Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • COTTON, Jerry [Pseud.]:

  Boss z bagien [Der Boss aus dem Sumpf ]. Übers. von Paulina Wojnakowska-Jabłońska. Warszawa: Pi 2012. 186, [1] S. (=Super Kryminał, 20)

  Martwi żyją dłużej [Abgerechnet wird zum Schluss]. Übers. von Paulina Wojnakowska-Jabłońska. Warszawa: Pi 2012. 186, [1] S. (=Super Kryminał, 8)

  Podziemny świat [Die andere Unterwelt]. Übers. von Paulina Wojnakowska-Jabłońska. Warszawa: Pi 2012. 189, [2] S. (=Super Kryminał, 16)

  Zemsta po latach [Späte Rache]. Übers. von Paulina Wojnakowska-Jabłońska. Warszawa: Pi 2012. 183, [1] S. (=Super Kryminał, 3)


 • CAROLAT, Greta:

  Krecik Feliks i jego przygody : ulubione historyjki [Aufräumen? Mach in morgen! : Geschichten von Monty Maulwurf]. Greta Carolat, Susanne Mais. Übers. von Edyta Panek. Kielce: Wydawnictwo Jedność cop. 2013. [88] S. Ill. (="Jedność" dla Dzieci)

 • CASETTI, Christoph:

  Katechizm najprościej [Kleiner Familienkatechismus : einfache Darstellung des katholischen Glaubens]. Übers. von Jacek Jurczyński. Kraków: Dom Wydawniczy „Rafael" cop. 2013. 194, [6] S. Ill.

 • CODZIENNOSC:

  Codzienność zapamiętana: Warmia i Mazury we wspomnieniach [Erinnerungen an Ermland und Masuren]. Herausgegeben von Hans-Jürgen Karp und Robert Traba. Übers. von Jolanta Pawłowska. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 2004. 496 S. (=Świadectwa; 2).

 • DISSE, Jörg:

  Metafizyka od Platona do Hegla [Kleine Geschichte der abendländischen Metaphysik]. Übers. von Adam Węgrzecki, Leszek Kusak. Kraków: Wydaw. WAM 2005. 328 S. (= Myśl Filozoficzna).
 • DOERRIE, Doris:

  Błękitna sukienka [Das blaue Kleid]. Übers. von Agnieszka K. Haas. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza 2007. 154 S.

  No i co teraz zrobimy?
  [Was machen wir jetzt?]. Übers. von Anna Kryczyńska. Warszawa: Muza 2005. 251 S. (= Galeria).
 • Dzikowski, Blażej (1976)

  Der Weg des Saturn [Brokat w oku]. Übers. von Paulina Schulz. Greifswald: freiraum-verlag 2015. 241 S.

 • DZIENNIK:

  Dziennik okrętowy pancernika „Schleswig-Holstein" : 25 sierpnia-7 września 1939 r. : dokument Kriegsmarine z 1939 roku [Logbuch Linienschiff Schleswig-Holstein : vom 25.8.1939 bis 31.12.1939]. Bearbeitung der poln. Fassung: Jacek Żebrowski. Rzeszów: Grzegorz Ferenc 2008. 50 S. Ill.
 • DAENIKEN, Erich von:

  Antyczni kosmonauci: śladami wszechmogących [Raumfahrt im Altertum]. Übers. von Krzysztof Żak. Warszawa: świat Ksiażki 1995. 184 S.

  Czy się myliłem? Nowe wspomnienia z przyszłości [Habe ich mich geirrt? Neue Erinnerungen an die Zukunft]. Übers. von Ryszard Turczyn. 2., überarb. Aufl. Warszawa: Prokop 1994.

  Demaskowanie demaskatorów : o najdziwniejszej księdze świata, czarodziejskim ogrodzie Henocha i ukrytej metalowej bibliotece [Falsch informiert! : vom unmöglichsten Buch der Welt, Henochs Zaubergärten und einer verborgenen Bibliothek aus Metall]. Übers. von Grzegorz Prokop. Warszawa: Wydaw. Prokop 2008. 194 S.

  Dziedzictwo Kukulcana: powieść archeologiczna [Das Erbe von Kukulkan]. Übers. von Grzegorz Prokop. Warszawa: Prokop 2000. 137 S.

  Dzień Sądu Ostatecznego trwa od dawna [Der Jüngste Tag hat längst begonnen]. Übers. von Ryszard Turczyn. Warszawa: świat Książki 1996. 284 S.

  Dzień Sądu Ostatecznego trwa od dawna: czekanie na Mesjasza a istoty pozaziemskie [Der jüngste Tag hat längst begonnen]. Übers. von Ryszard Turczyn. Warszawa: Prokop 1997. 181 S.

  Scheda po bogach: kosmicznym śladem po świecie [Das Erbe der Götter: auf "kosmischen Spuren" rund um die Welt]. Übers. von Małgorzata Gawlik. Warszawa: Prokop 2001. 326 S.

  Siejba i Kosmos: ślady i plany inteligencji pozaziemskich [Aussaat und Kosmos: Spuren und Pläne außerirdischer Intelligenzen]. Polnischer Text auf der Grundlage der Übersetzung von Krzysztof Ostas. Warszawa: Prokop 1996. 149 S.

  Śladami wszechmogacych [Die Spuren der Außerirdischen]. Übers. von A. Dworak. Warszawa: Świat Ksiażki 1994.

  Strategia bogów. Ósmy cud świata [Strategie der Götter. Das achte Weltwunder]. Übers. von Grzegorz Prokop. 3. Aufl. Warszawa: Prokop 1994.

  Szok po przybyciu bogów [Der Götter-Schock]. Übers. von Grzegorz Prokop. Warszawa: Prokop 1994.

  W imieniu Zeusa [Im Namen von Zeus]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Warszawa: Świat Książki 2000. 165 S.

  Wszyscy jesteśmy dziełmi bogów: gdyby groby mogły mówić [Wir alle sind Kinder der Götter: wenn Gräber reden könnten]. Übers. von Grzegorz Prokop. 2., durchges. und überarb. Aufl. Warszawa: Prokop 1993.

  Zagadki w dawnej Europie: na tropach tajemniczych linii [Die Rätsel im Alten Europa: auf den Spuren der geheimnisvollen Linien]. Übers. von Małgorzata Gawlik. Warszawa: Prokop 2000. 141 S. (=Osobliwości).

  Zmierzch bogów : powrót istot pozaziemskich, rok 2012 i co potem [Götterdämmerung : die Rückkehr der Außerirdischen, 2012 und darüber hinaus]. Übers. von Grzegorz Prokop. Warszawa: Wydaw. Prokop 2010. 179, [5] S., [32] S. Ill.

  Z powrotem do gwiazd. Argumenty na rzecz niemożliwego [Zurück zu den Sternen. Argumente für Unmögliches]. Übers. von Ryszard Turczyn. Warszawa: Prokop 1994.
 • Danek, Marzanna (1961)

  Das Paradies. Gedichte / Raj w jabłku zaklęty. Wiersze
  Übers. von Joanna Ziemska und Mitgliedern des Vereins zur Förderung sprachmittlerischer Publikationen. Drösing: Driesch 2013. 178 S. Zweisprachige Ausgabe

Seitennavigation