Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

  • WERFEL, Franz:

    Pieśń o Bernadetcie [Das Lied von Bernadette]. Übers. von Maria Kłos. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha 2009. 447, [1] S.

  • WIEGEL, Suzan H.:

    Ohana – język światła : drogi do świadomosci kwantowej [Die Ohana-Lichtsprache : Wege zum Quantenbewusstsein]. Übers. von Izabela Kowalska. Katowice: Wydaw. Kos 2009. 161 S. Ill.

  • WOELK, Ulrich:

    Ostatni spektakl [Die letzte Vorstellung]. Übers. von Monika Polkowska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza 2007. 253 S.
  • WILHELM, Andreas:

    Projekt Atlantyda [Projekt Atlantis]. Übers. von Maciej Wysocki. Janki k. Warszawy: Agencja Wydaw. Jerzy Mostowski 2009. 363, [1] S.

    Projekt Sakkara [Projekt: Sakkara]. Übers. von Maciej Wysocki. Janki k. Warszawy: Agencja Wydaw. Jerzy Mostowski 2009. 371, [1] S. Ill.

  • WOLF, Christa:

    Aż do trzewi [Leibhaftig]. Übers. von SLawomir BLaut. Warszawa: Czytelnik 2006. 125 S. (=Proza Światowa).
  • WINTERBERG, Yury:

    Słynne metresy czyli Tajna władza kobiet [Mätressen : die geheime Macht der Frauen]. Übers. von Magdalena Michalik. Chorzów: Videograf II 2009. 143, [1] S. Ill. (=Czas i Ludzie)

  • WITTEK, Gabriele:

    Bóg pragnie dla ciebie tego, co najlepsze [Gott möchte für Dich das Beste]. Warszawa: Stowarzyszenie dla Popierania Życia Uniwersalnego 2009. 411, [5] S.

    Każdy musi umrzeć sam : żyć i umierać, żeby żyć dalej [Zeitgenosse Tod : jeder stirbt für sich allein : das Leben und Sterben, um weiterzuleben]. Warszawa: Stowarzyszenie dla Popierania Życia Uniwersalnego 2009. 151 S.

    Słowo Chrystusa Bożego do ludzkości, dopóki ten świat istnieje : bliżej do Boga w tobie [Das Wort des Christus Gottes an die Menschheit, bevor diese Welt vergeht Näher zu Gott in dir]. Warszawa: Stowarzyszenie dla Popierania życia Uniwersalnego 2009. 105 S.

    Wiele, wiele życia : jesteśmy tylko gośćmi na ziemi : trzeci wiek czy starość? [Viel, viel leben : wir sind nur Gast auf Erden : älter werden oder alt sein?]. Warszawa: Stowarzyszenie dla Popierania Życia Uniwersalnego 2009. 89 S.

  • WOLF, Notker:

    Męka Jezusa Chrystusa : rozważania. Notker Wolf, Tomasz Maria Dąbek. 2. Aufl. Warszawa: Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa : Fundacja Żywe Słowo 2017. 176 S. Ill. (=Ambona Słowa Krzyża, 3)

    Uczyć się od mnichów : benedyktyńska recepta na udane życie [Von den Mönchen lernen].  Zusammenarb. von Martin Zöller. Übers. von Kamil Markiewicz. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydaw. Święty Wojciech 2009. 287 S. Ill.

  • WETTER, Friedrich:

    Tajemnica naszej nadziei: rozważania i obrazy roku kościelnego [Geheimnis unserer Hoffnung]. Übers. von Alicja Walerich. Wrocław: Tum 2004. 120 S.
  • WIDMER, Urs:

    Ukochany matki: powieść [Der Geliebte der Mutter]. Übers. von Krystyna Stefańska-Müller. Kraków: Solura – Longin Studio 2003. 146 S. (=Literatura Szwajcarska).

Seitennavigation