Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • CANETTI, Elias:

  Auto da fé [Die Blendung; Roman]. Übers. von Edyta Sicińska. Nachwort: Hubert Orłowski. Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie 1995. 748 S. (=Bibl. Klasyki).

  Auto da fe [Die Blendung]. Übers. von Edyta Sicinska. Warszawa: Czytelnik 1999. 619 S. (=Biblioteka Czytelnika). CANETTI, Elias: Masa i władza [Masse und Macht; soziol. Traktat]. Übers. von Eliza Borg u. Maria Przybyłowska. Vorwort: Lech Budrecki. Warszawa: Czytelnik 1996. 576 S. (=Nowy Sympozjon).

  Auto da fe [Die Blendung]. Übers. von Edyta Sicińska. Warszawa: Czytelnik 2004. 619 S.

  Księga przeciwko śmierci [Das Buch gegen den Tod]. Nachw. von Peter von Matt. Übers. von Maria Przybyłowska. Sejny: Fundacja Pogranicze : Ośrodek „Pogranicze-Sztuk, Kultur, Narodów” 2019. 425, [3] S. (=Meridian)

  Party pod wojennym niebem [Party im Blitz]. Aus dem Nachlass zum Druck vorbereitet von Kristian Wachinger. Übers. von Maria Przybyłowska. Nachwort, Übers.: Bogdan Baran. Warszawa: Czytelnik 2005. 217 S.

  Prowincja ludzka. Zapiski 1942-1972 [Die Provinz des Menschen -- Aphorismen]. Übers. von Maria Przybyłowska. Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie 1996. 305 S.

  Sumienie slów [Das Gewissen der Worte. Essays]. Übers. von Maria Przybyłowska, Irena Kronska. Nachwort: Marek Bienczyk. Kraków: Wyd. Literackie 1999. 335 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego).

  Sumienie słów: eseje [Das Gewissen der Worte: Essays]. Übers. von Maria Przybyłowska, Irena Krońska. Nachwort von Marek Bieńczyk. 2. Aufl. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2011. 397, [2] S.

 • CARELL, Paul [Paul Karl Schmitt]:

  Lisy pustyni [Die Wüstenfüchse]. Übers. von Kazimierz Szarski. Warszawa. Bellona 2004. 479 S. (=Biblioteka Bestsellerów Bellony)

  Operacja "Barbarossa" [Unternehmen "Barbarossa"]. Übers. von Kazimierz Szarski. Warszawa: Bellona 2000. 591 S. (=Wielkie Bitwy - Wielcy Dowódcy)

  Operacja „Barbarossa" [Unternehmen Barbarossa : der Marsch nach Rußland]. Übers. von Kazimierz Szarski. Warszawa: Bellona : De Agostini Polska cop. 2013. 591, [1], [16] S. Ill. (=Biblioteka II Wojny Światowej, 7)

  Spalona ziemia. Odwrót Wehrmachtu na Wschodzie [Verbrannte Erde. Schlacht zwischen Wolga und Weichsel]. Übers. von Kazimierz Szarski. Warszawa: Bellona 2003. 501 S. (=Wielkie Bitwy - Wielcy Dowódcy)

  Spalona ziemia. Odwrót Wehrmachtu na Wschodzie [Verbrannte Erde. Schlacht zwischen Wolga und Weichsel]. Übers. von Kazimierz Szarski. Warszawa: Bellona cop. 2012. 501, [48] S. Ill.

 • CARSTENS, Carola:

  Panienka zamkowa z Grudzišdza [Das Schlossfräulein aus Graudenz]. Übers. von Janusz Hinz. Grudzišdz: Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego 2000. 50 S.
 • CELAN, Paul:

  Psalm i inne wiersze = Psalm und andere Gedichte [zweisprachig]. Ausw. und Übers. von Ryszard Krynicki. Fuga śmierci Übers. von Stanisław Jerzy Lec. Kraków: Wydawnictwo a5 2013. 446, [2] S. (=Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5, t. 72)

  Utwory wybrane [Ausgewählte Gedichte und Prosa]. Auswahl und Bearbeitung: Ryszard Krynicki. Übers. von Stanisław Barańczak, Jacek St. Buras, Jakub Ekier, Tymoteusz Karpowicz, Alfred Kowalkowski, Ryszard Krynicki, Piotr Lachmann, Stanisław Jerzy Lec, Julian Przybos, Feliks Przybylak, M. Dariusz Rogalski, Arnold Slucki, Artur Szlosarek, Leon Szwed, Witold Wirpsza, Stanisław Wygodzki. Kraków: Wyd. Literackie 1998. 370 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego).

 • CERAM, C.W. [d.i. Kurt W. Marek]:

  Bogowie, groby i uczeni [Götter, Gräber und Gelehrte]. Übers. von Jerzy Nowacki. 7. Aufl. Warszawa: PIW 1994.

  Bogowie, groby, uczeni : tajemnice archeologii [Götter, Gräber und Gelehrte : Roman der Archäologie]. Übers. von Piotr Taracha. Neue, erw. Aufl. Warszawa: Świat Książki – Grupa Wydawnicza Weltbild 2011. 487 s., [42] S. Ill.

 • CHU, Victor:

  Psychoterapia Gestalt: wykład podstawowy [Gestalttherapie]. Übers. von Sława Lisiecka und Alicja Wilkołazka. Łódź: Kanon 1993.
 • CLAUSEWITZ, Carl von:

  O wojnie. Księgi I/VIII [Vom Kriege; Buch I/VIII]. Übers. von Augustyn Cichowicz, Leon Wacław Koc und Franciszek Schoener. Lublin: Test 1995. 813 S. 1. Aufl.
 • COLLETT, Dorothy:

  Kocha, lubi, szanuje [Siebter Himmel und zurück]. Übers. von Mirosława Chmielewska-Dryszel. Warszawa: Marba Crown 1993 (=Janine: Księżeczki o miłości 13/14).
 • COUDRIS, René:

  Przesłanie z Roswell: pierwsze kontakty z hipercywilizacją -- prolog C. G. Jung [Die Botschaft von Roswell]. Übers. von Anna Frankiewicz-Kluk und Ewa Jaroszewicz. Warszawa: Prokop 1997. 254 S. (=Sekrety Nauki i Techniki).
 • COURTHS- MAHLER, Hedwig

  Diamenty i perły [Um Diamanten und Perlen : Roman]. Übers. von Małgorzata Behlert. Warszawa: Edipresse Kolekcje cop. 2014. 203, [1] S. (=Biblioteka romansu, 4)

  Arystokratyczny zamęt [Zur linken Hand getreut]. Übers. von Maria Łobzowska. Katowice: Edytor 1998. 136 S.

  Australijczyk [Der Australier]. Übers. von Paweł Latko. Katowice: Akapit 1993.

  Będziesz całować inną [Eine andere wirst du küssen]. Übers. von Jacek Wierzbiński. Katowice: Akapit 1994.

  Blask złota [Hexengold]. Übers. von Danuta und Jacek Zamorski. Katowice: Książnica 2007. 211 S. (=Powieści Sercem Pisane).

  Blaski i cienie miłości [Licht und Schatten]. Übers. von Hildegarda Salacz. Katowice: Edytor 1999. 104 S.

  Ciche jezioro [Der stille See]. Übers. von Jacek Wierzbiński. Katowice: Akapit 1994.

  Co ja ci zrobiłam? [Was tat ich dir?] Übers. von Paweł Latko. Katowice: Akapit 1994.

  Daleka jest droga do szczęścia [Weit ist der Weg zum Glück]. Übers. von Wawrzyniec Sawicki. Warszawa: Edipresse Kolekcje 2014. 222, [1] S. (=Biblioteka romansu, 2)

  Dama do towarzystwa [Im fremden Land]. Übers. von Jacek Wierzbicki. Katowice: Edytor 1998. 151

  Desperacki krok [Dein ist mein Herz]. Übers. von Paweł Latko. Katowice: Akapit 1994.

  Diamenty i perły [Um Diamanten und Perlen : Roman]. Übers. von Małgorzata Behlert. Warszawa: Edipresse Kolekcje cop. 2014. 203, [1] S. (=Biblioteka romansu, 4)

  Diamenty i perły [Diamanten und Perlen]. Übers. von Danuta und Jacek Zamorski. Katowice: Książnica; Poznań: Publicat 2007. 197 S. (=Powieści Sercem Pisane).

  Do ostatniej chwili [Mit dir bis in den Tod]. Übers. von Paweł Latko. Katowice: Akapit 1994.

  Dole i niedole rozwódki [Unschuldig-schuldig]. Übers. von Jan Kośbiał. Katowice: Edytor 1998. 229 S.

  Dorrit i jej siostra [Dorrit und ihre Schwester]. Übers. von Aleksandra Markiewicz. Katowice: Akapit 1994.

  Dozgonna przyjaśń [Dora Linds Geheimnis]. Übers. von Maria Krynicka. Katowice: Akapit 1994.

  Dumne milczenie [Das stolze Schweigen : Roman]. Übers. von Wawrzyniec Sawicki. Warszawa: Edipresse Kolekcje cop. 2014. 316, [1] S. (=Biblioteka romansu, 6)

  Dwa listy [Du darfst nicht von mir gehen]. Übers. von Mateusz Harasimowicz. Katowice: Akapit 1993.

  Dziewczyna znad skalistego brzegu [Du bist meine Heimat]. Übers. von Janina Zapaśnik. Katowice: Akapit 1994.

  Gdzie serce znajdzie szczęście? [O Menschenhertz, was ist den Glück]. Übers. von Wawrzyniec Sawicki. Warszawa: Wydawnictwo Edipresse Kolekcje cop. 2014. 173, [1] S. (=Biblioteka romansu, 10)

  Gorzki smak wdzięczności [Ich darf dich nicht lieben]. Übers. von Paweł Latko. Katowice: Edytor 1997. 187 S.

  Hańba [Das Halsband]. Übers. von [Anna Zawiejska]. Katowice: Edytor 1997. 167 S

  I będę Ci wierna aż do śmierci [Mit Dir bis in den Tod; o. Ü]. Adaption und Redaktion: Danuta Warzecha. Katowice: Edytor 1996. 146 S.

  Jasnowłosa [Da sah er eine blonde Frau]. Übers. von Paweł Latko. Katowice: Akapit 1994.

  Jego dziecko [Sein Kind]. Übers. von Maria Łobzowska. Katowice: Akapit 1993.

  Jego żona [Seine Frau]. Übers. von Maria Łobzowska. Katowice: Edytor 1999. 136 S.

  Kaprysy losu [Des schicksals Wellen : Roman]. Übers. von Wawrzyniec Sawicki. Warszawa: Edipresse Kolekcje cop. 2014. 366, [1] S. (=Biblioteka romansu, 5)

  Księżniczka z wyspy [Inselprinzessin; o. Ü.]. Katowice: Edytor 1997. 184 S

  Kto jest bez winy ... [Welcher unter euch ...]. Übers. von Maria Lobzowska. Katowice: Edytor 1999. 127 S.

  Miłość i szantaż [Ihr Geheimnis Heimat]. Übers. von Maria Łobzowska. Katowice: Akapit 1994.

  Miłość wie lepiej [Durch Liebe erlöst]. Übers. von Paweł Latko. Katowice: Akapit 1994.

  Miłosne udręki [Nur dich allein]. Übers. von Paweł Latko. Katowice: Akapit 1994.

  Na przekór złym mocom [Allen Gewalten zum Trotz]. Übers. von Izabella Korsak. Katowice: Akapit 1994.

  Nadejdzie nasz dzień [Unser Tag wird kommen]. Übers. von Maria Łobzowska. Katowice: Akapit 1994.

  Narzeczona z ojczyzny [Ich heirate Bertie]. Übers. von Maria Łobzowska. Katowice: Edytor 1998. 118 S.

  Niewinne kłamstwo [Eine fromme Lüge]. Übers. von Hildegarda Salacz. Katowice: Edytor 1996. 109 S.

  Nigdy ci tego nie powiem [Ich kann's dir nimmer sagen]. Übers. von Lesław Michałus. Katowice: Akapit 1993.

  Nigdy cię nie opuszczę [Ich lasse dich nicht]. Übers. von Anna Bender. Katowice: Akapit 1993.

  Podróż poślubna [Siddys Hochzeitsreise]. Übers. von Izabella Korsak. Katowice: Akapit 1994.

  Podsłuchana rozmowa [Aus der Jungfernburg]. Übers. von Stefania Poleszczuk. Katowice: Edytor 1997. 139 S.

  Pomóżcie Monice [Hilfe für Mona]. Übers. von Małgorzata Behlert. Warszawa: Wydawnictwo Edipresse Kolekcje cop. 2014. 284, [1] S. (=Biblioteka romansu, 9)

  Pomóżcie Monice [Hilfe für Mona]. Übers. von Paweł Latko. Katowice: Akapit 1994.

  Rosemarie, bądz dzielna ... [Bleib tapfer, Rosemarie ...]. Übers. von Maria Lobzowska. Katowice: Edytor 1999. 131 S.

  Rozłąka [Trotz allem lieb ich dich]. Übers. von Maria Skalska. Katowice: Akapit 1994.

  Rozjaśnione mroki [Nach dunklen Schatten das Glück]. Übers. von [Eugenia Solska]. 2. Nachkriegsaufl. Katowice: Edytor 1997. 188 S.

  Rywale [Der Tolle Haßberg]. Übers. von Hildegarda Salacz. Katowice: Edytor 1997. 149 S.

  Słoneczko [Fräulein Sonnenschein]. Übers. von Paweł Latko. Katowice: Edytor 1997. 173 S.
  Słoneczko [Fräulein Sonnenschein]. Übers. von Paweł Latko. Katowice: Książnica; Poznań: Publicat 2007. 211 S. (=Powieści Sercem Pisane).

  Sekrety prowadzą donikąd [Liane Reinhold]. Übers. von Stefania Poleszczuk. Katowice: Akapit 1994.

  Sinobrody [Blaubart]. Übers. und überarb. von Anna Lubasiowa. 2. Aufl. Katowice: Akapit 1994.

  Skrzat [Heinchen, wie lieb ich dich]. Übers. von Paweł Latko. Katowice: Edytor 1997. 181 S.

  Smak szczęścia [Es gibt ein Glück]. Übers. von Maria Łobzowska. Katowice: Akapit 1994.

  Spełnione marzenia [Unser Weg ging hinauf]. Übers. von Hildegarda Salacz. Katowice: Edytor 1997. 136 S.

  Sprzedane dusze [Verkaufte Seelen : Roman]. Übers. von Wawrzyniec Sawicki. Warszawa: Edipresse Kolekcje cop. 2014. 267, [1] S. (=Biblioteka romansu, 3)

  Stlumiona milość [Bezwungene Liebe]. Übers. von Ewa Wieckowska. Warszawa: Ajax 1999. 143 S.

  Szczęvcie Lissy [Lissa geht ins Glück]. Übers. von Mateusz Harasimowicz. Katowice: Akapit 1994.

  Szczęście bez posagu [Die drei Schwestern Randolf]. Übers. von Paweł Latko. Katowice: Edytor 1998. 211 S.

  Tajemnica bezimiennej [Das Geheimnis einer Namenlosen]. Übers. von Wawrzyniec Sawicki. Warszawa: Edipresse Kolekcje cop. 2014. 316, [1] S. (=Biblioteka romansu,

  Tajemnica Marii Jung [O du Jungfer Königin]. Übers. von Maria Łobzowska. Katowice: Edytor 1996. 187 S.

  Tajemnica rubinowego pierścienia [Griseldis]. Übers. von Wawrzyniec Sawicki. Warszawa: Edipresse Kolekcje 2014. 284, [1] S. (=Biblioteka romansu, 1)

  Tajemnica rubinowego pierścienia [Griseldis]. [Übers. von Eugenia Solska. Adapt. und Red.: Anna Lubasiowa]. 2. Nachkriegsauflage. Katowice: Edytor 1998. 187 S.

  Tajemniczy sąsiad [Schweig still, mein Herz]. Übers. von Maria Łobzowska. Katowice: Edytor 1997. 159 S.

  Uciec i zapomnieć [Der Abschiedsbrief]. Übers. von Izabella Korsak. Katowice: Książnica 2006. 200 S.

  Ucieczka przed małżeństwem [Die Flucht vor der Ehe]. Übers. von Barbara Tarnas. Katowice: Akapit 1993.

  Uwolnij mnie [Gib mich frei! : Roman]. Übers. von Wawrzyniec Sawicki. Warszawa: Edipresse Kolekcje cop. 2014. 268, [1] S. (=Biblioteka romansu, 8)

  Walka o szczęście [Der Mut zum Glück]. Übers. von Hildegarda Salacz. Katowice: Edytor 1999. 114 S.

  Wypędzona [Die Assmanns]. Übers. von Maria Łobzowska. Katowice: Akapit 1994.

  Zachować głęboko w sercu [Tief im Herzen behalten]. Übers. von Stefania Poleszczuk. Katowice: Edytor 1996. 201 S.

  Zacznijmy od nowa [Auf falschem Boden]. Übers. von Hanna Bryla. Katowice: Edytor 1998. 131 S.

Seitennavigation