Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • BACHMANN, Ingeborg:

   

  Czas serca. Listy [Herzzeit. Ingeborg Bachmann - Paul Celan, der Briefwechsel]. Red. und Bearb. der dt. Ausg. Bertrand Badiou [et al.]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Kraków: Wydaw. A5 2010. 426, [3] S. Ill.

  Malina [Malina]. Übers. von Sławomir Błaut. Neue Ausg. Kraków: Wydawnictwo a5 2011. 326, [2] S.

  Przypadek F. [Der Fall Franza]. Übers. von Krzysztof Jachimczak. Nachwort: Anna Nasiłowska. Kraków: Wydaw. Literackie 1997. 142 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego).

  Rok trzydziesty [Das dreißigste Jahr; sieben Erzählungen]. Übers. von Krzysztof Jachimczak. Kraków: WL 1994. 172 S. 1. Aufl.

 • BAHLCKE, Joachim [et al.]:

  Kalwinizm i Jednota braci czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej : studia na temat społecznego i kulturowego znaczenia wyznania reformowanego w okresie wczesnonowożytnym. Red. von Roman Mnich. Pracownia Comeniologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Deutsche Comenius-Gesellschaft. Berlin: Deutsche Comenius-Gesellschaft ; Siedlce: Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego Stowarzyszenie 2017. 270 S.  (=Labyrinthi, t. 4)

  Übers. aus dem Dt.

  Śląsk i Ślązacy [Schlesien und die Schlesier]. Übers. von Michał Misiorny, Zofia Rybicka, Łukasz Żebrowski. Warszawa: Scholar 2001. 447 S.

 • BURAS, Piotr:

  SPÓR o niemiecką pamięć. Debata Walser-Bubis [Streit um die deutsche Erinnerung. Walser-Bubis-Debatte]. Auswahl und Anmerkungen: Piotr Buras. Vorwort: Kazimierz Wóycicki. Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych 1999. 223 S. (=Seria Niemiecka). ^Auswahl von Texten.^^

 • BAHR, Max

  Społecznik, polityk i przedsiębiorca : wspomnienia z lat 1848-1926 [Max Bahr, Eines Deutschen   Bürgers Arbeit in Wirtschaft und Politik : Lebens, Erinnerungen und Erfahrungen aus den Jahren
  1848-1926] / Max Bahr ; wiss. Bearb. von Małgorzata Czabańska-Rosada, Grażyna Kostkiewicz- Górska, Paweł A. Leszczyński ; Übers. von Małgorzata Czabańska-Rosada. – Gorzów Wielkopolski
  : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, 2020.   – 296 S. : Ill. ; 24 cm.

 • BAMBERG, Corona:

  W twojej wielkości jestem wielki [In deiner Größe bin ich groß]. Übers. von Krystyna Michałkiewicz. Wrocław: Tum 1996. 165 S.
 • BECKER, Maximilian

  Sądownictwo niemieckie i jego rola w polityce okupacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do   Rzeszy 1939-1945 [Mitstreiter im Volkstumskampf : deutsche Justiz in den eingegliederten
  Ostgebieten 1939-1945] / Maximilian Becker ; Übers. von Wieńczysław Niemirowski ; Instytut   Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa :
  Instytut Pamięci Narodowej, 2020. – 382, [1] S. ; 25 cm. – (Centralny Projekt Badawczy Losy   Polskii jej Obywateli w Latach II Wojny Światowej

 • BAENSCH, Dieter:

  Bobrujsk: relacja [Bobruisk: Bericht; Roman; zweisprachig]. Übers. von Janusz Borysiak. Wrocław: Janusz Borysiak 1996. 107 S.
 • BERNER, Rotraut Susanne

  Kasia z ulicy Czereśniowej [Susanne] / Rotraut Suanne Berner ; [przekład: Karolina Iwaszkiewicz]. –Wydanie I. –Warszawa : Dwie Siostry, copyright 2020. – [16]   S. : Ill. ; 15x15 cm.

  Marek z ulicy Czereśniowej [Oskar] / Rotraut Suanne Berner ; [przekład: Maciej Byliniak]. –   Wydanie I. – Warszawa : Dwie Siostry, copyright 2020. – [16] S. : Ill. ; 15x15 cm.

  Pola z ulicy Czereśniowej [Niko] / Rotraut Suanne Berner ; [przekład: Karolina Iwaszkiewicz]. – Wydanie I. –Warszawa : Dwie Siostry, copyright 2020. – [16] S. : Ill. ; 15x15 cm

 • BARING, Arnulf:

  Czy Niemcom sie uda?: pożegnanie złudzeń [Scheitert Deutschland? Abschied von unseren Wunschwelten]. Mitarbeit: Dominik Geppert. Übers. von Barbara Kocowska, Magdalena Baryluk. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 2000. 306 S. (=Poza Horyzont).
 • BERNHEIM, Ernst

  Sztubak, student i uczony : Ernst Bernheim w egodokumentach 1865-1880 = Pennäler, Student,   Privatdozent : der Historiker Ernst Bernheim in Selbstzeugnissen 1865-1880 / Übers. und bearb.
  von Aleksandra Kuligowska, Mathias Niendorf. – 1. Aufl. –Warszawa : Wydawnictwa   Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. – 194, [2] S. : Ill. ; 21 cm.
  Zweisprachig Poln. und Dt

Seitennavigation