Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • Co

  Co przyniesie los [Was die Zukunft auch bringt]. Übers. von Paulina Wojnakowska. Warszawa: Wydawnictwo Pi 2015. 181, [1] S. (=Doktor Stefan Frank ...lekarz znany i lubiany : saga, 8)

 • CROOS-MULLER, Claudia:

  Głowa do góry! : krótki podręcznik przetrwania : natychmiastowa pomoc w stresie, złości i innych załamaniach nastroju [Kopf hoch – das kleine Überlebensbuch : Soforthilfe bei Stress, Ärger und anderen Durchhängern]. Ill. von Kai Pannen. Übers. von Emilia Kledzik. Poznań: Media Rodzina 2014. 39, [2] S. Ill.

 • Czarne

  Czarne chmury [Schatten auf unserem Glück]. Übers. von Paulina Wojnakowska. Warszawa: Wydawnictwo Pi 2015. 183, [1] S. (=Doktor Stefan Frank ...lekarz znany i lubiany : saga, 11)

 • Czerwona

  Czerwona gospodarka : zagadnienia i fakty życia gospodarczego Rosji Sowieckiej : praca zbiorowa [Die rote Wirtschaft : Probleme und Tatsachen : ein Sammelwerk]. Red. Gerhardt [!] Dobbert. Übers. von Z. Szymanowski. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V 2015. 191 S.

  Der Name des Autors: Gerhard Dobbert

 • Decyzja

  Decyzja Sandry [Ein Kuss im Regen]. Übers. von Paulina Wojnakowska. Warszawa: Wydawnictwo Pi 2015. 182, [1] S. (=Doktor Stefan Frank ...lekarz znany i lubiany : saga, 10)

 • CASEL, Odo:

  Pamiątka Pana w liturgii pierwotnego Kościoła: główne idee kanonu mszalnego [Das Gedächtnis des Herrn in der altchristlichen Liturgie]. Übers. von Aleksander Ziernicki, Damian Świderski. 2. Aufl. Kraków: Tyniec 2005. 96 S. (=Modlitwa Kościoła; 1).

 • CONRADS, Norbert:

  Książęta i stany: historia Śląska (1469–1740) [Schlesien]. Übers. von Lidia Wiśniewska. Wrocław: Atut – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe 2005. 256 S.
 • CORDES, Paul Josef:

  Dlaczego kapłan? Poszukiwanie odpowiedzi z Benedyktem XVI [Warum Priester? Fällige Antworten mit Papst Benedikt XVI]. Übers. von Ryszard Zajączkowski. Kielce: Wydaw. Jedność 2009. 255 S.

  Niosący pomoc nie spadają z nieba. Caritas i duchowość [Helfer fallen nicht vom Himmel. Caritas und Spiritualität]. Vorwort von Benedict 16. Übers. von Winfried Lipscher. Kielce: Wydaw. Jedność 2009. 174 S.

  Zagubione ojcostwo [Verlorene Väter]. Übers. von Jan Koźbiał. Pelplin: Wydaw. Diecezji Pelplińskiej Bernardinum 2005. 226 S. (=Biblioteka Pastores)

  Zło dobrem zwyciężaj. Granice psychologii i moc wiary [Besiege das Böse mit dem Guten. Grenzen der Psychologie und die Kraft des Glaubens]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici 2012. 140 S.

  ”Komunia duchowa” uwolniona od patyny wieków [Geistige Kommunion : befreit vom Staub der Jahrhunderte] Übers. von Norbert Podhorecki. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2015. 46 S.

 • CORETH, Emerich

  Coreth, Emerich; Harald Schöndorf: Filozofia XVII i XVIII wieku [Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts]. Übers. von Piotr Gwiazdecki. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2006. 285 S. (=Daimonion) (=Fundamenta: studia z historii filozofii; t. 48).

  Coreth, Emerich; Peter Ehlen; Josef Schmidt: Filozofia XIX wieku [Philosophie des 19. Jahrhunderts]. Übers. von Piotr Gwiazdecki. Kęty: Wydaw. Marek Derewiecki 2006. 202 S. (=Daimonion). – (=Fundamenta: studia z historii filozofii; t. 48).

 • Cichla-Czarniawska, Elżbieta (1935)

  Tolerancja czasu. Wybór wierszy      

  Toleranz der Zeit. Übers. von Karl Grenzler. Lublin: Wydawnictwo Norbertinum 2014. 118 S.
  Zweisprachige Ausgabe

Seitennavigation