Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • BÜSCHER, Wolfgang:

  Hartland : pieszo przez Amerykę [Hartland : zu Fuss durch Amerika]. Übers. von Katarzyna Weintraub. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2013. 271, [6] S. Ill. (=Orient Express)

 • BUSCH, Wilhelm:

  Jezus naszym przeznaczeniem [Jesus unser Schicksal]. Übers. von Wanda Malicka. Rokitno Szlacheckie: Fundacja Szkoła Biblijna Hosanna 2012. 243 S.

  Maks i Moryc: opowieść łobuzerska w siedmiu psotach oraz inne rozkoszne wierszyki dla dzieci i dorosłych z obrazkami [Max und Moritz]. Übers. von Robert Stiller. Warszawa: Oficyna Naukowa 2004. 123 S.

 • BACHMANN, Ingeborg:

   

  Czas serca. Listy [Herzzeit. Ingeborg Bachmann - Paul Celan, der Briefwechsel]. Red. und Bearb. der dt. Ausg. Bertrand Badiou [et al.]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Kraków: Wydaw. A5 2010. 426, [3] S. Ill.

  Malina [Malina]. Übers. von Sławomir Błaut. Neue Ausg. Kraków: Wydawnictwo a5 2011. 326, [2] S.

  Przypadek F. [Der Fall Franza]. Übers. von Krzysztof Jachimczak. Nachwort: Anna Nasiłowska. Kraków: Wydaw. Literackie 1997. 142 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego).

  Rok trzydziesty [Das dreißigste Jahr; sieben Erzählungen]. Übers. von Krzysztof Jachimczak. Kraków: WL 1994. 172 S. 1. Aufl.

 • BAHLCKE, Joachim [et al.]:

  Kalwinizm i Jednota braci czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej : studia na temat społecznego i kulturowego znaczenia wyznania reformowanego w okresie wczesnonowożytnym. Red. von Roman Mnich. Pracownia Comeniologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Deutsche Comenius-Gesellschaft. Berlin: Deutsche Comenius-Gesellschaft ; Siedlce: Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego Stowarzyszenie 2017. 270 S.  (=Labyrinthi, t. 4)

  Übers. aus dem Dt.

  Śląsk i Ślązacy [Schlesien und die Schlesier]. Übers. von Michał Misiorny, Zofia Rybicka, Łukasz Żebrowski. Warszawa: Scholar 2001. 447 S.

 • BURAS, Piotr:

  SPÓR o niemiecką pamięć. Debata Walser-Bubis [Streit um die deutsche Erinnerung. Walser-Bubis-Debatte]. Auswahl und Anmerkungen: Piotr Buras. Vorwort: Kazimierz Wóycicki. Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych 1999. 223 S. (=Seria Niemiecka). ^Auswahl von Texten.^^

 • BAMBERG, Corona:

  W twojej wielkości jestem wielki [In deiner Größe bin ich groß]. Übers. von Krystyna Michałkiewicz. Wrocław: Tum 1996. 165 S.
 • BAENSCH, Dieter:

  Bobrujsk: relacja [Bobruisk: Bericht; Roman; zweisprachig]. Übers. von Janusz Borysiak. Wrocław: Janusz Borysiak 1996. 107 S.
 • BARING, Arnulf:

  Czy Niemcom sie uda?: pożegnanie złudzeń [Scheitert Deutschland? Abschied von unseren Wunschwelten]. Mitarbeit: Dominik Geppert. Übers. von Barbara Kocowska, Magdalena Baryluk. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 2000. 306 S. (=Poza Horyzont).
 • BARTHOLOMÄUS, Lore:

  Kamil de Lellis -- sługa chorych [Kamillus von Lellis -- Diener der Kranken; Biographie]. Übers. von Krystyna Szymońska. Nachwort: Johannes Dammig, Franciszek Bień. Tarnowskie Góry: Polska Prowincja Ojców Kamilianów; Racibórz: Scriba 1996. 125 S.
 • BASCHWITZ, Kurt:

  Czarownice: dzieje procesów o czary [Hexen und Hexenprozesse: die Geschichte eines Massenwahns und seiner Bekämpfung]. Übers. von Tadeusz Zabludowski. 2. Aufl. Warszawa: Cyklady 1999. 418 S.

Seitennavigation