Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • DUERIG, Walter:

  Chrześcijańskie święto [Das christliche Fest und seine Feier; Sachbuch]. Übers. von Magdalena Ruta. Kraków: WAM 1995. 63 S.
 • DANKO, Josef:

  Intymność z Bogiem: osobista szkoła modlitwy [Beten: ein ganz persönliches Trainingsprogramm]. Übers. von Alicja Walerich. Wrocław: Tum 2005. 219 S.
 • DUERRENMATT, Friedrich:

  Dolina pomieszania [Durcheinandertal]. Übers. von Krzysztof Jachimczak. Nachwort: Erwin Axer. Kraków: Wydaw. Literackie 1997. 134 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego).

  Grek szuka Greczynki [Grieche sucht Griechin; Prosa-Komödie]. Übers. von Maria Gero-Rożniewicz. Pisarze Języka Niemieckiego: Atext, Marabut 1996. 118 S. (=Piórko).

  Kraksa [Die Panne; Erzählung]. Übers. von Andrzej Wirth; Sędzia i jego kat [Der Richter und sein Henker; Erzählung]. Übers. von Teresa Jątkiewicz. Gdańsk: Atext, Marabut 1996. 118 S. (=Piórko).

  Labirynt ; Budowanie wieży : tematy I-IX [Labyrinth : stoffe I-III ; Turmbau : stoffe IV-IX]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz und Krzysztof Jachimczak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy cop. 2011. 537, [3] S. (=Biblioteka Babel)

  Obietnica [Das Versprechen; Erzählung]. Übers. von Kazimiera Iłłakowiczówna. Gdańsk: Atext, Marabut 1996. 110 S. (=Piórko).

  Organa sprawiedliwości [Justiz; Roman]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Czytelnik 1995. 189 S. 1. Aufl.

  Wizyta starszej pani [Der Besuch der alten Dame; Theaterstück]. Übers. von Irena Naganowska und Egon Naganowski; Fizycy [Die Physiker; Theaterstück]. Übers. von Irena Krzywicka und Jan Garewicz. Warszawa: PIW 1995. 194 S. (=Lektury PIW).

  Zaćmienie księżyca [Mondfinsternis]. Übers. von Kosma Złotowski. 1. Aufl. Kraków: Wydaw. Literackie 1997. 212 S.

 • DAUZENROTH, Erich:

  Janusz Korczak – życie dla dzieci [Ein Leben für Kinder: Janusz Korczak, Leben und Werk]. Übers. von Teresa Semczuk. Kraków: Wydawnictwo WAM 2005. 167 S.

  Janusz Korczak – życie dla dzieci [Ein Leben für Kinder: Janusz Korczak, Leben und Werk]. Übers. von Teresa Semczuk. Kraków: Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici 2012. 167, [16] S. Ill.
 • DEMPF, Peter:

  Tajemnica Hieronima Boscha [Das Geheimnis des Hieronymus Bosch]. Übers. von Anna Bender. Warszawa: Wydaw. Książkowe Twój Styl. 2005. 383 S.

  Tak mi lekko na sercu: powieść o Mozarcie [Mir ist so federleicht ums Herz: Ein Mozart-Roman]. Übers. von Barbara Tarnas, Warszawa: Wydaw. Książkowe Twój Styl 2006. 267 S. (=Biografie).

  Testament Caravaggia [Das Vermächtnis des Caravaggio]. Übers. von Joanna Hashold. Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl 2007. 493 S.

 • DENZLER, Georg:

  Leksykon historii Kościoła [Geschichte der Kirche: ein Lexikon]. Übers. von Agnieszka Lenarczyk, Wojciech Lenarczyk. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2005. 479 S.
 • DICKINGER, Christian:

  Franciszek Józef I [Franz Josef I.]. Übers. von Mieczysław Dutkiewicz. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006. 271 S. (=Biografie Znane i Nieznane).
 • DORST, Tankred:

  Merlin albo Ziemia jałowa [Merlin oder Das wüste Land]. In Zusammenarbeit mit Ursula Ehler. Übers. von Elżbieta Jeleń. Kraków: Księgarnia Akademicka 2006. 351 S. (=Dramat Współczesny 32).
 • DUECHTING, Hajo:

  Impresjonizm [Impressionismus]. Übers. von Janina Szymańska-Kumaniecka. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006. 128 S. (=To Warto Wiedzieć o Sztuce).
 • DURCHHOLZ, Evamaria; KNOEPFLER, Nikolaus:

  Franciszek, Ignacy i naśladowanie Jezusa [Franziskus, Ignatius und die Nachfolge Jesu]. Übers. von Paweł Salamon. Kraków: Bratni Zew: Wydaw. WAM 2005. 186 S.

Seitennavigation