Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • DIE ERDE UND DIE AUßERIRDISCHEN. Sience Fiction aus Polen.

  Hrsg. von Peter Dehmel. Nittendorf: Wurdack 2012. 139 S.
  Mit Texten von Andrzej Czechowski (Übers. von Roswitha Matwin-Buschmann), Konrad Fiałkowski (Übers. von Christa und Johannes Jankowiak), Dariusz Filar (Übers. von Peter Dehmel), Zbigniew Prostak (Übers. von Kurt Kelm), Jacek Sawaszkiewicz (Übers. von Roswitha Matwin-Buschmann), Janusz A. Zajdel (Übers. von Peter Dehmel).

 • Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

  Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku [Bedeutende Psychologinnen des 20. Jahrhunderts]. Wiss. Red. von Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück. Übers. und wiss. Red. der poln. Ausg. von Włodzisław Zeidler. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2015. 392 S. Ill.

 • SWOBODY

  Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską : swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości : komentarz [Das Recht der Europäischen Union]. Wiss. Red. von Eberhard Grabitz, Meinhard Hilf. Text: Ulrich Forsthoff [et al.]. Bearb. und Übers. von Dariusz Łubowski. Warszawa: Wydaw. C. H. Beck 2009. IX, [1], 595 S. (=Komentarze Becka)

 • Europa

  Europa w okresie od VIII w. p.n. Ch. do I w. n.e. : w 80. rocznicę rozpoczęcia badań w Biskupinie : Biskupin 02-04.07.2014 r. : streszczenia referatów = Europa zwischen 8 Jhd v.Chr.Geb. bis I Jhd u. Z. : in 80 Jahre Jubileum des Anfang der Ausgrabung in Biskupin : Biskupin, 02-04. 07. 2014 r. =   Europe between VIIIth century BC and Ist century AD [dreisprachig]. Red. von Anna Grossman, Wojciech Piotrowski und Bogusław Gediga. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Komisja Archeologiczna Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Biskupin: Muzeum Archeologiczne, 2014. 153 S.

 • SWIAT

  Świat wiedzy A-Z : leksykon dla dzieci [Das Columbus-Kinderlexikon]. Übers. von Paulina Filippi-Lechowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2009. 421, [2] S. Ill.

 • ENTZEITLICHT. ANTHOLOGIE EUROPÄISCHER POESIE / Antologia poezji europejskiej

  Hrsg. von Stefan Zajonz. Warszawa: Wydawn: Książkowe IBiS 2013. 62 S. Zweisprachige Ausgabe mit Gedichten von Dariusz Bereski, Barbara Jurkowska, Piotr Kasjas, Tomasz Mielczarek, Aleksander Nawrocki. Übers. von Stefan Zajonz.

 • DIE ERDE UND DIE AUßERIRDISCHEN. Science Fiction aus Polen

  Hrsg. von Peter Dehmel. Nittendorf: Wurdack 2012. 139 S.
  Mit Texten von Andrzej Czechowski (Übers. von Roswitha Matwin-Buschmann), Konrad Fiałkowski (Übers. von Christa und Johannes Jankowiak), Dariusz Filar (Übers. von Peter Dehmel), Zbigniew Prostak (Übers. von Kurt Kelm), Jacek Sawaszkiewicz (Übers. von Roswitha Matwin-Buschmann), Janusz A. Zajdel (Übers. von Peter Dehmel).

   

 • W CENTRUM

  W centrum – godność człowieka : działalność polityczna na gruncie odpowiedzialności chrześcijańskiej : etyka chrześcijańska jako drogowskaz [Im Centrum – Menschenwürde : politisches Handeln aus christlicher Verantwortung : christliche Ethik als Orientierungshilfe]. Übers. von Piotr Żwak, Magdalena Kurkowska. Warszawa: Fundacja Konrada Adenauera – Przedstawicielstwo w Polsce ; Kielce: Wydaw. Jedność 2009. 38 S.

 • 1000:

  1000 lat historii [1000 Jahre]. Übers. von Marek Byczyński. Ożarów Mazowiecki: Wydaw. Olesiejuk 2009. 320 S. Ill.

 • ŻYCIE w cieniu słów

  Życie w cieniu słów: wybór prozy niemieckojęzycznej lat dziewięćdziesiątych [Leben im Schatten der Wörter. Auswahl deutschsprachiger Prosa der neunziger Jahre]. Konzeption und Bearbeitung: Deutsch-polnische Gesellschaft Mainz-Wiesbaden. Red.: Iza Kaluta und Anna Kowalewska. Wołowiec: Wyd. Czarne 2004. 196 S.

Seitennavigation