Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • BÖHME, Jakob:

  Sześć punktów teozoficznych [Sex puncta theosophica oder von Sechs theosophischen Punkten]. Vorw. und Übers. von Światosław Florian Nowicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013. CXXII, 191 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

 • BEIERWALTES, Werner:

  Beierwaltes, Werner: Platonizm w chrześcijaństwie [Platonismus im Christentum]. Übers. von Piotr Domański. Kęty: Antyk 2003. 207 S. (=Daimonion).

 • BOMANN, Corina:

  Wyspa motyli [Die Schmetterlingsinsel]. Übers. von Paulina Filippi-Lechowska. Kraków: Wydawnictwo Otwarte 2013. 460, [4] S.

  Mechaniczne pająki [Clockwork spiders] Übers. aus dem Dt. von Aldona Zaniewska. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal 2015. 413, [3] S.

 • BERGER, Klaus:

  Czy wolno wierzyć w cuda? [Darf man an Wunder glauben?]. Übers. von Artur Kuć. Poznań: W Drodze 2006. 252 S. (=Oikoumene).

  Ewangelia naszego pana Jezusa Chrystusa : medytacje do niedzielnych Ewangelii : rok C [Evangelium unseres Herrn Jesus Christus : Meditationen zu den Sonntagsevangelien : Lesejahr C]. Übers. von Ryszard Zajączkowski. Kielce: Wydaw. Jedność 2009. 326 S.
  Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa : medytacje do niedzielnych Ewangelii : rok A [Evangelium unseres Herrn Jesus Christus : Meditationen zu den Sonntagsevangelien : Lesejahr A]. Übers. von Ryszard Zajączkowski. Kielce: Wydaw. „Jedność” 2010. 311 S.

  Po co Jezus umarł na krzyżu? [Wozu ist Jesus am Kreuz gestorben?]. Übers. von Eliza Pieciul. Poznań: W Drodze 2004. 274 S.
 • BORCKE, Wulf-Dietrich von:

  Starogard = Stargordt [zweisprachig]. Übers. von Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz. Kulice [etc.]: Fundacja Akademia Europejska Kulice - Külz cop. 2013. 28, XII S. Ill. (=Zamki i Ogrody w Województwie Zachodniopomorskim = Schlösser und Gärten in der Wojewodschaft Westpommern, nr 2)

 • BEYER, Marcel:

  Latające psy [Flughunde]. Übers. von Jarosław Ziółkowski. Gdańsk: Wyd. Słowo/Obraz terytoria 2003. 257 S.

 • BRAUN, Volker:

  Równowaga: wiersze wybrane. Pod red. Marka Zybury. Wrocław: Quaestio, 2013. 172 S.

  Dmitri [Dmitri] Übers. und Nachwort von  Marek Zybura. Wrocław: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego : Quaestio 2015. 71, [1] S.

 • BICHSEL, Peter:

  Dziecinne historie [Kindergeschichten]. Übers. von Krystyna Müller. Kraków: Solura – Longin Studio 2003. 95 S. (=Literatura Szwajcarska).
 • BRAUNS, Dirk:

  Cafè Auschwitz [Café Auschwitz] . Übers. von Wojciech Wloskowicz,. Warszawa: Wydawn. Akcent, 2013. 278 S.

 • BOCK, Christian Benjamin:

  Kronika miasta Dąbrówna [Chronik der Stadt Gilgenburg, Kreis Osterode]. Gesammelt von Chrystian Benjamin Bock. Übers. von Jadwiga Siedlecka. Bearbeitung und Nachwort von Grzegorz Białuński. Dąbrówno: Retman: Waldemar Mierzwa 2003. 146 S. (=Moja Biblioteka Mazurska; nr 3).

Seitennavigation