Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • NACH DEN GEWITTERN.

  Ein polnisch-deutsches Lesebuch. Hrsg. vom Verband deutscher Schriftsteller (VS) und dem Deutschen Polen-Institut. Redaktion: Klaus Dieter Sommer. Göttingen: Steidl 1995. 320 S. (= steidl taschenbuch 64). Die Anthologie erscheint im Gefolge des sog. Loest-Plans, der auf dem Bundeskongreß des Verbands deutscher Schriftsteller (VS) im April 1994 ins Leben gerufen wurde, um die polnische Literatur in Deutschland zu popularisieren. Er enthält u.a. Texte von Marzena Broda, Krzysztof Ćwikliński, Janusz Głowacki, Paweł Huelle, Aleksander Jurewicz, Krzysztof Koehler, Julian Kornhauser, Hanna Krall, Ryszard Krynicki, Bolesław Lubosz, Jerzy Łukosz, Bronisław Maj, Iwona Mickiewicz, Czesław Miłosz, Marek Nowakowski, Maria Nurowska, Jerzy Pilch, Aleksander Rozenfeld, Tadeusz Różewicz, Janusz Rudnicki, Andrzej Szczypiorski, Wisława Szymborska, Wiktor Woroszylski, Adam Zagajewski. Übers. von Henryk Bereska, Karl Dedecius, Bettina Eberspächer, Dieter Kalka, Esther Kinsky, Albrecht Lempp, Silke Lent, Renate Schmidgall, Klaus Staemmler, Jutta Wierczimok.
 • DAS NAMLOSE GRABMAL.

  Polska nowela fantastyczna. Die polnische phantastische Novelle. Band 1.
  Zusammengestellt von Julian Tuwim. Übers. von Charlotte Eckert, Louise Eisler-Fischer, Franz Nawrocki, Bolko Schweinitz. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1986. 244 S. (= Phantastische Bibliothek; 169; suhrkamp taschenbuch 1240). Vertretene Autoren: J. Barszczewski, J. Dzierzkowski, A. Groza, J. Korzeniowski, K. Libelt, J.M. Ossoliński, J. Potocki, H. Rzewuski, L. Sztyrmer, T. Tripplin.
 • GESCHRIEBEN IN DEUTSCHLAND. NAPISANE W NIEMCZECH.

  Hrsg. von Piotr Piaszczyński und Krzysztof Maria Załuski. Köln, Jestetten: b1-Verlag; Ignis e.V. 2000. 350 S. Zweisprachige Ausgabe mit Texten von Natasza Goerke, Jacek B. Grunwald, Brigitta Helbig, Maria Kolenda, Jakub Malukow-Danecki, Joanna Manc, Lopez Mausere [d.i.: Wojciech Stamm], Iwona Mickiewicz, Krzysztof Mik, Dariusz Muszer, Krzysztof Niewrzęda, Marek Pelc, Piotr Piaszczyński, Piotr Roguski, Janusz Rudnicki, Artur Szlosarek, Krzysztof Maria Załuski. Übersetzt von Judith Arlt, Henryk Bereska, Agnieszka Grzybkowska, Adam Głusowski, Hans-Peter Hoelscher-Obermaier, Andreas Lorenz, Iwona Mickiewicz, Marek Pelc, Przemyslaw Nick Roguski, Renate Schmidgall, Birgit Sekulski, Urszula Usakowska-Wolff, Manfred Wolff.
 • NEUE GESCHICHTE AUS DER POLLAKEY.

  Anthologie zeitgenössischer polnischer Prosa. Hrsg. von Brigitta Helbig-Mischewski und Krzysztof Maria Załuski. Übers. von Studentinnen und Studenten der Humboldt-Universität Berlin. Jestetten: b1-Verlag 2000. 200 S. DM 20,00. Enthält Texte von Paweł Dunin-Wąsowicz, Izabela Filipiak, Manuela Gretkowska, Brygida Helbig, Włodzimierz Kowalewski, Małgorzata Saramonowicz, Piotr Szewc, Olga Tokarczuk, Krzysztof Varga, Krzysztof Maria Załuski.
 • NICHT DER BLUMEN WEGEN.

  Gedichte aus der Shoa. Ausgew. u. hrsg. von Nea Weissberg-Bob. Übers. a. d. Jiddischen u. Polnischen von Nea Weissberg-Bob u. Esther Kinsky. Bad Honnef: Gildenstern 1990. 70 S. Enthält Gedichte von Halina Birenbaum, Pola Braun, Jan Brzechwa [d.i. Jan Wiktor Lesman], Stefania Ney [d.i. Stefania Grodzieńska], Władysław Szlengel u. Elżunia.
 • Główne

  Główne problemy współczesnej fenomenologii. Wiss. Red. von Jacek Migasiński, Marek Pokropski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017. 880 S. Ill.

  Übers. teilw. aus dem Dt.

 • PANORAMA DER POLNISCHEN LITERATUR DES 20. JAHRHUNDERTS. POESIE.

  Band 1 und 2. Hrsg. u. übers. von Karl Dedecius. Zürich: Ammann 1996. 1803 S. Enthält Gedichte von Krzysztof Kamil Baczyński, Marcin Baran, Stanisław Barańczak, Urszula Benka, Miron Białoszewski, Zbigniew Bieńkowski, Jacek Bierezin, Marzena Broda, Władysław Broniewski, Ernest Bryll, Jan Brzękowski, Andrzej Bursa, Krzysztof Ćwiklinski, Bohdan Czaykowski, Józef Czechowicz, Tytus Czyżewski, Jakub Ekier, Jerzy Ficowski, Tadeusz Gajcy, Konstanty Ildefons Gałczynski, Stanisław Grochowiak, Jerzy Harasymowicz, Julia Hartwig, Zbigniew Herbert, Janusz Artur Ihnatowicz, Kazimiera Iłłakowiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz, Anna Janko, Bruno Jasieński, Mieczysław Jastrun, Tomasz Jastrun, Anna Kamieńska, Krzysztof Karasek, Tymoteusz Karpowicz, Jan Kasprowicz, Marzanna Bogumila Kielar, Krzysztof Koehler, Stanisław Korab-Brzozowski, Julian Kornhauser, Urszula Kozioł, Felicja Kruszewska, Ryszard Krynicki, Stanisław Jerzy Lec, Jan Lechoń, Bolesław Leśmian, Jerzy Liebert, Ewa Lipska, Zbigniew Machej, Bronisław Maj, Jarosław Markiewicz, Tadeusz Miciński, Artur Międzyrzecki, Ryszard Milczewski-Bruno, Czesław Miłosz, Stanisław Młodożeniec, Grzegorz Musiał, Maciej Niemiec, Tadeusz Nowak, Bronisława Ostrowska, Jan Bolesław Ożóg, Antoni Pawlak, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Tadeusz Peiper, Anna Pogonowska, Jan Polkowski, Halina Poświatowska, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Julian Przyboś, Stanisław Przybyszewski, Wacław Rolicz-Lieder, Tadeusz Różewicz, Aleksander Rymkiewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Władysław Sebyła, Marcin Sendecki, Antoni Słonimski, Arnold Słucki, Piotr Sommer, Jan Śpiewak, Edward Stachura, Leopold Staff, Anatol Stern, Marcin Świetlicki, Anna
  Świrszczynska, Artur Szlosarek, Wisława Szymborska, Julian Tuwim, Jan Twardowski, Aleksander Wat, Adam Ważyk, Kazimierz Wierzyński, Witold Wirpsza, Józef Wittlin, Rafał Wojaczek, Marek Wojdyło, Wiktor Woroszylski, Stanisław Wyspiański, Adam Zagajewski, Jerzy Zagórski, Emil Zegadłowicz.
 • PANORAMA DER POLNISCHEN LITERATUR DES 20. JAHRHUNDERTS. PROSA.

  Band 1 und 2. Hrsg. von Karl Dedecius. Zürich: Ammann 1996. Enthält Texte von Janusz Anderman, Jerzy Andrzejewski, Wacław Berent, Miron Białoszewski, Andrzej Bobkowski, Jacek Bocheński, Tadeusz Borowski, Kazimierz Brandys, Marian Brandys, Stanisław Brzozowski, Leopold Buczkowski, Leon Kazimierz Antoni Chwistek, Józef Czapski, Maria Dąbrowska, Stanisław Dygat, Henryk Elzenberg, Kornel Filipowicz, Stefan Flukowski, Janusz Głowacki, Ferdynand Goetel, Witold Gombrowicz, Stefan Grabiński, Stanisław Grochowiak, Henryk Grynberg, Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziński, Marek Hłasko, Paweł Huelle, Ireneusz Iredyński, Karol Irzykowski, Jarosław Iwaszkiewicz, Paweł Jasienica, Bruno Jasieński, Roman Jaworski, Aleksander Jurewicz, Juliusz Kaden-Bandrowski, Ryszard Kapusciński, Julian Kawalec, Leszek Kolakowski, Tadeusz Konwicki, Janusz Korczak, Julian Kornhauser, Hanna Krall, Jerzy Krzysztoń, Maria Kuncewiczowa, Andrzej Kuśniewicz, Antoni Lange, Stanisław Lem, Leo Lipski, Józef Mackiewicz, Hanna Malewska, Tadeusz Miciński, Czesław Miłosz, Sławomir Mrożek, Stanisław Antoni Mueller, Wiełlaw Myśliwski, Zofia Nałkowska, Tadeusz Nowak, Tadeusz Nowakowski, Marek Nowakowski, Włodzimierz Odojewski, Władyslaw Orkan, Kazimierz Orłoś, Jan Parandowski, Teodor Parnicki, Bolesław Prus, Ksawery Pruszyński, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stanisław Przybyszewski, Edward Redliński, Stanisław Rembek, Wladysław Stanisław Reymont, Tadeusz Różewicz, Adolf Rudnicki, Jarosław Marek Rymkiewicz, Bruno Schulz, Wacław Sieroszewski, Mirosław Spychalski, Edward Stachura, Czesław Straszewicz, Andrzej Strug, Julian Stryjkowski, Jan Józef Szczepański, Andrzej Szczypiorski, Wladysław Terlecki, Leopold Tyrmand, Stanisław Vincenz, Aleksander Wat, Józef Weyssenhoff, Maria Jehanne Wielopolska, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Józef Wittlin, Piotr Wojciechowski, Bogdan Wojdowski, Henryk Worcell, Wiktor Woroszylski, Adam Zagajewski, Jerzy Zawieyski, Stefan Żeromski, Jerzy Żuławski. Übers. von Jean Paul d'Ardeschah, Wanda Bronska-Pampuch, Karl Dedecius, Charlotte Eckert, Mechthild Fricke, Friedrich Griese, Aleksander von Guttry, Josef Hahn, Hans-Peter Hoelscher-Obermaier, Esther Kinsky, Peter Lachmann, Renate Lachmann, Andreas Lawaty, Albrecht Lempp, Manfred Mack, Martin Pollack, Maryla Reifenberg, Caesar Rymarowicz, Renate Schmidgall, Hubert Schumann, Klaus Staemmler, Eustachy
  Świeżawski, Walter Tiel, Ludwig Zimmerer.
 • PANORAMA DER POLNISCHEN LITERATUR DES 20. JAHRHUNDERTS. POINTEN.

  Hrsg. und übers. von Karl Dedecius. Zürich: Ammann 1997. 1024 S. Enthält Texte von Stanisław Barańczak, Henryk Bardijewski, Wacław Berent, Tadeusz Borowski, Wiesław Brudziński, Ernest Bryll, Jan Brzechwa, Stanisław Brzozowski, Teodor Bujnicki, Andrzej Bursa, Stanisław Dygat, Henryk Elzenberg, Ludwik Flaszen, Konstanty Ildefons Gałczynski, Grzegorz Glass, Janusz Głowacki, Ferdynand Goetel, Witold Gombrowicz, Artur Górski, Zdzisław Gozdawa und Wacław Stępień, Stanisław Grochowiak, Stefania Grodzieńska, Ryszard Marek Groński, Henryk Grynberg, Jerzy Harasymowicz, Marian Hemar, Zbigniew Herbert, Benedykt Hertz, Ireneusz Iredyński, Karol Irzykowski, Jarosław Iwaszkiewicz, Bruno Jasieński, Mieczysław Jastrun, Swiatopełk Karpiński, Jan Kasprowicz, Ludwik Jerzy Kern, Andrzej Kijowski, Stefan Kisielewski, Leszek Kołakowski, Maria Komornicka, Janusz Korczak, Tadeusz Kotarbiński, Ryszard Krynicki, Ludwik Krzywicki, Stanisław Jerzy Lec, Jan Lechoń, Ryszard Legutko, Stanisław Lem, Jan Lemański, Bronisław Maj, Kornel Makuszyński, Antoni Marianowicz, Czesław Miłosz, Janusz Minkiewicz, Sławomir Mrożek, Zofia Nałkowska, Wacław Nałkowski, Stefan Napierski, Adolf Nowaczyński, Tadeusz Nowak, Tadeusz Nowakowski, Michał Ogórek, Janusz Osęka, Bronisława Ostrowska, Jan Parandowski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Jan Pietrzak, Jerzy Pilch, Anatol Potemkowski, Bolesław Prus, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jeremi Przybora, Julian Przyboś, Stanisław Przybyszewski, Tadeusz Różewicz, Magdalena Samozwaniec, Bruno Schulz, Antoni Słonimski, Hugo Steinhaus, Aleksander Świętochowski, Jerzy Szaniawski, Leszek Szaruga, Jan Sztaudynger, Wisława Szymborska, Stefan Themerson, Julian Tuwim, Leopold Tyrmand, Henryk Waniek, Andrzej Warchal, Aleksander Wat, Adam Ważyk, Stefan Wiechecki (Wiech), Kazimierz Wierzyński, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Maryla Wolska, Stanisław Wyspiański, Adam Zagajewski, Marian Załucki, Tadeusz Żelenski (Boy), Stefan Żeromski. Aus dem Polnischen von Wanda Bronska-Pampuch, Karl Dedecius, Josef Hahn, Ursula Kiermeier, Olaf Kühl, Albrecht Lempp, Klaus Staemmler, Margaret Stisi.
 • POESIEBRÜCKE. ANTHOLOGIE. MOST POEZJI. ANTOLOGIA.

  Hrsg. im Auftr. des Magistrats der Stadt Darmstadt, des Stadtamts Płock und des Płocker Kultur- und Kunstzentrums von Małgorzata Płoszewska und Fritz Deppert. Aus dem Polnischen und Deutschen übertr. von Małgorzata Płoszewska. Darmstadt, Płock: Agpress 2001. 160 S. . Mit Gedichten von: Zbyszek Atemborski, Krzysztof Barański, Krzysztof Bieńkowski, Anna Kühn-Cichocka, Bozenna Czowgan, Jacek Dąbrowski, Andrzej Dorobek, Ewa Drzewiecka, Lech Franczak, Wanda Gołębiewska, Marek Grala, Anna Jarzębowska, Barbara Klicka, Wojciech Łęcki, Krzysztof Martwicki, Stanisław Nawrocki, Tomasz Opaliński, Danuta Palmowska, Elzbieta Pędraszewska, Małgorzata Płoszewska, Danuta Rychlewska, Bohdan Urbankowski, Ewa Wawrzyńska, Maciej Woźniak und Maria Anna Żółtowska.

Seitennavigation