Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • CURTIUS, Ernst Robert:

  Literatura europejska i łacińskie średniowiecze [Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter]. Übers. und Bearbeitung: Andrzej Borowski. Kraków: Universitas 1997. 689 S.
 • CYRUS, Irene Salome:

  Indianie Ameryki Północnej [Die Indianer Nordamerikas]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Kraków: Znak 1997. 107 S. (=Krótko i Węzłowato).
 • Czubaj, Mariusz (1969)

  21:37
  21:37.
  Thriller. Übers. von Lisa Palmes. Münster: Prospero 2013. 383 S.

  Wiegenlied für einen Mörder [Kołysanka dla Mordercy]. Übers. von Lisa Palmes. Münster, Berlin: Prospero 2015. 384 S.

 • CHAPEAUROUGE, Donat de:

  Symbole chrześcijańskie [Einführung in die Geschichte der christlichen Symbole]. Übers. von Grzegorz Rawski. Kraków: Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici 2014. 240, [3] S. Ill.

 • CIESZKOWSKI, August:

  Prolegomena do historiozofii ; Bóg i palingeneza oraz Mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838-1842 [Gott und Palingenesie ; Prolegomena zur Historiosophie]. Vorwort von Andrzej Walicki. Bearb. von Jan Garewicz und Andrzej Walicki. Übers. von August Cieszkowski Sohn, Notizen und Skizzen übers. von Jan Garewicz, Korrespondenz übers. von Wanda Wojciechowska. 2. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014. LIV, 437 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

 • Co

  Co przyniesie los [Was die Zukunft auch bringt]. Übers. von Paulina Wojnakowska. Warszawa: Wydawnictwo Pi 2015. 181, [1] S. (=Doktor Stefan Frank ...lekarz znany i lubiany : saga, 8)

 • CROOS-MULLER, Claudia:

  Głowa do góry! : krótki podręcznik przetrwania : natychmiastowa pomoc w stresie, złości i innych załamaniach nastroju [Kopf hoch – das kleine Überlebensbuch : Soforthilfe bei Stress, Ärger und anderen Durchhängern]. Ill. von Kai Pannen. Übers. von Emilia Kledzik. Poznań: Media Rodzina 2014. 39, [2] S. Ill.

 • Czarne

  Czarne chmury [Schatten auf unserem Glück]. Übers. von Paulina Wojnakowska. Warszawa: Wydawnictwo Pi 2015. 183, [1] S. (=Doktor Stefan Frank ...lekarz znany i lubiany : saga, 11)

 • Czerwona

  Czerwona gospodarka : zagadnienia i fakty życia gospodarczego Rosji Sowieckiej : praca zbiorowa [Die rote Wirtschaft : Probleme und Tatsachen : ein Sammelwerk]. Red. Gerhardt [!] Dobbert. Übers. von Z. Szymanowski. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V 2015. 191 S.

  Der Name des Autors: Gerhard Dobbert

 • Decyzja

  Decyzja Sandry [Ein Kuss im Regen]. Übers. von Paulina Wojnakowska. Warszawa: Wydawnictwo Pi 2015. 182, [1] S. (=Doktor Stefan Frank ...lekarz znany i lubiany : saga, 10)

Seitennavigation