Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • BARTH, Armin P.:

  Łza poety [Trautheim und andere Erzählungen]. Übers. von Jan Wolski. Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza" 2013. 82, [6] S. Ill.

 • BALTHASAR, Hans Urs von:

  O zadaniach filozofii katolickiej w czasach współczesnych [Von den Aufgaben der katholischen Philosophie in der Zeit]. Übers. von Marek Urban. Kraków: Wyd. WAM 2003. 78 S.

  Burzenie bastionów [Schleifung der Bastionen: von der Kirche in dieser Zeit]. Übers. von Jerzy Zakrzewski, Ewa Marszał. Kraków: Wyd. WAM 2000. 72 S. (=Problemy Teologiczne, 7).

  Chrześcijanin i lęk [Der Christ und die Angst]. Übers. von Anna und Antoni Klubowie. Kraków: WAM 1997. 93 S. (=Problemy Teologiczne).

  Cordula albo O świadectwie chrzescijańskim [Cordula oder der Ernstfall]. Übers. von Franciszek Wycisk. Kraków: Wyd. WAM 2002. 122 S. (=Problemy Teologiczne).

  Credo: medytacje o Składzie Apostolskim [Credo]. Übers. von Jan Daniel Szczurek. Kraków: WAM 1997. 86 S. (=Problemy Teologiczne; 2). Theolog. Sachbuch

  Czy Jezus nas zna? Czy my znamy Jezusa? [Kennt uns Jesus -- kennen wir ihn?] Übers. von Eligiusz Piotrowski. Kraków: WAM, Księża Jezuici 1998. (=Problemy Teologiczne, 5).

  Droga Krzyżowa Pana odprawiona w Koloseum przez papieża Jana Pawła II w Wielki Piątek roku 1988 [Der Kreuzweg des Herrn]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Wyd. WAM 2001. 69 S.

  Duch chrześcijański [Klarstellungen : zur Prüfung der Geister]. Übers. von Zofia Włodkowa. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2013. 285, [3] S. (=Pustelnia)

  Duch Prawdy [Theologik. B. 3. Der Geist der Wahrheit]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Wydaw. WAM 2005. 405 S. (=Teologika/Hans Urs von Balthasar; 3).

  Epilog [Epilog]. Übers. von Juliusz Zychowicz.Kraków: Wydaw. WAM 2010. 91 S.

  Eschatologia w naszych czasach [Eschatologie in unserer Zeit : die letzten Dinge des Menschen und das Christentum]. Übers. von Wiesław Szymona. Kraków: Wydaw. WAM 2008. 146 S.

  Kim jest chrzescijanin? [Wer ist ein Christ?]. Übers. von Franciszek Wycisk. Kraków: Wyd. WAM Ksieza Jezuici 1999. 112 S. (=Problemy Teologiczne; 6).

  Kontemplacja postaci [Herrlichkeit : eine theologische Ästhetik. Bd. 1, Schau der Gestalt]. Übers. von Ewa Marszał, Jerzy Zakrzewski. Kraków: Wydaw. WAM 2008. 597 S.

  Księga Baranka: medytacje nad Apokalipsą św. Jana [Das Buch des Lammes: zur Offenbarung des Johannes]. Übers. von Wiesław Szymona. Kraków: Wydaw. WAM 2005. 102 S.

  Medytacja chrześcijańska [Christlich meditieren]. Übers. von Wiesław Szymona. 2. Aufl. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2014. 79, [5] S. (=Pustelnia)

  Metafizyka. Cz. 2,  Nowożytność [Herrlichkeit : eine theologische Ästhetik. Bd. 3,1, Im Raum der Metaphysik. T. 2, Neuzeit]. Übers. von Leszek Łysień. Kraków: Wydawnictwo WAM 2013. 593 S. (=Chwała : estetyka teologiczna, t. 3/1 cz. 2)

  O moim dziele [Zu seinem Werk]. Übers. von Marek Urban. Kraków: M 2004. 123 S.

  Pisma filozoficzne [Philosophische Schriften]. Auswahl und Bearbeitung: Marek Urban. Übers. von Marek Urban, Dorota Jankowska. Kraków: Wydawnictwo WAM 2006. 190 S. (=Pisma wybrane/Hans Urs von Balthasar; t. 1).

  Serce Świata [Das Herz der Welt]. Übers. von Urszula Poprawska. Kraków: Wyd. WAM 2003. 156 S.

  Teologia Misterium Paschalnego [Theologie der Drei Tage]. Übers. von Eligiusz Piotrowski. Kraków: Wyd. WAM 2001. 281 S.

  Teodramatyka. T. 1, Prolegomena [Theodramatik]. Übers. von Magdalena Mijalska, Monika Rodkiewicz, Wiesław Szymona. Kraków: M 2005. 627 S.

  Teologia. Cz. 1,Stary Testament [Herrlichkeit : eine theologische Ästhetik. Bd. 3,2, Theologie. T. 1, Alter Bund]. Übers. von Janina Fenrychowa. Kraków: Wydaw. WAM 2010. 350 S. (=Chwała : estetyka teologiczna, t. 3/2 cz. 1)

  Teologia dziejów. Zarys [Theologie der Geschichte]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Vorwort: Andrzej Zuberbier. Kraków: Znak 1996. 133 S. (=Teologia Żywa).

  Ty masz slowa życia wiecznego [Du hast Worte ewigen Lebens: Schriftbetrachtungen]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Wyd. WAM 2000. 327 S.

  Wiarygodna jest tylko miłość [Glaubhaft ist nur die Liebe]. Übers. von Eligiusz Piotrowski. Kraków: WAM 1997. 114 S. (=Problemy Teologiczne; 3).

  Wiarygodna jest tylko miłość [Glaubhaft ist nur Liebe]. Übers. von Eligiusz Piotrowski. 2. Aufl. Kraków: Wyd. WAM 2002. 133 S. (=Problemy teologiczne).

  Wienczysz rok darami swojej dobroci [Du krönst das Jahr mit Deiner Huld]. Übers. von Ewa Marszal, Jerzy Zakrzewski SJ. Kraków: Wyd. WAM 1999. 377 S.

  Ziarno pszenicy: aforyzmy [Das Weizenkorn: Aphorismen]. Übers. von Jadwiga Ryndak. Kraków: M 2004. 170 S.

 • BLANK, Peter:

  Wszystko przypadkiem? : wokół darwinowskiej teorii ewolucji [Alles Zufall? : naive Fragen zur Evolution]. Übers. von Bolesław Suszka. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydaw. Święty Wojciech 2009. 149 S.

 • BLOCH, Ernst:

  Ślady [Spuren]. Übers., Bearb. und Vorwort von Anna Czajka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012. XXXIV, 208, [2] S. (=Hermeneia. Seria Centrum Studiów Humanistycznych)

 • BECK, Zoë:

  Zamiana [Das alte Kind]. Übers. von Wojciech Łygaś. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga 2013. 29, [1] S. (=Thriller)

 • BÖHLER, Jochen:

  Einsatzgruppen w Polsce [Einsatzgruppen in Polen : Darstellung und Dokumentation]. Text: Jochen Böhler, Klaus-Michael Mallmann, Jürgen Matthäus. Übers. von Ewa Ziegler-Brodnicka. Warszawa: Bellona 2009. 267, [1] S. Ill.

  Najazd 1939 : Niemcy przeciw Polsce [Der Überfall : Deutschlands Krieg gegen Polen]. Übers. von Dariusz Salamon. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2011. 332, [2] S. Ill.

  Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce : wrzesień 1939 : wojna totalna [Auftakt zum Vernichtungskrieg : die Wehrmacht in Polen 1939]. Übers. von Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr. Kraków: Społeczny Instytut Wydaw. Znak 2009. 292, [4] S. Ill.

  Najazd 1939 : Niemcy przeciw Polsce [Der Überfall : Deutschlands Krieg gegen Polen] Übers. von Dariusz Salamon. 2. Aufl. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2015. 335 S. Ill. (=Znak Horyzont)

 • BLUM, Dominik:

  Pod skrzydłami nieba. Bóg w życiu naszej rodziny [Das Stück Himmel über unserem Leben. Ein Mut-mach-Buch für den Familienalltag mit Gott]. Dominik Blum, Monika Kilian. Ill. Jokin Michelena. Übers. von Paweł Kaźmierczak. Kraków: Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici cop. 2012. 239, [1] S. Ill.

 • BENTOW, Max:

  Ptaszydło [Der Federmann]. Übers. von Emilia Skowrońska. Poznań ; Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat cop. 2013. 333, [1] S. (=Ślady Zbrodni)

 • BOLLIGER, Max:

  Najpiękniejsze legendy o świętych [Die schönsten Heiligenlegenden]. Ill. von Ute Thönissen. Übers. von Adam Girzejowski. Kielce: Wydaw. Jedność 2009. 128 S. Ill. (="Jedność" dla Dzieci)

 • BODE, Franz-Josef:

  Dziś wypełnia się Słowo. Przesłanie Ewangelii według św. Łukasza [Heute erfüllt sich das Wort. Die Botschaft des Lukasevangeliums]. Übers. von Kamil Markiewicz. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech cop. 2012. 173, [1] S. (=Żyć Biblią)

Seitennavigation