek Frühling. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2008. 333 S.
  Powiedzmy Gantenbein [Mein Name sei Gantenbein]. Übers. von Jacek Frühling. Bd. 1-2. Warszawa: Interart 1994 (=M.F. Dzieła zebrane).

  Szkice do trzeciego dziennika [Entwürfe zu einem dritten Tagebuch]. Nachwort von Peter von Matt. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal 2015. 202, [6] S. Ill. (=Fortuna i Fatum) (=Kroki = Schritte : literatura współczesna : Niemcy, Austria, Szwajcaria)

  Stiller [Stiller]. Übers. von Jacek Frühling. Warszawa: Muza 1999. 483 S. (=Biblioteka Bestsellerów).

  Stiller. Übers. von Jacek Frühling. Warszawa: Interart 1994 (=M.F. Dzieła zebrane).

  Z dziennika berlińskiego [Aus dem Berliner Journal]. Bearb. von Thomas Strässle in Zsarb. mit Margit Unser. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2017. 221, S.

 • FRITZ, Volkmar:

  Archeologia biblijna: mały słownik [Kleines Lexikon der biblischen Archäologie]. Übers. von Halina Stachowska. Vorwort: Waldemar Chrostowski. Warszawa: Verbinum 1995. 182 S., Landkarten.

  Archeologia biblijna [Kleines Lexikon der biblischen Archäologie]. Übers. von Halina Stachowska. Wiss. Konsultation und Vorwort: Waldemar Chrostowski. 2. korrigierte und ergänzte Aufl. Warszawa: Verbinum – Wydaw. Księży Werbistów 2005. 235 S. (=Mały Słownik).
 • FROMM, Erich:

  Anatomia ludzkiej destrukcyjności [The Anatomy of Human Destructiveness]. Übers. aus dem Engl. von Jan Karłowski. Vorwort: Mirosław Chałubiński. Poznań: Rebis 1998. 592 S.

  Kryzys psychoanalizy [The Crisis of Psychoanalysis. Essays on Freud, Marx and Social Psychology]. Übers. [aus d. Engl.] von Wojsław Brydak. Poznań: Rebis 1995. 237 S. 1. Aufl. (=Psychologia).

  Mieć czy być? [To Have or to Be?]. Übers. [aus d. Engl.] von Jan Karłowski. Vorwort: Mirosław Chałubiński. Poznań: Rebis 1995. 304 S. 1. komplette Ausg. (=Bibl. Nowej Myśli).

  Miłość, płeć i matriarchat [Liebe, Sexualität und Matriarchat]. Übers. von Beata Radomska, Grzegorz Sowinski. 3. Aufl. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2013. 207, [1] S. (=Biblioteka Nowej Myśli „Wodnik")

  Miłość, płec i matriarchat [Love, sexuality and matriarchy: Liebe, Sexualität und Matriarchat]. 2. verbesserte Aufl. Übers. von Beata Radomska, Grzegorz Sowinski. Poznań: Rebis 1999. 222 S. (=Seria z Wodnikiem).

  Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki [Man for Himself; Sachbuch]. Übers. [aus d. Engl.] von Robert Saciuk. Warszawa, Wrocław: PWN 1994. 208 S.

  Niech sie stanie czlowiek: z psychologii etyki [Man for himself]. Aus dem Engl. übers. von Robert Saciuk. 3. Aufl. Warszawa, Wrocław: Wyd. Naukowe PWN 1999. 207 S.

  O sztuce istnienia [The art of being]. Übers. aus dem Engl. von Robert Saciuk. Warszawa, Wrocław: PWN 1997. 131 S.

  O sztuce istnienia [Vom Haben zum Sein]. Übers. von Robert Saciuk. 1. Aufl. Warszawa-Wrocław: PWN 1997. 132 S.

  O sztuce miłości [The Art of Loving]. Übers. [aus d. Engl.] von Aleksander BoGdański. Vorwort: Marcin Czerwiński. Warszawa: Sagittarius 1994. 118 S.

  O sztuce miłości [The art of loving]. Übers. [aus d. Engl.] von Aleksander Bogdański. Warszawa: Muza 1997. 146 S. (=Spectrum).

  O sztuce słuchania. Terapeutyczne aspekty psychoanalizy [The Art of Listening; Sachbuch]. Übers. [aus d. Engl.] von Robert Saciuk. Warszawa-Wrocław: PWN 1996. 175 S.

  O sztuce istnienia [The art of being]. Aus dem Engl. von Robert Saciuk. 2. Aufl. Warszawa-Wrocław: Wyd. Naukowe PWN 2000. 131 S.

  O sztuce słuchania: terapeutyczne aspekty psychoanalizy [Von der Kunst des Zuhörens]. Übers. von Robert Saciuk. 4. Aufl. Vorwort: Teresa Rzepa. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2006. 161 S. (=Biblioteka Klasyków Psychologii).

  Patologia normalności : przyczynek do nauki o człowieku [Die Pathologie der Normalität]. Red. und Vorwort Rainer Funk. Aus der engl. Übersetzung: The pathology of normalcy : contribution to a science of man übertr. von Stefan Baranowski, Robert Palusiński. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda 2011. 165, [1] S. (=Meandry Kultury)

  Rewizja psychoanalizy [Die Entdeckung des gesellschaftlichen Unterbewußtseins]. Übers. aus dem Engl. von Robert Saciuk. Vorwort: Rainer Funk. Warszawa, Wrocław: PWN 1998. 135 S.

  Rewizja psychoanalizy [Die Entdeckung des gesellschaftlichen Unbewußten]. Übers. von Robert Saciuk. 2. Aufl. Vorwort: Kazimierz Pospiszyl. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2006. 127 S. (=Biblioteka Klasyków Psychologii)

  Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii [The Revolution of Hope. Toward a Humanized Technology; Sachbuch]. Übers. von Halina Adamska. Vorwort: Mirosław Chałubiński. Poznań: Rebis 1996. 196 S. (=Seria z Wodnikiem. Bibl. Nowej Myśli).

  Serce człowieka. Jego niezwykła zdolność do dobra i zła [Das Herz des Menschen. Seine ungewöhnliche Fähigkeit zum Guten und Schlechten]. Übers. [aus. d. Engl.] von Robert Saciuk. Warszawa: PWN 1996. 150 S.

  Serce człowieka: jego niezwykła zdolność do dobra i zła [The heart of man: its genius for good and evil]. Aus dem Engl. übers. von Robert Saciuk. 2. Aufl. Warszawa, Wrocław: Wyd. Naukowe PWN 1999. 150 S.

  Ucieczka od wolności [Escape from freedom]. Übers. [aus d. Engl.] von Olga und Andrzej Ziemilscy. Vorwort: Edmund Wnuk-Lipiński. 4. Aufl. Warszawa: Czytelnik 1997. 275 S. (=Nowy Sympozjon).

  Ucieczka od wolnosci [Escape from freedom]. Aus dem Engl. übers. von Olga und Andrzej Ziemilski. 5. Aufl. Vorwort: Edmund Wnuk-Lipinski. Warszawa: Czytelnik 1998. 275 S. (=Nowy Sympozjon).

  Wojna w człowieku. Psychologiczne studium istoty destrukcyjności [The Anatomy of Human Destructivness; Auszug]. Übers. [aus d. Engl.] von Piotr Kuropatwiński, Piotr Pankiewicz und Jadwiga Węgrodyka. Vorwort, Kommentar und wiss. Redaktion: Piotr Pankiewicz. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza 1994. 61 S.

 • FUNK, Rainer:

  Erich Fromm [Erich Fromm]. Übers. von Ryszard Rózanowski. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 1999. 225 S.
 • FUNKE, Gerhard:

  Hermeneutyka i język [Hermeneutik und Sprache]. Übers. und Vorwort: B. Andrzejewski. Poznań: Wyd. Naukowe Inst. Filozofii UAM 1994. 136 S.
 • FERMER, David:

  Na pomoc Karimowi [Voller Einsatz für Karim]. Ill. von Arne S. Reismüller. Übers. von Katarzyna Piotrowska. Poznań: Papilon – Publicat cop. 2011. 89, [1] S. Ill. (=Drużyna Z)

 • FERRA-MIKURA, Vera:

  Zwierzyniec państwa Sztenglów [Die gute Familie Stengel]. Ill. Jerzy Flisak. Übers. von Tadeusz Polanowski. Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry 2011. 178, [6] S. Ill. (=Mistrzowie Ilustracji)

 • FRIEDRICH, Jörg:

  Pożoga : bombardowania Niemiec w latach 1940-1945 [Der Brand : Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945]. Übers. von Paulina Dziel, Damian Kocur, Jan Liniwiecki. Warszawa: Wydawnictwo MDI Books 2011. 476 S.

 • FRÖSCHL, Monika:

  Zdrowie przez zaufanie [Gesund durch Vertrauen : ein Lebens-Prinzip]. Übers. von Renata Namińska. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech cop. 2011. 149, [1] S. Ill.

   

Seitennavigation