Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • BLANK, Peter:

  Wszystko przypadkiem? : wokół darwinowskiej teorii ewolucji [Alles Zufall? : naive Fragen zur Evolution]. Übers. von Bolesław Suszka. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydaw. Święty Wojciech 2009. 149 S.

 • BLOCH, Ernst:

  Ślady [Spuren]. Übers., Bearb. und Vorwort von Anna Czajka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012. XXXIV, 208, [2] S. (=Hermeneia. Seria Centrum Studiów Humanistycznych)

 • BECK, Zoë:

  Zamiana [Das alte Kind]. Übers. von Wojciech Łygaś. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga 2013. 29, [1] S. (=Thriller)

 • BÖHLER, Jochen:

  Einsatzgruppen w Polsce [Einsatzgruppen in Polen : Darstellung und Dokumentation]. Text: Jochen Böhler, Klaus-Michael Mallmann, Jürgen Matthäus. Übers. von Ewa Ziegler-Brodnicka. Warszawa: Bellona 2009. 267, [1] S. Ill.

  Najazd 1939 : Niemcy przeciw Polsce [Der Überfall : Deutschlands Krieg gegen Polen]. Übers. von Dariusz Salamon. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2011. 332, [2] S. Ill.

  Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce : wrzesień 1939 : wojna totalna [Auftakt zum Vernichtungskrieg : die Wehrmacht in Polen 1939]. Übers. von Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr. Kraków: Społeczny Instytut Wydaw. Znak 2009. 292, [4] S. Ill.

  Najazd 1939 : Niemcy przeciw Polsce [Der Überfall : Deutschlands Krieg gegen Polen] Übers. von Dariusz Salamon. 2. Aufl. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2015. 335 S. Ill. (=Znak Horyzont)

 • BLUM, Dominik:

  Pod skrzydłami nieba. Bóg w życiu naszej rodziny [Das Stück Himmel über unserem Leben. Ein Mut-mach-Buch für den Familienalltag mit Gott]. Dominik Blum, Monika Kilian. Ill. Jokin Michelena. Übers. von Paweł Kaźmierczak. Kraków: Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici cop. 2012. 239, [1] S. Ill.

 • BENTOW, Max:

  Ptaszydło [Der Federmann]. Übers. von Emilia Skowrońska. Poznań ; Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat cop. 2013. 333, [1] S. (=Ślady Zbrodni)

 • BOLLIGER, Max:

  Najpiękniejsze legendy o świętych [Die schönsten Heiligenlegenden]. Ill. von Ute Thönissen. Übers. von Adam Girzejowski. Kielce: Wydaw. Jedność 2009. 128 S. Ill. (="Jedność" dla Dzieci)

 • BODE, Franz-Josef:

  Dziś wypełnia się Słowo. Przesłanie Ewangelii według św. Łukasza [Heute erfüllt sich das Wort. Die Botschaft des Lukasevangeliums]. Übers. von Kamil Markiewicz. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech cop. 2012. 173, [1] S. (=Żyć Biblią)

 • BERBERICH, Eva:

  Szczęście jest kotką [Das Glück ist eine Katze]. Übers. von Barbara Floriańczyk. Warszawa: Wydawnictwo Bis 2013. 222, [2] S.

 • BURKHARDT, Johannes:

  Stulecie reformacji w Niemczech (1517-1617) : między rewolucją medialną a przełomem instytucjonalnym [Das Reformationsjahrhundert : Deutsche Geschichte zwischen Medienrevolution und Institutionenbildung 1517-1617]. Übers. von Justyna Górny. Warszawa: Wydaw. „Wiedza Powszechna" : Niemiecki Instytut Historyczny 2009. 387 S. Ill. (=Klio w Niemczech, 14)

Seitennavigation