Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • DOMAŃSKI, Juliusz

  Erasmiana Minora : studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu. Warszawa: Instytut Tomistyczny : Instytut Filologii Klasycznej UW 2017. 390 S. (=Biblioteka Instytutu Tomistycznego. Teksty i Studia, 9)

  Übers. teilw. aus dem Dt.

 • DROUVE, Andreas

  Portugalia [Portugal]. Übers. von Aleksander Lewandowski. Warszawa: Euro Pilot, 2017. 152 S. Ill. (=Marco Polo)

 • Dabrowski (Dąbrowski), Roman

  Od nienawiści do przyjaźni. Oświęcin-Brzezinka i inne wspomnienia wojenne.
  Von Hass zur Freundschaft. Auschwitz-Birkenau und andere Kriegserinnerungen. Übers. Von Alicja Nawrat. Witten: Unser Forum 2006. 150 S.
 • Domagala (Domagała), Natalia (1974)

  Asymptoten: Eine Liebe in Berlin. Berlin: Tenea Verlag 2006. 211 S. In deutscher Sprache geschrieben.
 • DEMARMELS, Ursula:

  Kim byłem w przeszłości? [Wer war ich im Vorleben?]. Übers. von Marcin Dąbrówka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Aba" 2008. 141 S.

 • DINZINGER, Anton; PANGERL, Werner:

  Bóg pomaga nam wzrastać : propozycje celebracji dla dzieci na rok szkolny, kościelny i szczególne okazje [Gottesdienste für Förderschulen : Modelle und Ideen für Kirchenjahr, Schuljahr und besondere Anlässe]. Übers. von Edyta Panek. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 232 S.
 • DÄCHER, Eveline

  Spacerem po porach roku = Spaziergang durch die Jahreszeiten <zweisprachig>. Übers. von Barbara Waldek-Szwarc. Bielsko-Biała: Starostwo Powiatowe 2010. 135 S. Ill.

 • DOCKENDORFF, Roswitha:

  Siedem zwierciadeł duszy [Sieben Spiegel der Seele]. Übers. von Krystyna Michałkiewicz. Wrocław: Tum Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2008. 48 S.
 • DE DIJN, Rosine

  Nikomu nie mów, że na imię ci Rachmil : poruszająca historia żydowskiego chłopca w latach Holokaustu : historia prawdziwa [Du darfst nie sagen, daß du Rachmil heißt : die Geschichte von Laja Menen und ihrem Sohn Rudi]. Bearb. der poln. Fassung Mieczysław Dutkiewicz. Warszawa: Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media 2010. 271, [1] S. Ill.

 • DOHMEN, Chris; STEMBERGER, Günter:

  Hermeneutyka Biblii Żydowskiej i Starego Testamentu [Hermeneutik der jüdischen Bibel und des Alten Testaments]. Übers. von Michał Szczepaniak. Kraków: Wydaw. WAM 2008. 271 S. Ill. (=Myśl Teologiczna, 59).

Seitennavigation